toppbilde
photo_camera FOTO: Den tyske TV-dokumentaren intervjuet blant andre tillitsvalgte fra tyske ver.di og litauiske LVPS. Her en markering YTF hadde med begge disse foreningene på havna i Hamburg for et år siden.

«Ingen sjåfører i Litauen får riktig betalt»

Det er i en grundig tysk dokumentarfilm om østeuropeiske lastebilsjåførers lønns- og arbeidsforhold at litauiske fagforeningsfolk dømmer lønnsforholdene blant hjemlandets sjåfører nord og ned. Funnene i reportasjen samsvarer med resultatene fra YTFs grenseundersøkelse i fjor.


query_builder Publisert: 18 Mai, 2020
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Tekst og foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Den tyske statskanalen ZDF presenterte i februar en dokumentarfilm med tittelen «veienes slaver», der de intervjuet en rekke sjåfører, kontrollører, politi og tillitsvalgte – blant annet fra tyske ver.di og litauiske LVPS. Beskrivelsene av forholdene var nedslående.

Ukrainske sjåfører kunne fortelle at de ble lønnet per kjørte kilometer når det var lite å gjøre og etter polske minimumlønninger når det var mye å gjøre. Arbeidskontraktene var ofte utarbeidet på et språk sjåførene ikke forsto, og politifolk fortalte om kontrollerte sjåfører som bodde i lastebilen i inntil et halvt år i slengen.

Ingen rettigheter

Sjåfører fortalte at de måtte kjøre fordi det ikke fantes arbeid i hjemlandet og at det ikke nyttet å klage fordi «utlendinger ikke har noen rettigheter». Det kanskje aller verste eksempelet i fjernsynsdokumentaren var en Girteka-sjåfør som var tvunget til å kjøre med brukket bein. Han hadde krykke med seg i førerhuset.

Mange av bilene ble også karakterisert som «rullende bomber», med voldsom overlast og ofte fraværende dekkmønster. Intervjuede EU-byråkrater var klar over at det foregikk systematisk utnyttelse av sjåførene og at det ikke ble betalt korrekt lønn ved kabotasjekjøring, en praksis som ødelegger det europeiske transportmarkedet.

Bekrefter YTF-undersøkelse

ZDF-dokumentaren bekrefter og utfyller resultatene fra YTFs undersøkelse på grensen ved Svinesund i sommer. Her ble alle utenlandske lastebilsjåfører som passerte grensa i løpet av to dager intervjuet, og det ble avgitt drøyt tre hundre svar.

Grenseundersøkelsen viste blant annet at mens andelen ukrainske sjåfører har doblet seg sammenliknet med en liknende undersøkelse to år tidligere, er ingen biler eller hengere registrert i Ukraina – for så vidt ikke så rart i og med at slike biler ville kreve spesialtillatelse for å få kjøre i Schengen.

Les mer om undersøkelsen her (saken fortsetter under): 

Lave lønninger

Når vi sammenlikner sjåførenes nasjonalitet med bilenes registreringsland, så viser det seg at russere og ukrainere er de eneste som kjører mer for biler fra andre land enn sitt eget. De fleste av disse sjåførene kjører polskregistrerte biler.

Sjåførene med de laveste lønningene kom fra Polen, Litauen og Ukraina, mens svensker og tyskere hadde best betalt. Verdt å merke seg er at alle sjåfører på litauiske biler har lav lønn, også noen av dem som kjører i Sverige og Danmark. Dette bekrefter jo godt utsagnet i tittelen på denne artikkelen.


Hazard warning attention sign. Icon in a yellow triangle with exclamation mark symbol, isolated on a white background. Traffic symbol. Stock illustration

Visste du at...

...YTF har egne advokater som hjelper deg i f.eks. oppsigelse- og avskjedssaker, førerkortbeslag, personvern og trygd?

Les mer om hjelpen du får eller meld deg inn her


Kunnskapsaktør

Resultatene fra grenseundersøkelsen ble presentert av YTFs assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen på representantskapsmøtet i mars. Hun understreket at materialet fra undersøkelsen er unikt i sitt slag og at dataene derfor er delt både med Statens Vegvesen og ulike forskningsinstitusjoner. YTF er dermed satt solid på kartet som kunnskapsaktør.

Leder for YTF Logistikk Jan Arne Laberget poengterte også at det var morsomt å oppleve hvordan ulike etater i Norge spurte etter undersøkelsen og gjerne ville være med på et samarbeid.

For de som forstår litt tysk finnes ZDF-reportasjen her: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-sklaven-der-strasse-100.html