Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Torsdag kveld brøtYS og NHO forhandlingene i lønnsoppgjøret i privat sektor. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.


query_builder Publisert: 14 Mars, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Leder av YS Privat Vegard Einan. Foto: Trygve Bergsland

- Vi har ikke klart å komme til enighet med NHO i forhandlingene. Vi har derfor meldt plassoppsigelse for alle våre medlemmer som er omfattet av disse forhandlingene fra forbundene Parat, Negotia, YTF, Delta og SAFE. Nå går oppgjøret til mekling i slutten av måneden med meklingsfrist 31. mars kl. 24, sier leder av YS Privat, Vegard Einan.

YS kom til dette oppgjøret med et krav om betydelig reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere.

- Vi er inne i en konjunkturoppgang, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten har sunket. Samtidig har den gjennomsnittlige reallønnen så og si ligget stille de siste fem årene. Derfor er det i år rom for at arbeidstakerne får en større del av verdiskapningen, sier Einan.

- På tross av god dialog med motparten, opplevde vi ikke at NHO var villige til å imøtekomme oss på de viktigste kravene våre. Vi har varslet brudd i forhandlingene og setter nå vår lit til at Riksmekleren kan hjelpe oss til å komme frem til en løsning. Ingen av partene ønsker konflikt, men blir vi ikke enige innen fristen, kan det bli streik i privat sektor fra 1. april, sier leder i YS Privat, Vegard Einan.

Tariffavtaler i YTF som er omfattet av plassoppsigelsen

1. Grossistavtalen

2. Speditører

3. Transportselskaper i Norge

4. Parkeringsselskaper

5. Miljøbedrifter

6. Bussbransjeavtalen

7. Norsk Stein AS - bergindustri