Fremmer forslag om transportregister

SVs stortingsgruppe mener det må settes inn flere tiltak mot dumpingpriser på lastebiltransport. Det er Yrkestrafikkforbundet enige i, uttaler forbundsleder Jim Klungnes.


query_builder Publisert: 13 November, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Lars Haltbrekken i SVs stortingsgruppe har fremmet et dokument 8-forslag (representantforslag) i Stortinget. Forslaget omfatter tiltak for gods på bane og tiltak for gods på vei. Forslaget kan du lese her

I forslaget står det blant annet:

«3. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om et transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge.

  1. Stortinget ber regjeringen sikre at nye elektroniske fraktbrev som er planlagt i CRM-direktivet, gjøres obligatoriske.
  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige regelendringer som kan sikre at det blir mulig å kreve inn bøter for brudd på kabotasjeregelverket når bruddet oppdages.»

Forslaget har fått bred oppmerksomhet, blant annet i denne NRK-artikkelen

Støtter forslaget
Forbundsleder Jim Klungnes støtter forslaget.

- Vi er glade for at flere kommer på banen, dette har vi jobbet for i mange år nå. Vi ser at stadig flere partier støtter innføringen av et transportregister. Både YTF og NTF og også NLF er så godt som samstemte i denne saken. Selv om dette representantforslaget ikke skulle få flertall er det et tegn på at det er bevegelse i saken, konkluderer Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet fremmer også kravet om et transportregister sammen med 30 fagforeninger innen transport i Europa gjennom Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF). Les mer her

Tar tid
Arbeid for gjennomslag i slike saker tar ofte tid, her kan du lese en artikkel fra januar 2017 der YTF på nytt fremmer krav om transportregister