– Etter mitt skjønn burde man lytte til resultatene i undersøkelsene

Olav Moe (KrF) oppfordrer stortingsgruppa til å støtte forslaget om å la Statens Vegvesen kontrollere lønns- og arbeidsforhold.


query_builder Publisert: 14 Desember, 2017
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

I NRK-innslaget om undersøkelsene Yrkestrafikkforbundet har utført om lønnsvilkår for gods- og turbussbransjen uttalte gruppeleder i Østfold Fylkesting Olav Moe (KrF) at stortingsgruppa burde lytte til resultatene i undersøkelsene, og at de viser behovet for å stramme opp håndteringen for å få likeverdige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske bedrifter.

Se hele innslaget her

– Vi håper at Kristelig Folkeparti velger å lytte til innspillet fra Olav Moe i denne livsnødvendige saken for gods- og turbussbransjen, oppfordrer forbundsleder i YTF Jim Klungnes.