photo_camera FOTO: Leder i YS Privat, Vegard Einan

Enighet mellom YS, LO og NHO

YS og NHO kom søndag formiddag til enighet i tariffoppgjøret, og det blir ikke streik i privat sektor.


query_builder Publisert: 08 April, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

– Vi er glade for å ha funnet en løsning som gjør at vi unngår streik. Det har vært en vanskelig og langvarig mekling, men vi har fått gjennomslag for de fleste av de viktigste kravene våre. I sum er dette et resultat vi kan anbefale for medlemmene våre, sier leder i YS Privat, Vegard Einan.

Partene har blitt enige om å tette to av de viktigste hullene i AFP-ordningen. For det første skal man ikke lenger kunne miste AFP-en dersom arbeidsgiver går konkurs eller man mister jobben ved nedbemanning rett før man fyller 62 år. For det andre endres grensen man kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden uten å miste AFP fra 26 uker til 104 uker.

Sluttvederlagsordningen avvikles, og midlene som ligger i denne brukes til å etablere et slitertillegg. Dette tillegget er en ekstra ytelse til AFP-pensjonen for de som ikke orker å stå i arbeid og må gå ut av arbeidslivet mellom 62 og 64 år. Denne ordningen gjelder de som ikke mottar andre ytelser.

– Disse endringene ivaretar hensynet til de som har for dårlig helse til å stå i jobb etter 62 år, og de som uforskyldt mister AFP. Dette er i tråd med to av de tre kravene vi gikk inn i meklingen med, sier Einan.

Lønnsrammen for årets oppgjør ble 2,8 prosent. Dette gir en ansvarlig reallønnsvekst for de fleste av YS’ medlemmer.

– Norsk økonomi går bedre, og vi får nå vår andel av denne veksten. Alle vil få tillegg i år, og de lavtlønte får litt ekstra, sier han.

I sum er vi fornøyd med oppgjøret og vil anbefale medlemmene våre å stemme ja i uravstemningen, sier Vegard Einan.

Her kan du lese YS sin protokoll fra Riksmekleren

Økonomisk vil oppgjøret bety dette for YTF sine tariffavtaler:

Bussbransjeavtalen

Kr 1,30 i generelt tillegg.

For rutebussjåfører er det avtalt et reguleringstillegg for 2019 med kr 3 som kommer i tillegg til resultatet i lønnsoppgjøret, jf BBA § 5.5.5.1.4, men den del av eventuelle sentrale tillegg i mellomoppgjøret, som i sum utgjør mer enn kr 1, går til fradrag i overstående tillegg med 50%.

Eks: Sentrale tillegg på kr 2,00 i mellomoppgjøret reduserer reguleringstillegget med kr 0,50.

 

Gods/Transportoverenskomsten

Kr 1,30 i generelt tillegg + kr 2,50 i lavtlønnstillegg, totalt kr 3,80.

 

Miljøoverenskomsten

Kr 1,30 i generelt tillegg.

Minstelønnssatsen økes til kr 168,50 pr time.

 

Grossistoverenskomsten

NB! Oppdatert: Kr 1,30 i generelt tillegg.

 

Norske Stein AS – Bergindustri

Kr 1,00 i generelt tillegg.

Minstelønnssatsen økes til kr 160,00. Fagbrevstillegget settes til kr 13,50.

 

Speditøroverenskomsten

Kr 1,30 i generelt tillegg.

 

Funksjonæroverenskomsten

Kr 1,30 i generelt tillegg.

 

Generelt

Alle tilleggene gjelder fra 01.04.18.

Matpengesatsen økes til kr 86,50 for samtlige overenskomster.