photo_camera FOTO: Årets funksjonærstyre består av fra venstre Gunvor Bjordal Solvik, Ove Helleseth, Fredrik Storjord og Marina Heyerdahl.

Funksjonærene: Samles i oktober

YTF-funksjonærenes landssammenslutning inviterer til fagdager og årsmøte onsdag 17. og torsdag 18. oktober i Oslo. Både årsmøtet og fagdagene er åpne for alle funksjonærmedlemmer uavhengig av om man har verv eller ikke.


query_builder Publisert: 29 August, 2018
edit Forfatter: Arne Danielsen

Tekst: Marina Heyerdahl og Arne Danielsen/Yrkestrafikk Foto: Tormund Hansen Skinnarmo

På forsommeren ble det gjennomført en medlemsundersøkelse som kartla mange forhold ved å være funksjonær. Undersøkelsen er en videreføring av en liknende undersøkelse fra 2016. Resultatene presenteres på fagdagen og tilbakemeldinger som er relevante for de fleste tas opp til nærmere fordypning og diskusjon.

Faglig og sosialt
Andre spørsmål som fagdagene vil fordype seg i er Pensjon og AFP, rekruttering og medlemspleie samt fremtidens kollektivtrafikkbransje. Et teknisk besøk vil bli foretatt med elbuss til Mortensrud, der en ladestasjon og erfaringer fra pilotprosjektet med elbuss i Oslo vil bli gjennomgått.

Målet for fagdagene er kompetanseheving, nettverksbygging og sosialt samvær. Deltakerne vil her kunne utveksle erfaringer og bli bedre kjent med kolleger i samme bransje.

Nytt styre velges
Regionstyret for funksjonærene i YTF har det siste året bestått av leder Ove Helleseth fra avd. 202 i Bergen, Gunvor Bjordal Solvik fra avd. 264 Firda Billag, Marina Heyerdahl fra avd. 301 Ruter og Fredrik Storjord fra avd. 238 Unibuss. På årsmøtet vil det bli valgt nytt styre. Årsmøtet er åpent for alle, men kun delegater valgt av avdelingene vil ha stemmerett.

Funksjonærsamlingen vil finne sted 17.-18. oktober. Hovedbasen blir YTFs kontorer i Oslo. Felles middag arrangeres onsdag 17. oktober, mens programmet for torsdagen vil pågå i Sporveismuseet på Majorstuen.

Være med?
Har du tid og lyst til å delta? Kontakt kontoret for påmelding, bistand til hotell- og reisebooking osv. Det lønner seg å være tidlig ute, for hvis mange melder seg på kan antallet deltakere måtte begrenses.

For spørsmål om årsmøtet og fagdagene for øvrig, kontakt Marina Heyerdahl: marina.heyerdahl@ruter.no. Velkommen!