photo_camera FOTO: Advokatfullmektig Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet

Frikjent etter påstand om påkjørsel

Politiet la ned påstand om førerkortbeslag og bot. Advokatfullmektig Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet bisto YTF-medlemmet.


query_builder Publisert: 21 September, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Dette var saken
Politiet melding om at en person skulle ha blitt påkjørt av en bil. Sjåføren dro fra stedet umiddelbart etter hendelsen. På bakgrunn av samtaler med naboer av fornærmede, ble YTF-medlemmet mistenkt for å være involvert i hendelsen.

Anklagen
Fornærmede forklarte at YTF-medlemmet skal ha kjørt forbi ham i meget høy hastighet i en blindvei. Da han kom kjørende tilbake samme vei senere skal han også ha holdt meget høy fart.

Fornærmede stilte seg i veibanen, men slik at det var god plass til å passere han. Allikevel rettet tiltalte bilen i retning fornærmede og traff ham i høy hastighet. Fornærmede forklarte at han hadde hatt store ryggsmerter i etterkant.

YTF-medlemmets forklaring
YTF-medlemmet erkjente at han var fører av den aktuelle bilen, men han nektet straffeskyld etter forelegget under henvisning til at han ikke kjørte på fornærmede.

Han forklarte at da han kjørte i blindveien kom det en person mot ham i veibanen som oppførte seg aggressivt og gestikulerende. Derfor stoppet han bilen noen meter før fornærmede, for deretter å slippe bremsen og la bilen sige noe fremover. Dette gjentok han noen ganger.

For hver gang gikk fornærmede nærmere bilen hans. Til slutt satte fornærmede seg foran bilen hans. YTF-medlemmet gikk da ut av bilen for å be fornærmede flytte seg. Fornærmede skal da ha føket opp i retning av YTF-medlemmet, som da med en gang satte seg inn i bilen og forlot stedet.

Rettens vurdering
Etter å ha vurdert forklaringene til vitner og de involverte trodde ikke retten på fornærmedes beskrivelse av hendelsesforløpet. Retten pekte blant annet på at politiet ikke fant merker eller skader, verken på fornærmede eller tiltaltes bil, som ble undersøkt av politiet etter hendelsen.

Fornærmede hadde også slitt med ryggplager i lang tid forut for hendelsen. Det ble vist til at ingen uavhengige vitner har sett selve sammenstøtet.

YTF-medlemmet slapp bot og førerkortbeslag, samt ansvar for det offentliges saksomkostninger. Dommen var enstemmig.

Svært gledelig!
Advokatfullmektig i Yrkestrafikkforbundet Marius Træland er fornøyd med dommen.

- I retten fikk vi belyst godt at det var ingen bevis ut over fornærmedes egen forklaring som tilsa at bilen hadde kjørt på fornærmede. Hverken fysiske bevis eller vitneuttalelser tilsa at det hadde skjedd en påkjørsel. Når de øvrige bevisene så entydig peker i motsatt retning burde politiet heller ikke tatt ut tiltale i denne saken. Det er svært gledelig at retten kom til at medlemmet var uskyldig, uttaler Træland.