Kristelig Folkeparti kan stoppe uverdige forhold fredag!

Yrkestrafikkforbundet spilte under høring inn forslag til arbeids- og velferdskomitéen om at Statens Vegvesen i sitt arbeid ute på veien må få fullmakt til å kreve dokumentasjon om lønnsvilkår. Fredag 8. desember resulterte dette i et flertallsforslag fra komitéen. Men under Stortingsbehandlingen fredag 15. desember mangler vi nå Krfs stemmer for å få gjennomslag.


query_builder Publisert: 13 Desember, 2017
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Det finnes et regelverk som gjør at norske lønninger skal gjelde for utenlandske sjåfører som kjører i Norge. Men Statens Vegvesen mangler fullmakter til å kontrollere dette. Da gir det veldig sjelden konsekvenser for utenlandske bedrifter å bryte med regelverket og utkonkurrere norske bedrifter.

Forbundsleder i YTF Jim Klungnes og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) håper Krf støtter arbeids- og sosialkomitéens innstilling fredag.

– Det tydelige innspillet fra Yrkestrafikkforbundet til komiteen på budsjetthøringen om at Statens Vegvesen i sitt arbeid ute på veien må få fullmakt til å innhente informasjon om allmenngjorte lønnsvilkår, har resultert i et forslag. En slik endring er nødvendig for at myndighetene effektivt skal kunne kontrollere etterleving av allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår for lastebil- og bussjåfører, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

Komitéen besto av FrP, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Komitéforslaget (vedtatt med Ap, Sp og SVs stemmer) ble slik:

«Stortinget ber regjeringen gi fullmakt til at Statens vegvesen og Arbeidstilsynet sammen eller hver for seg ved kontroll på veien kan kreve dokumentasjon fra lastebil- og bussjåfører som viser at deres arbeidsavtale er i tråd med allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår.»

Men i Stortingsbehandlingen må også Kristelig Folkeparti stemme for forslaget for at det skal bli flertall.

– Vi har bedt om et hastemøte med Krf for å legge frem saken vår. De sitter ikke i komitéen og har derfor ikke vært involvert i behandlingen enda. Nå er vårt håp at Kristelig Folkeparti skal se viktigheten av å innføre tiltak som virker i denne livsnødvendige saken for norsk gods- og turbussbransje, fortsetter Klungnes.

– Yrkestrafikkforbundet mener at Krf må redde flertallet i denne saken. Alt vi får er nye løfter om utredninger, nå må vi ha handling. Det er helt avgjørende både i et medmenneskelig perspektiv for utnyttede sjåfører, for norske bedrifters økonomi og for norske arbeidsplasser. Det går ikke an å sitte på hendene i denne saken, slår Klungnes fast.