Hadde forkjørsrett – mistet lappen

Bussjåføren og YTF-medlemmet bremset og unngikk sammenstøt med sjåfør som hadde vikeplikt. Politiet fratok bussjåføren førerkortet.


query_builder Publisert: 07 Desember, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

En ukedag i november svingte en personbil inn på hovedveien ut fra et T-kryss. Personbilen hadde vikeplikt i krysset. I etterkant fortalte føreren av personbilen selv til politiet at han kvelte motoren da han kjørte inn på hovedveien. Bussjåføren bremset bussen og unngikk sammenstøt. Resultatet: Politiet valgte å frata bussjåføren førerkortet.

Advokatfullmektig Marius Træland kontaktet politiet dagen etter.

- Vi var svært overrasket over at politiet fratok bussjåføren førerkortet. Yrkestrafikkforbundet tok derfor kontakt med politiet med anmodning om å oppheve førerkortbeslaget. Da politiet ikke ga bussjåføren førerkortet tilbake var det bare en ting å gjøre: Å forberede rettsmøtet, sier Træland i Yrkestrafikkforbundet.

Personbilisten hevdet at bussen hadde kjørt i ham bakfra og presset ham opp på fortauet. Dette fantes det ikke beviser for, og hverken buss eller personbil hadde skader.

Advokatfullmektig Marius Træland i Yrkestrafikkforbundet

- Da jeg fikk politidokumentene stusset jeg på at politiet fratok sjåføren førerkortet. Der fant jeg ingen bevis for at bussjåføren hadde vært uaktsom. Politiet hadde kun avhørt ett vitne, og vitnes forklaring tilsier at bussjåføren har opptrådt feil i situasjonen, fortsetter Træland.

Til tross for flere passasjerer i bussen valgte politiet kun å avhøre ett vitne. Vitnet hadde en annen forklaring enn personbilisten, det hadde også bussjåføren. Politiet valgte kun å ta hensyn til forklaringen til personbilisten.

- Dette er en trygg og god yrkessjåfør. Etter mangfoldige år i yrket har han ikke vært skyld i en eneste trafikkulykke, utdyper Træland.

Etter tre uker ble saken behandlet i retten. YTF-medlemmet fikk førerkortet tilbake, retten tok ikke politiets begjæring om fortsatt førerkortbeslag til følge.

- Vi er svært fornøyd med at bussjåføren fikk sertifikatet tilbake. Dersom politiet hadde blitt hørt med at bussjåføren skulle blitt fratatt førerkortet i 6 måneder, kunne dette bety at bussjåføren mistet jobben, avslutter Træland.