Lønnsblemme – krevde 240.000 av ansatte

I fjor rett før jul ble juridisk rådgiver i Yrkestrafikkforbundet Hanne Hareide Skårberg kontaktet av flere deltidssjåfører i Unibuss som ble krevd for uriktig utbetalt lønn. Det ble raskt tydelig at dette ikke bare var enkelttilfeller.


query_builder Publisert: 21 Desember, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

I samarbeid med tillitsvalgte sendte YTF ut SMS til alle deltidsansatte og ba om at de som hadde fått slike krav kontaktet advokatene i YTF. 17 YTF-medlemmer tok kontakt, de hadde til sammen mottatt krav på over 240.000 kroner.

Feil i lønnssystemet
Det viste seg at Unibuss hadde innført nytt lønnssystem i 2014. I en periode på mer enn 3 år hadde systemet utbetalt feil lønn til 150 deltidssjåfører i selskapet. Beløpene varierte fra noen tusenlapper til nærmere 40.000 kroner. Lønnssystemet var vanskelig å tyde, og feilen var umulig å oppdage ut ifra lønnsslippene de ansatte mottok.

Hovedtillitsvalgt for YTF i Unibuss Leif-Arne Myhre

Hovedtillitsvalgt for YTF i Unibuss Leif-Arne Myhre ble innkalt i møte med ledelsen for å diskutere et kompromiss.

- De ville at jeg skulle bli med på en avtale om at de ansatte skulle tilbakebetale en del av beløpet, noe jeg blankt avviste. Våre medlemmer var ivaretatt av YTFs advokater og fikk inngå slike avtaler individuelt om de selv ønsket det.

Møter med advokat og personalsjef
Det neste som skjedde var at det ble kalt inn til møter med den enkelte arbeidstaker, der en advokat fra NHO og personalsjef deltok.

- De begynte på toppen av lista med de som «skyldte» mest. Da ble jeg og en advokat fra YTF med i møtet. Av de første som ble innkalt på møte ble det klart at de ikke ønsket å bli med på noen avtale. Da bestemte bedriften seg for å kjøre saken videre i rettssystemet, utdyper Myhre.

Når tidspunktet for rettsmøtet nærmet seg ble tillitsvalgte kalt inn til et møte. Der informerte bedriften om at de hadde bestemt seg for å frafalle tilbakebetalingskravene. For de 17 sjåførene som kontaktet YTF for juridisk bistand betyr det at et samlet beløp på over 240 000 kroner er slettet. Samtlige sjåfører slipper å betale tilbake.

Juridisk rådgiver i YTF Hanne Hareide Skårberg

Skulle bare mangle
Juridisk rådgiver i YTF Hanne Hareide Skårberg er fornøyd med at årets «julegave» er langt mer gledelig.

- Det er bra at Unibuss nå har frafalt kravene, men det skulle bare mangle. De hadde aldri rettslig grunnlag for å kreve den feilutbetalte lønna tilbake. Feilutbetalingen skyldes forhold på arbeidsgivers side. Det er den som lager et vanskelig lønnssystem som må bære risikoen for slike systemfeil, ikke en arbeidstaker i god tro.

Også Myhre er godt fornøyd med resultatet.

- Bedriften har nå sendt brev til de det gjelder. Vi er fornøyd med utfallet, men dette har pågått alt for lenge. Ett år med saksbehandling er en stor påkjennelse for de ansatte som står oppi dette. Unibuss burde ha vist bedre skjønn og avsluttet saken for lenge siden, avslutter Myhre.