toppbilde
photo_camera FOTO: Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto: Kåre Sponberg

Frikortskatten er satt

Finansdepartementet har landet på hvilken modell de ønsker for skatt på frikort. Resultatet er bedre enn det opprinnelige forslaget, men forbundsleder Jim Klungnes er avventende til hvordan dette vil fungere i praksis.


query_builder Publisert: 30 November, 2020
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Transport har i to år jobbet for å endre forslaget om å skattlegge frikortet som først ble fremmet i desember 2018. Dette har sørget for at den nye ordningen er blitt utsatt i flere omganger. De nye reglene skal gjelde fra og med 1. januar 2021.

Skatt på frikort har engasjert både medlemmer og tillitsvalgte i Yrkestrafikkforbundet over lang tid, og saken har også vært oppe i blant annet Debatten. Les mer her:

Dette er de nye reglene
I stedet for fylkeskommunen eller kollektivselskapet er det arbeidsgiver som skal fastsette verdien på frikortet. De kan utvise et «forsvarlig skjønn» på hva som er den reelle markedsverdien av frikortet for de ansatte.

Finansdepartementet skriver at det er nærliggende å ta utgangspunkt i markedsverdien for periodebilletten i det om rådet arbeidstakeren benytter tilbudet. De antar at det vil være hensiktsmessig å tilpasse kortene slik at den enkelte ansatte får frikort innenfor sitt reiseområde heller enn et større geografisk område, og at den beregnede fordelen tilpasses til det området.

De skriver også at det i noen tilfeller må gjøres fratrekk i markedsprisen fordi frikortet ikke er identisk med en ordinær periodebillett. For eksempel vil en vanlig billett i Oslo også gi tilgang til å reise med tog. Dette dekkes ikke i fribilletten og verdien er derfor lavere.

Hva blir skattefritt?
Skattefritaket for personalrabatter har nå et maksimalbeløp på 8 000 kr i året. I tillegg er beløpsgrensen for gaver på 2 000 kr. Dersom man kombinerer disse kan man få skattefritak på frikort inntil 10 000 kr. I forslag til statsbudsjett for 2021 har regjeringen foreslått å øke beløpsgrensen for skattefrie gaver fra 2 000 til 5 000 kr. Da vil totalbeløpet for skattefritak på frikort kunne bli på 13 000 kr.

Avventende
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er avventende til ordningen.

– Dette viser arbeidet Yrkestrafikkforbundet har lagt ned sammen med Fellesforbundet og NHO Transport ikke var forgjeves. Ordningen er betydelig endret sammenliknet med det første vi ble presentert for. Samtidig er den nye ordningen avhengig av at arbeidsgiverne viser fleksibilitet og en vilje til å skape gode ordninger for de ansatte, slår Klungnes fast.

– Nå har arbeidsgiver mulighet til å lage løsninger som sørger for en markedsverdi som gjenspeiler faktisk bruk av frikortet. Da vil de aller fleste komme godt under grensen på 10 000 kr i året. Om fribeløpet blir endret til 13 000 på nyåret vil fleksibilitet og en fornuftig prisfastsetting sørge for en ordning som dekker behovet til de fleste, uttaler Klungnes.