toppbilde
photo_camera FOTO: YS Kommunes forhandlingsdelegasjon, f.v.: Petter Sommervold/Yrkestrafikkforbundet, Monica Deildok/Delta, Simen Bjerke/Delta og Bjørn-Are Sæther/Parat. Foto: Gunhild Lervåg/Delta

Enighet i forhandlingene om Bedriftsavtalen i KS Bedrift

Mellomoppgjøret for medlemmene på Bedriftsavtalen i KS Bedrift kom i havn tirsdag kveld. For YTFs del vil det si medlemmer i interkommunale renovasjonsselskaper. Alle får et lønnstillegg minst 6200 kroner og garantilønnen heves slik at det gir et lønnsløft for fagarbeidere og fagarbeidere med fagskole.


query_builder Publisert: 15 Mai, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Tillegg til alle og heving av garantilønn
Oppgjøret gir 6200,-  kroner i tillegg med virkning 1. mai 2019 for alle medlemmer i gruppe 1.

For arbeidsledere og avdelingsledere i gruppe 1 er det avtalt et tillegg på 1,45 prosent på årslønn, dog minimum 6200 kroner.

Garantilønnsnivåene økes også fra 1. mai, se protokoll under.

For fagarbeidere og fagarbeidere med fagskole er garantilønnsnivåene hevet.

Garantibestemmelsen for arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet heves til 413.900 kroner.

Det økonomiske resultatet er i tråd med rammen fra frontfaget, og etter at lokale forhandlinger har blitt gjennomført i den enkelte bedrift vil medlemmer på avtalen se at man sitter igjen med mer penger på konto etter at alle regninger er betalt sammenlignet med samme tidspunkt for 1 år siden.

- Den norske økonomien går bedre, derfor er det ønskelig at arbeidstakerne skal kunne sitte igjen med en større del av verdiskapningen i tiden som kommer, oppgjøret i KS Bedrift viser i så måte at det nå er rom for en slik reallønnsvekst, sier YTFs forhandler Petter Sommervold.

Kompetanseløft i garantilønnssystemet
For fagarbeidere og for fagarbeidere med fagskole er det gitt et kompetanseløft i form av ytterligere heving av garantilønnsnivåene. Tilleggene på garantilønn er på mellom 15.600 og 21.625 avhengig av ansiennitetstrinn.

Det økonomiske resultatet er på nivå med rammen fra frontfaget.


Hazard warning attention sign. Icon in a yellow triangle with exclamation mark symbol, isolated on a white background. Traffic symbol. Stock illustration

Visste du at...

...YTF-medlemmer får en av Norges beste boliglånsrenter gjennom YS-avtalen?

Les Nettavisens gjennomgang eller se hvor mye du kan spare


Pensjon
Når det gjelder pensjon er partene enige om følgende:

Med bakgrunn i den pågående prosessen i KS-området, og i påvente av Stortingsbehandling av ny offentlig tjenestepensjon, håndteres endrede regler om offentlig tjenestepensjon på følgende måte:

Partene er enige om at det endelige resultatet i kommuneoppgjøret, hva gjelder regler om offentlig tjenestepensjon, implementeres i Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Dersom partene ikke blir enige om regulering av pensjon, er partene enige om at det er konfliktadgang uavhengig av den fredsplikt som følger av tariffavtalens gyldighetstid. For øvrig kommer hovedtariffavtalens regler til anvendelse på tilsvarende måte som ved opprettelse av tariffavtale jf. Hovedavtalens del A § 5.

Partssammensatt utvalg
Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere lønns- og forhandlingsbestemmelsene i avtalens kapittel 3.

Her kan du laste ned protokollen fra forhandlingene