toppbilde
photo_camera FOTO: Jonas Ruud

Halv seier i kampen for tryggere vinterveier

Tiltakene er et godt steg på vei, men vi frykter den kommende vinteren, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.


query_builder Publisert: 18 Oktober, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Forrige vinter var det mye fokus på dårlig skodde tunge kjøretøy på norske vinterveier. Tragiske ulykker satte problemet på dagsorden og mange organisasjoner bidro til å holde trykket oppe.Etter en høringsrunde er nå de nye reglene vedtatt og vil innføres for vinteren 2020/2021, altså om ett år. En økning i gebyr for mangler på vinterutrustning er allerede tredd i kraft.

Dette er reglene:

  • Det skal stilles krav om dekk av typen «3 peak mountain snowflake» på fremre styreaksler og drivaksler på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.
  • Minimum tillatt mønsterdybde på 5 mm videreføres.
  • Det er innført en økning og differensiering av gebyr for mangler ved vinterutrustningen. Disse har allerede tredd i kraft.

Halv seier
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes feirer en halv seier.

- Dette er en bedring sammenliknet med dagens situasjon. De nye 3PMSF-merkede dekkene med alpesymbol skal være på styrende foraksel og drivhjul. De skal etter kravene være minimum 25% bedre en referansedekkene, uttaler Klungnes.

- På den annen side ser jeg ikke frem til enda en vintersesong uten andre tiltak enn økte gebyrer. Midlene som er satt av til kontroller er heller ikke nok til å oppfylle kravet vårt om døgnkontinuerlig kontroll av tunge kjøretøy på vei inn til Norge. Andre tiltak vi har tatt til orde for er at transportkjøper må ansvarliggjøres og en kraftig økning av vintervedlikeholdet av veiene, fortsetter Klungnes.

- Alt i alt er vi positive til alle tiltak som bedrer sikkerheten på norske veier, men vi feirer ikke mer enn en halv seier, avslutter Klungnes.


Hazard warning attention sign. Icon in a yellow triangle with exclamation mark symbol, isolated on a white background. Traffic symbol. Stock illustration

Visste du at...

...YTF har egne advokater som hjelper deg i f.eks. oppsigelse- og avskjedssaker, førerkortbeslag, personvern og trygd?

Les mer om hjelpen du får eller meld deg inn her


De nye gebyrene
Gebyrene ilegges den som har kjørt uten å ha med forskriftsmessige kjettinger, har dekk med mønsterdybde under lovlig minimum eller kjører uten vinterdekk i perioden der vinterdekk særskilt er påbudt. Det gis ett gebyr per manglende kjetting eller dekk. Tidligere ble det kun gitt et gebyr for manglende kjetting, uavhengig av antall mangler.

Gebyrene for manglende kjetting er:

For motorvogn med tillatt totalvekt inntil 7 500 kg: 750 kroner

For motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg: 1 200 kroner

For motorvogn med tillatt totalvekt over 7 500 kg som trekker en tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg: 1 500 kroner

For tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg: 1 500 kroner

Tidligere var gebyret for manglende kjetting på 1 000 kroner, uavhengig av antall mangler.

 

Gebyr for manglende vinterdekk eller under lovlig mønsterdybde er:

For kjøretøy med tillatt totalvekt opp til 7 500 kg: 1 000 kroner

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg: 2 000 kroner

Tidligere var gebyret 750 kroner per dekk.

Les mer på Statens vegvesen sine nettsider