Dietten er reddet!

FrP, Høyre, KrF og Venstre har lyttet til Yrkestrafikkforbundet i saken om diettpenger for yrkessjåfører.


query_builder Publisert: 03 Desember, 2017
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Det var Yrkestrafikkforbundet (YTF) som tirsdag oppdaget problemet yrkessjåfører ville møte på med budsjettavtalen til FrP, Høyre, KrF og Venstre. Da begynte arbeidet med å endre punktet med diettpenger.

Krevde stor innsats
Jim Klungnes er forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet

– YTF har lagt inn lange dager og kvelder for å få gjennomslag. Vi har jobbet målrettet opp mot media, politikere og andre som kan påvirke i denne saken. Det er mye som har foregått i kulissene og som vi ikke har kunnet gå ut med der og da, forteller Jim med et lurt smil.

– Nå har vi grunn til å være fornøyd. Hadde forslaget gått igjennom hadde det vært en katastrofe for mange av våre medlemmer. Vi er svært takknemlige for at partiene på Stortinget har lyttet til oss og kravet fra yrkessjåførene.

Forbundsleder i YTF Jim Klungnes

Dette sto på spill
I tariffavtalene for langtransportsjåfører står det at «diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.» Med dagens sats får langtransportsjåfører 315 kroner døgnet i diett.

Dersom forslaget hadde blitt vedtatt i Stortinget hadde skattefri sats blitt kun 165 kroner. For en yrkessjåfør med 200 reisedøgn utgjør dette et tap på 150 kroner dagen og 30.000 kroner i året.

Dette ble resultatet
Fredag gjennomførte de borgerlige partiene ekstraordinære møter for å behandle innspillene fra Yrkestrafikkforbundet. Da bestemte de seg for å endre diettskattleggingen slik at langtransportsjåfører unntas og får beholde dietten med dagens sats.  

Viser viktigheten av sterke fagforbund
– Uten YTF hadde ingen oppdaget denne utilsiktede følgen av budsjettavtalen. Da hadde mange sjåfører plutselig våknet opp til en annen økonomisk hverdag. Det er heller ikke mulig for en enkeltperson å legge inn den innsatsen som har vært nødvendig for å endre avtalen. Dette viser nok en gang viktigheten av å være organisert, slår Klungnes fast.