Delseier! – EU-forslaget er ikke endelig

EU-parlamentet sluttet seg ikke til Transportkomiteen sin innstilling om å svekke kjøre- og hviletidsbestemmelsene og for å løsne på bestemmelser for kabotasje og utsendingsregler.


query_builder Publisert: 15 Juni, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Under behandlingen i EU-parlamentet stemte et stort flertall mot å gi transportkomitéen mulighet til å avgjøre utfallet. I denne saken har komitéen foreslått dårligere arbeidsforhold for sjåfører og et frislipp innen kabotasje og utsendingsregler for godsbransjen.

I stedet skal saken avgjøres av et samlet EU-parlament. Det var 428 som stemte for å frata komitéen muligheten til å avgjøre saken og kun 185 som stemte mot dette.

- Det er en viktig delseier for YTF og resten av ETF (European Transport Workers’ Federation) at saken nå får en ny behandling i EU-parlamentet, sier Trond Jensrud, generalsekretær i YTF.

Saken kommer tidligst opp til behandling i parlamentet 4. juli.