Godssjåfør slapp 8 måneders førerkortbeslag

Fikk hjelp av YTFs advokatfullmektig Marius Træland og er tilbake på veien. 


query_builder Publisert: 29 Januar, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Dette var saken
YTF-medlemmet skulle kjøre 1 kilometer til jobb. Han skrapte is fra ruten, og vurderte det slik at han hadde tilstrekkelig sikt for å kjøre.

Etter 200 meter ble han stanset av politiet. Han skrudde av motoren og snakket med politiet.

Politiet mente det var for dårlig sikt, og gjorde et førerkortbeslag. Dette var opprinnelig på 3 måneder, men siden sjåføren hadde prikker fra før ble dette utvidet til 8 måneder.

YTF-medlemmet mente han hadde god nok sikt, og motsatte seg beslaget.

Etter ca. 5 minutter tok politiet bilder av ruten.

I tiden fra YTF-medlemmet stanset motoren og til bildene ble tatt kom det kondens fra varm motor. Kondensen frøs til is, og la seg på ruten.

Godt utfall
Medlemmet tok kontakt med Yrkestrafikkforbundet, og advokatfullmektig Marius Træland ble satt på saken.

Advokatfullmektig Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet

Træland representerte medlemmet når saken kom for Sør-Trøndelag tingrett. Tingretten kom til at det ikke var grunnlag for å holde førerkortet beslaglagt. Med dette fikk medlemmet komme tilbake i jobb og unngikk det som kunne blitt 8 måneder med ulønnet permisjon.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi kunne hjelpe medlemmet vårt i denne saken. Ofte er slike saker med førerkortbeslag i 3 måneder ille nok for den som blir rammet, men 8 måneder som i dette tilfellet er uheldig, uttaler Træland.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er glad for resultatet.

– Vi har mange slike saker i løpet av et år i YTF. Det gjør at vi ofte kan få et godt resultat for medlemmene våre. Det er jo også spesielt hyggelig når konsekvensene kunne blitt såpass alvorlige for medlemmet vårt, avslutter Klungnes.