toppbilde

Forhandlingen for funksjonæravtalen i Vy Buss er ferdig

Den 2. mai 2019 ble det avholdt forhandling vedr. lønnsjustering 2. avtaleår for ansatte tilsluttet Funksjonæravtalen i Vy Buss.


query_builder Publisert: 03 Mai, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Partene er enige om følgende justering:
Det gis et generelt tillegg til alle på 14.700,- pr. år med virkning fra 1. april 2019.
Det tilstås et ytterligere lavtlønnstilegg på kr 3900,- pr år til ansatte med årslønn 430 221,- eller
lavere. Tilleggene gis fra 1.4.2019

Les protokollen her