toppbilde
photo_camera FOTO: Per Christian Lind

EU-forslag om godstransport er klart

Helt siden mai 2017 har det vært diskusjoner i EU om den såkalte mobilitetspakken, som skal regulere godstransporten i Europa. 12. desember var forhandlingene mellom kommisjonen, rådet og parlamentet i EU ferdige og de la fram sitt felles kompromiss.


query_builder Publisert: 20 Desember, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

- Det er både positive og negative sider ved kompromisset man nå har blitt enige om i EU. Det er bra å få fremskyndet innføringen av smart ferdsskriver, at bilene må hjem hver 8. uke og at sjåførene har rett til å returnere hjem hver 3. uke. Samtidig er endringene i kjøre- og hviletiden svært negativt for sjåfører som kjører internasjonal transport, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Innholdet er svært omfattende og inneholder både gode og dårlige forslag slik YTF ser det. Det er positivt at innføringen av smart ferdsskriver fremskyndes til 2025 og at reglene også skal omfatte varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn. Kabotasjereglene forblir 3 turer på 7 dager, men etter denne tiden må bilen være ute av landet i 4 dager.


Hazard warning attention sign. Icon in a yellow triangle with exclamation mark symbol, isolated on a white background. Traffic symbol. Stock illustration

Visste du at...

...YTF også jobber internasjonalt, blant annet gjennom European Transport Workers' Federation (ETF)?

Her finner du ETFs Facebookside for veitransport, lik den for å holde deg oppdatert!


Det slås også fast at utstasjoneringsdirektivet gjelder alltid, unntatt når det er bilateral kjøring direkte til eller fra selskapets etableringsland. Det betyr for eksempel at et selskap som er etablert i Polen må betale skandinavisk lønn på internasjonal transport mellom de skandinaviske landene. På transport til og fra Polen vil det kunne betale polsk lønn.

En annen klart positiv ting er at alle biler må hjem minst hver 8. uke. Mens det mest negative er at det på internasjonal transport godtas 2 forkortede ukehviler etter hverandre, men kun 2 i løpet av en fireukers periode. Det fastslås videre at ordinær ukehvil ikke kan tas i bilen.

- Forkastes mobilitetspakken nå, vil det trolig gå mange år før man får endringer for godstransporten i Europa. Yrkestrafikkforbundet skal sammen med de øvrige medlemsorganisasjonene i European Transport Workers Federation (ETF) bestemme om vi skal støtte forslaget eller ikke på et møte i midten av januar, avslutter Klungnes.