Logistikk på rett spor

26. og 27. oktober ble det avholdt fagdag og årsmøte i YTF Logistikk. Forsamlingen kunne oppsummere betydelige framskritt i retning av en mer demokratisk og slagkraftig organisasjon.


query_builder Publisert: 02 Januar, 2019
edit Forfatter: Arne Danielsen

Tekst: Per Kristiansen og Arne Danielsen Foto: YTF Logistikk

God stemning blant delegatene på årsmøtet i YTF Logistikk

I fjor oppsummerte Yrkestrafikk logistikkårsmøtet med tittelen «Samling av ensomme ryttere». Det var nemlig slik at innen den om lag 2 500 medlemmers sterke regionen var seks av ti organisert direkte uten egen avdeling eller tillitsvalgt.

«Ensomme ryttere»
Denne organiseringen var langt fra problemfri. Kontakten med og informasjonsflyten til og fra forbundet sentralt kan være trøblete, det mangler ofte tillitsvalgte til å tale medlemmenes sak og den demokratiske innflytelsen kan være begrenset når man ikke er med i en avdeling.

Fjorårets årsmøte ga derfor YTF sentralt en oppfordring om å utrede en bedre organisasjonsmodell for å gi disse enkeltmedlemmene en kraftigere stemme i organisasjonen og bedre valuta for kontingentpengene.

Samling på gang
Generalsekretær Trond Jensrud kunne fortelle at dette arbeidet nå er godt i gang.

- Vi har etablert nye godsavdelinger i Harstad-området, i Hordaland og Drammen-Vestfold og omorganisert i Trøndelag slik at alle der nå er med i en lokal avdeling. I Rogaland er alle logistikkmedlemmene ført over til eksisterende avdeling 613. For to år siden hadde vi om lag 1 500 medlemmer under sekkeposten «800», nå er tallet redusert med en tredjedel til under 1 000, opplyser Jensrud.

Han understreker at forbundet arbeider med flere steder i landet, men «skynder seg langsomt» og tar skritt for skritt.

- Målet er at alle medlemmene skal være medlem av en avdeling med eget styre og tillitsvalgte som ivaretar interessene deres, og også får anledning til å være med og velge representanter til årsmøter og landsmøte, forklarer generalsekretæren.

Skoleringsbehov
På årsmøtet stilte 26 personer fra avdelingene og tre fra YTF sentralt. Skolering er en sentral oppgave, og fagdagen var en suksess med følgende foredrag:

Nedbemanning og rettigheter av advokatfullmektig Marius Træland. GDPR og personvern av advokat Josefine Wærstad og Marius Træland. Sykefravær og IA avtalen av Josefine Wærstad. EUs Mobilitetspakke av assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen. Dagen ble avsluttet med innledning om sjåførens fremtid av forbundsleder Jim Klungnes.

Foredragene falt i smak fra forsamlingen som var både lydhør og hadde utrolig mange spørsmål de kom med. Dette bør være et signal til de fra YTF sentralt som var tilstede om at det er et stort behov ute blant medlemmene for kurs av denne type. Dagen ble avsluttet med en bedre middag i hotellets restaurant der også forelesere og representantene fra YTF sentralt ble invitert.

Det nye styret i YTF Logistikk. Fra venstre: Robin Schei, Jan Arne Laberget, Kristian Olsen Lid, Kirsten Frafjord, Tor Inge Tvergrov, Ken Blomkvist og Per Kristiansen.

Ny leder
Dag to var det duket for årsmøte og fremleggelse av hva som hadde skjedd i året som gikk både fra avtroppende leder Frank Petersen og sekretær Per Kristiansen. Resultatene ble godt mottatt av forsamlingen og både årsberetningen og økonomien ble vedtatt.

Dagens høydepunkt var valget som ble gjennomført etter en diskusjon om valgbarhet og hvem som kunne stille. To nye personer ble valgt inn i styret: Ny leder ble Jan Arne Laberget fra avdeling 680 Fosen, mens Kirsten Frafjord ble valgt inn fra avdeling 613 Logistikk Rogaland.

Etter valget ble det nye styret:

Leder                  Jan Arne Laberget

Styremedlem    Per Kristiansen

Styremedlem    Tor Inge Tvergrov

Styremedlem    Kirsten Frafjord

Styremedlem    Cato Skare

Styremedlem    Kristian Olsen Lid

Varamedlem     Ken Blomkvist

Varamedlem     Robin Schei