toppbilde

Lengre galgenfrist for frikort

Finansdepartementet gir transportnæringen ytterligere utsettelse av fristen for å «tilpasse løsningene for personalbilletter til de nye reglene for skattlegging av naturalytelser» med nye seks måneder til 1. januar 2020.


query_builder Publisert: 18 Juni, 2019
edit Forfatter: Arne Danielsen

Tekst og foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Regjeringen påpeker at selv om det finnes digitale løsninger for de aller fleste billetter som alminnelige kunder bruker, er ikke dette tilfelle for personalbilletter. Dermed ville korrekt innrapportering kreve omfattende manuelle rutiner for mange tusen ansatte.

En utsettelse gir virksomhetene mulighet til heller å konsentrere ressursene i 2019 om å få på plass nye og bedre løsninger for personalbilletter, slik at skatterapporteringen i stor grad vil kunne automatiseres fra og med 2020, slår regjeringen fast.

En tilleggsforklaring kan være at det er valgår i år, og at de omfattende protestene mot denne formen for landeveisrøveri har gjort et visst inntrykk.