DAFs koordinat

Ulike bruksområder for lastebiler krever ulike teknologiske løsninger. DAF illustrerer poenget i et enkelt koordinatsystem, med graden av bykjøring og antall tonn som transporteres som parametere.


query_builder Publisert: 13 Desember, 2018
edit Forfatter: Arne Danielsen

DAFs koordinat viser enkelt hvilke bil- og motortyper som er optimale å bruke i by og land.

Tekst og foto: Arne Danielsen

DAFs koordinatsystem, som ble presentert på en presskonferanse under nyttekjøretøymessa i Hannover i september, setter graden av bykjøring langs x-aksen med 100 prosent til venstre og 0 prosent til høyre. Langs y-aksen har de så antall tonn per bil eller vogntog, med 8-19 tonn nederst og 44 tonn øverst.

For mindre lastebiler, som hovedsakelig bringer gods i by, er det optimale batterielektriske kjøretøy, mens store transporter utenfor byer fortsatt egner seg best med forbrenningsmotorer. Mellom disse ytterpunktene anbefaler DAF plug-in hybridkjøretøy.

Studer illustrasjonen selv. Den er enkel og selvforklarende, og høstet anerkjennelse for sin pedagogiske klarhet også blant andre produsenter. Et viktig poeng er å vise at det i overskuelig framtid er en illusjon å tro at all transport kan skje elektrisk, og at avanserte dieselmotorer fortsatt vil leve i mange år framover.

Bedret luftkvalitet
På pressekonferansen i Hannover ble det klart demonstrert at DAF fulgte strategien i praksis, ved å presentere vogntyper som tilfredsstilte alle tre kategorier.

Som følge av den teknologiske tredelingen er nemlig DAF i full gang med å utvikle elektriske lastebiler for middels tung og tung bydistribusjon samt hybridlastebiler for distribusjon i mellomklassen med nullutslipp i byer og ellers lavest mulig dieselforbruk. De første elektriske lastebilene skal gjennomføre felttesting hos ledende kunder allerede i år.

«Vi er klare til å lansere disse innovative lastebilene når markedet er klart», sier DAF, og peker på at en rekke byer befinner seg i startgropa for å innføre nullutslippssoner. De nye biltypene vil svare på utfordringene om å forbedre den lokale luftkvaliteten i byene og redusere CO2-utslipp.

DAF viste også fram sine biltyper som er under utvikling for å dekke de skisserte behovene.

Aktør å lytte til
DAF feirer i år at det er 90 år siden virksomheten startet i Eindhoven i Nederland. Mange forbinder med rette bilmerket med en litt pussig personbil utstyrt med «variomatic» - en slags strikkmotor der kraften ble overført via drivremmer. Personbilfabrikken ble etter hvert overtatt av Volvo, som igjen solgte den til Mitsubishi, som igjen avhendet den til VDL.

DAF Trucks ble på sin side solgt til Paccar i 1996, der merket siden har funnet sin plass sammen med legendariske snutebiler som Kenworth og Peterbilt samt den tidligere britiske buss- og lastebilprodusenten Leyland. I 2016 leverte Paccar mer enn 140 000 lastebiler og trekkvogner, så det er ingen hvem som helst på markedet. (Under andre verdenskrig bemerket Paccar seg som produsent av de amerikanske Sherman-tanksene.)

«DAFs markedsandel for tunge lastebiler i Europa vokste fra 15,3 prosent i 2017 til 16,5 prosent i første halvdel av 2018. DAF Trucks er markedsledende innen tunge lastebiler i Nederland, Ungarn, Storbritannia, Polen, Belgia, Romania, Tsjekkia og Bulgaria, og er markedsledende innen trekkvognsegmentet i Europa», ifølge selskapets pressemateriale.

Også for buss?
Slik er DAFs strategier verdt å studere bare ut fra kjøttvekta. Koordinatet som ble presentert i Hannover har likevel en allmenngyldighet og en pedagogisk klarhet som gjør det verdt å ta med seg. Tredelingen er antakelig også gjeldende for bussbransjen i modifisert form?