«Ja» i uravstemningen på NLF

Et klart flertall av YTFs medlemmer på godsbilavtalen stemte for resultatet i oppgjøret. Mandag 11. juni overleverte YTF resultatet til Norsk Lastebileierforbund (NLF).


query_builder Publisert: 12 Juni, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

I enigheten har YTF fått på plass det samme som i forhandlingene YS-NHO:

  • Det gis et generelt tillegg på totalt kr 1,30 per time for godssjåfører på Godsbilavtalen og kr 2,50 i lavlønnstillegg, totalt kr 3,80 for alle arbeidstakere. I tillegg skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger.
  • AFP-ordningen ble reddet for fremtiden med en forpliktende avtale om ny og bedre ordning. Detaljene i ordningen skal utredes. Utredningen skal være ferdig i desember 2018.
  • Det er enighet om endringer i dagens ordning som vil gjøre at langt færre uforskyldt vil miste retten til AFP på grunn av nedbemanning.
  • Grensen for hvor lenge man kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden uten å miste AFP er forlenget fra 26 til 104 uker i dagens ordning.
  • Alle årene i en tariffbundet bedrift vil gi opptjening i den nye ordningen. Da vil du ta med deg opptjent AFP i en tariffbedrift videre, selv om du bytter jobb. Arbeidstakere vil få større motivasjon til å jobbe i AFP-bedrifter.
  • Full opptjening i den nye ordningen vil være på linje med dagens nivå.
  • Et slitertillegg for arbeidstakere som ikke klarer å stå i arbeidet i lengre enn til 62-64 år. Ytelsen vil bli utbetalt hvert år til de fyller 80 år.