toppbilde
photo_camera FOTO: Arne Danielsen

Flertall for transportregister og elektronisk fraktbrev

Det er flertall i Stortinget for å utrede og fremme forslag om digitalt transportregister, obligatoriske elektroniske fraktbrev og bøteinnkreving på stedet ved brudd på tekniske krav og kabotasjeregelverket.


query_builder Publisert: 31 Mars, 2020
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Et forslag fra Arbeiderpartiet og SV har fått flertall med støtte fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Med dette ber Stortinget regjeringen om å:

  • Utrede og fremme forslag om digitalt transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge.
  • Sikre at nye elektroniske fraktbrev som er planlagt i CRM-direktivet, gjøres obligatoriske.
  • Fremme forslag om nødvendige regelendringer som kan sikre at det blir mulig å kreve inn bøter for brudd på tekniske krav til kjøretøyet og kabotasjeregelverket når bruddet oppdages.

- Kampen mot sosial dumping i transportbransjen gjør et stort løft når det nå ser ut til å bli flertall for at fraktbrev i godstransporten skal være elektroniske. Det sier Lene Vågslid og Sverre Myrli, henholdsvis justispolitisk og transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er godt fornøyd med forslaget.

- Dette er noe som YTF og flere andre organisasjoner har jobbet for i lang tid. Nå er vi ett skritt nærmere å få bukt med ulovlig kabotasjevirksomhet og sosial dumping i Norge. Dessverre er det slik at det lønner seg å bryte regelverket i dag. De som utnytter sine ansatte på det groveste utkonkurrerer seriøse arbeidsgivere i godsbransjen, uttaler Klungnes.

Arbeid for gjennomslag i slike saker tar ofte tid, her kan du lese en artikkel fra januar 2017 der YTF på nytt fremmer krav om transportregister

- Nå må regjeringen følge opp stortingsvedtaket. Vi er langt på overtid med å få innført disse verktøyene, avslutter Klungnes.