toppbilde
photo_camera FOTO: Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes

Lastebilsjåførene fortjener bedre

Dersom det er en yrkesgruppe som AFP-ordningen passer for, og som trenger og fortjener AFP, må det være lastebilsjåførene, skriver forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.


query_builder Publisert: 27 November, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Tekst: Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet

På transport og logistikkmessa på Lillestrøm i september inviterte Norges Lastebileierforbund (NLF) fagforbundene Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet (YTF) til debatt. Temaet var tariffavtaler i Lastebilbedriftene.

Lastebilbransjen har lav organisasjonsgrad og lav tariffdekning, noe som ofte henger sammen. Flertallet av bedriftene har 5 til 10 ansatte og sliter med knallhard og ofte ujevn konkurranse, noe som særlig skyldes useriøse transportører. Driftsmarginene er små, og NLFs medlemsbedrifter er derfor ofte skeptiske til å pådra seg økte kostnader, i redsel for at dette vil kunne knekke bedriften.

Tariffavtale er svaret
Vi i YTF mener at svaret på utfordringene nettopp kan være tariffavtaler. Svaret er i alle fall ikke å være med på den negative prisdumpingen, en konkurranse norsk lastebilnæring neppe klarer å vinne.

Vi ønsker at norsk lastebilnæring foretrekkes fordi den har best kvalitet, service, miljø, trafikksikkerhet og gode regulerte lønns- og arbeidsbetingelser. Dette kan man ha uten tariffavtale, men da er den ansatte avhengig av arbeidsgivers forgodtbefinnende og må ordne opp alene. Er man organisert og har tariffavtale gir det fordeler både for de ansatte og arbeidsgiverne.

Tariffavtale i lastebilbransjen vil medføre like lønns- og arbeidsbetingelser for alle sjåfører, slik at bedriftene må regne inn de samme kostnadene når de forsøker å vinne oppdrag. Dermed vil også ansatte som skifter arbeidsgiver kunne gjøre dette uten at betingelsene endrer seg.

Slik er det i bussbransjen i Norge. Der har vi fått til en landsomfattende bransjeavtale med to arbeidsgiverorganisasjoner som omfatter all rutekjøring. Så det er absolutt mulig.


Hazard warning attention sign. Icon in a yellow triangle with exclamation mark symbol, isolated on a white background. Traffic symbol. Stock illustration

Visste du at...

...YTF har over 20 tariffavtaler i transportbransjen?

Klikk her for å finne dem


YTF mener også at tariffavtaler bidrar til å gjøre bedriftene mer konkurransedyktige og effektive. Fagforeninger er demokratiske og medlemsstyrte, der de organiserte medarbeiderne blir enige om standpunktene og taler med en røst i dialog med bedriften. Arbeidsgiver behøver dermed ikke bruke så mye tid på hver enkelt ansatt.

Tariffavtale betyr også økt fleksibilitet for bedriften. Det er rom for tilpasninger innen avtalens rammer dersom ledelsen og fagforeningen blir enige. Tariffavtale og godt samarbeid gir mulighet for de organiserte sjåførene til å bidra til økt konkurransekraft og verdiskapning, noe som gir tryggere arbeidsplasser.

Lokale avtaler gir ofte forutsigbarhet og stabilitet. Dersom de fungerer godt både for bedrift og ansatte, ønsker også begge parter å fortsette med ordningen.

Likebehandling, medbestemmelse og forutsigbarhet gir mer fornøyde ansatte. Mer fornøyde ansatte betyr bedre arbeidsmiljø og større trivsel, noe som igjen påvirker motivasjon og sykefravær.

Forbedret AFP
AFP trekkes ofte frem av lastebileierne som en ordning som treffer dårlig og der kostnadene ikke står i forhold til treffprosenten. Nå jobber partene med en helt ny AFP, noe som var en av grunnene til at vi fikk et samordnet hovedoppgjør i 2018. Denne fremtidige AFPen vil bli langt bedre tilpasset lastebilbransjen. Selv om ordningen ennå ikke er avtalt, tyder mye på at det kommer til å bli en ordning der ansatte tar med seg alle årene de har i en AFP-bedrift den dagen de velger å ta ut AFP. Det bedriften betaler inn er det meningen at den ansatte skal få med seg. Det betyr at det allerede i dag antagelig vil være lurt for ansatte i lastebilbransjen å arbeide i en AFP-bedrift, fordi denne etter all sannsynlighet vil telle i en fremtidig ordning.

AFP er en god ordning. Den var i utgangspunktet laget for dem som på grunn av krevende jobber hadde problemer med å stå i jobben til pensjonsalder. For sliterne. Lastebilsjåfører har et krevende yrke og mange får slitasje- eller helseproblemer på slutten av karrieren. Muligheten til å ta ut AFP fra 62 år og samtidig trappe ned og jobbe redusert er akkurat det mange lastebilsjåfører trenger. Flere vil da kunne stå helt eller delvis i jobben til pensjonsalder, noe som også vil være bra for bedriftene som får tilgang på flere sjåfører, og for samfunnet som slipper å ha disse på offentlige ytelser.

Ja til tariffavtaler med AFP i lastebilbransjen!