Enighet i meklingen i Nettbuss

YTF, NTF, NJF og Fagforbundet, HK, FLT og Nettbuss/Spekter kom i natt til onsdag til enighet i meklingen.


query_builder Publisert: 11 April, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Resultatet for Bussbransjeavtalen i Nettbuss blir likt resultatet for Bussbransjeavtalen i NHO. Disse to avtalene er koblet sammen og det er viktig at de gir like rettigheter. Dette ble oppnådd i meklingen.

Meklingen omfattet også Funksjonæravtalen i Nettbuss.

Dette er resultatet:

  • AFP-ordningen ble reddet for fremtiden med en forpliktende avtale om ny og bedre ordning. Detaljene i ordningen skal utredes. Utredningen skal være ferdig i desember 2018.
  • Det er enighet om endringer i dagens ordning som vil gjøre at langt færre uforskyldt vil miste retten til AFP på grunn av nedbemanning.
  • Grensen for hvor lenge man kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden uten å miste AFP er forlenget fra 26 til 104 uker i dagens ordning.
  • Alle årene i en tariffbundet bedrift vil gi opptjening i den nye ordningen. Du vil ta med deg opptjent AFP i en tariffbedrift videre, selv om du bytter jobb. Arbeidstakere vil få større motivasjon til å jobbe i AFP-bedrifter.
  • Full opptjening i den nye ordningen vil være på linje med dagens nivå.
  • Et slitertillegg for arbeidstakere som ikke klarer å stå i arbeidet lengre enn til 62-64 år. Ytelsen vil bli utbetalt hvert år til de fyller 80 år.
  • Et generelt lønnstillegg for alle på Bussbransjeavtalen i Nettbuss med kr 1,30 pr time med virkning fra 01.04.18.
  • For rutebussjåfører er det avtalt et reguleringstillegg for 2019 med kr 3 som kommer i tillegg til resultatet i lønnsoppgjøret. Den del av eventuelle sentrale tillegg i mellomoppgjøret, som i sum utgjør mer enn kr 1, går til fradrag i overstående tillegg med 50%. Det betyr at rutebussjåfører i oppgjøret 2019 er sikret minst 3 kroner
  • Et generelt tillegg til alle funksjonærer på Funksjonæravtalen med kr 1,30 pr time med virkning fra 01.04.18.