Europeisk fagbevegelse kjemper for sjåførene

Det har lenge vært en dragkamp i EU om nye regler for kabotasje, utstasjonering og kjøre- og hviletider for europeiske sjåfører. Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF) er sentral i forhandlingene mellom EU-kommisjonen og EU-parlamentet om dette.


query_builder Publisert: 02 November, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Generalsekretær Trond Jensrud signerte erklæringen på vegne av Yrkestrafikkforbundet.

Denne uken møttes vei-seksjonen i Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF) i Wien, for å bli enige om sin posisjon inn i sluttspurten av saken. Generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet deltok på møtet som samlet representanter fra fagforeninger innen transport fra hele Europa. Han signerte på vegne av YTF på det som har fått navnet Wien-erklæringen.

- Jeg er glad for at vi klarte å bli enige om en tekst som fagforeninger fra både øst- og vest i Europa kunne stille seg bak. Det betyr mye for transportarbeidere i hele Europa at ETF nå forhandler om forbedringer i forslagene fra EU-kommisjonen, sier Trond Jensrud, generalsekretær i YTF.

Det er fortsatt uklart når de nye reglene, som omtales som mobilitetspakkene, vil komme til endelig behandling i EU-parlamentet. Men de kommende ukene vil ETF arbeide intenst med å påvirke medlemmene av EU-parlamentet for å få de til å ta hensyn til sjåførene.

- Jeg håper og tror at vi skal nå igjennom overfor EU med de åtte punktene for en anstendig mobilitetspakke som ETF vedtok, avslutter Jensrud.

Les mer på ETFs nettsider

Dette er ETFs åtte punkter for en rettferdig mobilitetspakke:

En anstendig natts søvn for sjåfører
Obligatoriske hvilebetingelser for yrkessjåfører, og et totalforbud mot å tilbringe den ordinære ukehvilen i kjøretøyet. Sjåførene skal selv få velge om de ønsker å benytte den daglige hvilen og reduserte ukehvilen i kjøretøyet.

Rett til et familieliv
Sjåfører som utfører internasjonal transport må garanteres retur til hjemlandet minimum hver tredje uke.

Sikkerhet for alle trafikanter
Europa trenger ikke mer fleksibilitet med tanke på kjøre- og hviletidsbestemmelser. Europakommisjonen foreslår å løsne på disse reglene, men vi må beskytte sjåfører, passasjerer og andre som benytter veien fra farene som oppstår når sjåfører er utslitt. Tretthet dreper!

30 fagforeninger innen transport i Europa signerte erklæringen, blant annet ungarske Közúti Közlekedési Szakszervezet (KSzOSz).

Samme lønn for samme arbeid på samme sted
For å forhindre sosial dumping og lønnsdiskriminering basert på nasjonalitet, må mobile ansatte bli betalt etter lønnsnivået i vertslandet. Unntak fra utstasjoneringsdirektivet begrenses. Systemet må være lett å håndheve, med sanksjoner for arbeidsgivere som bryter reglene. ETF støtter den danske modellen fullt ut! Les mer om modellen her

En slutt på postkasseselskaper
Vi støtter fullt ut at kjøretøyet skal tilbake til landet der transportselskapet er etablert - minst hver tredje uke.

Rettferdige begrensninger på kabotasje
Å benytte et kjøretøy til arbeid inne i et annet EU- og EØS-land må være for å unngå tomkjøring, ikke for å forstyrre markedet og underby lokale bedrifter. Kabotasje må skje i korte tidsrom, utført på vei tilbake til transportørens hjemland.

Moderne håndhevelse av moderne regelverk
Vi må bort fra papirbasert og over til digital dokumentasjon, og med en umiddelbar innføring av smart-fartsskriver i alle kjøretøy.

Sosiale rettigheter for alle
Alle buss-, lastebil- og turbussjåfører må bli dekket av trygderettighetene i medlemslandet der han eller hun jobber til vanlig. Alle sjåfører må også ha et ID-nummer fra EU for å sikre at man får tilgang til hjelp og ytelser og for å gjøre grensekontroller enklere.