toppbilde
photo_camera FOTO: Forhandlingssjef i YTF Linda Jæger. Foto: Kåre Sponberg

Kan stå i tjenestepensjonsordningen under permittering

Stortinget vedtok 14. april å endre regelverket for tjenestepensjon, slik at ansatte kan unngå å bli utmeldt av tjenestepensjonsordningene ved permittering. Lovendringen er begrunnet i koronasituasjonen og gjelder foreløpig i seks måneder.


query_builder Publisert: 17 April, 2020
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Hovedregelen har til nå vært at ansatte meldes ut av tjenestepensjonsordningen ved permittering. Lovendringen legger til rette for at ansatte beholder medlemskapet i sin pensjonsordning under permitteringen.

Det er ikke lenger nødvendig med utmeldinger og utstedelse av pensjonskapitalbevis. Det er imidlertid arbeidsgiver som avgjør om de velger å melde den permitterte ut av ordningen eller ikke. Tidligere var dette ikke et valg for arbeidsgiver. Etter lovendringen er det det. Dersom arbeidsgiver likevel beslutter å melde ut permitterte fra ordningen, er arbeidsgiver pålagt informasjonsplikt overfor ansatte om muligheten til å tegne en fortsettelsesforsikring.

Viktig lovendring
- Dette er en viktig og riktig lovendring, uttaler YTFs forhandlingssjef Linda Jæger.

- YS tok opp problemstillingen med finansdepartementet før påske og vi har fått gjennomslag for våre synspunkt. Det er viktig at de tillitsvalgte følger opp overfor arbeidsgiver og ber om at det ikke sendes utmeldinger til forsikringsselskapet, avslutter Jæger.

Dekker administrasjons- og forvaltningskostnadene
Bedriftens sparing og risikodekning opphører likevel så lenge den ansatte er permittert. Bedriften skal likevel dekke administrasjons- og forvaltningskostnadene. Dersom de permitterte ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får de rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). Fordelen for ansatte vil dermed være at arbeidsgiver betaler for administrasjon og forvaltning av tjenestepensjonsmidlene så lenge den ansatte forblir i ordningen.

Det å bli meldt ut av bedriftens tjenestepensjonsordning er spesielt kritisk for dem som er i lukkede ytelsesordninger. Ved utmelding vil arbeidstaker få utstedt en fripolise og kommer ikke inn i ordningen igjen.

Les også om dette på regjeringens hjemmesider