photo_camera FOTO: Jeg føler at Staten i denne saken har ødelagt deler av arbeidslivet mitt som nyttig samfunnsborger, sier bussfører Egil Wettre-Johnsen.

Fikk førerretten tilbake

«Ikke gi deg! Stå på og bruk YTFs advokater for alt de er verdt», sier bussjåfør Egil Wettre-Johnsen som fikk førerretten inndratt på grunn av alkoholbruk i fritiden. Etter klage og ni måneders saksbehandling, fikk han i sommer førerretten tilbake.


query_builder Publisert: 07 September, 2018
edit Forfatter: Arne Danielsen

Tekst og foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Jubelen sto i taket hjemme hos bussfører Egil Wettre-Johnsen i midten av juli da brevet fra Politidirektoratet fortalte at klagen var tatt til følge og vedtaket om tilbakekallelse av førerretten opphevet.

- Jeg regnet ikke med å få medhold fra Politidirektoratet. Derfor var jeg skeptisk da jeg åpnet brevet, men da jeg ble bevisst innholdet så danset jeg rundt i stua. En lykkelig dag!

Kjøreforbud
I en reportasje i Yrkestrafikk #6 2017 fortalte vi historien om bussføreren som hadde passet jobben sin upåklagelig i tretten år, men likevel mistet lappen som følge av alkoholbruk i ferien.

En feriedag i juli i fjor var 61-åringen på guttetur på fergen mellom Strømstad og Sandefjord, da han fikk et illebefinnende og ble kjørt til vurdering på sykehuset i Tønsberg. For å gjøre en lang historie kort, førte dette til at en ung turnuslege ved ortopediavdelingen påla bussføreren kjøreforbud, til tross for det prikkfrie rullebladet på jobb.

«Skal det ikke være lov å drikke alkohol i ferien?» var Yrkestrafikks prinsipielle spørsmål. Bussføreren var Egil Wettre-Johnsen, som etter at saken nå er vunnet velger å stå fram med fullt navn.

Med bakgrunn i vegtrafikkloven gikk saken først til Fylkesmannen og siden videre til Oslo politidistrikt, som 10, oktober i fjor vedtok å tilbakekalle Wettre-Johnsens førerrett. Denne saksbehandlingen medførte at Wettre-Johnsen først ble 100 prosent sykemeldt i halvannen måned og siden ble permittert uten lønn fram til han tok ut alderspensjon fra 1. april 2018 for ikke å miste retten til privat AFP. Saken ble en stor belastning, ikke minst redselen for å miste AFP.

Vedtaket opphevet
Med hjelp fra advokatfullmektig Marius Træland i YTF, klaget Wettre-Johnsen på vedtaket, og den 28. juni i år fikk ham medhold i klagen fra Helsedirektoratet, som i en uttalelse slår fast at: «Saken er ikke tilstrekkelig opplyst til å kunne fastslå at Wettre-Johnsen ikke oppfylte førerkortforskriftens helsekrav på vedtakstidspunktet. Opplysningene i saken gir ikke grunnlag for å si at situasjonen var endret på tidspunktet for behandling av klagen.»

På bakgrunn av Helsedirektoratets uttalelse fant Politidirektoratet at politidistriktet ikke hadde grunnlag for å tilbakekalle klagers førerrett. Klagen til Wettre-Johnsen ble dermed tatt til følge og vedtaket opphevet. Dette ble meddelt i brev av 10. juli 2018, nøyaktig ni måneder etter at førerretten var inndratt.

Kom deg ut
- Etter at jeg hadde ligget noen timer på sykehuset etter kollapsen, var jeg egentlig på vei ut, men ble stoppet av en sykepleier som spurte om jeg ikke ville snakke med en lege først? Jeg lot meg overtale, og etter en time kom en ung turnuslege fra ortopediavdelingen. Jeg var fortsatt ganske ør etter alkohol og noe som antakelig var en form for solstikk, og derfor temmelig sleivkjeftet, nok til at han overtolket det jeg sa og rapporterte meg. Jeg kjenner nok til reglene for troverdighet ved avhør til at en forutsetning er at avhørte skal være klar og oppegående. Derfor er mitt råd til andre som måtte havne i samme situasjon: Kom deg ut av sykehuset så fort som svint! Ellers kan du miste jobben på grunn av rene tilfeldigheter, understreker Egil Wettre-Johnsen overfor Yrkestrafikk.

Han reagerer også på at ingen underveis i saksgangen brydde seg om hans versjon eller foretok noen kontroll av ortopedilegens påstander og konklusjoner.

Ikke gi deg
- De sjekka ikke en dritt, kontaktet ikke engang fastlegen min. Først da saken omsider havnet hos Helsedirektoratet ble det innsett at vedtaket ikke var holdbart. Derfor er mitt andre råd: Ikke gi deg! Stå på sjøl, og bruk YTFs advokater for alt de er verdt!

Advokatfullmektig Marius Træland hos YTF har bistått Egil i saksgangen. Han vil ikke uttale seg konkret om saken, men er generelt kritisk til lang saksbehandling i slike saker.

- Når ankeinstansen kommer til at saken ikke var tilstrekkelig opplyst for å vurdere helsekravene til sjåføren, vil dette kunne ramme sjåfører helt unødig.  Dette vil kunne ha svært store konsekvenser for sjåførene som urettmessig blir fratatt førerkortet i lang tid, presiserer Træland.