toppbilde
photo_camera FOTO: SL95 er det skandaløse resultatet av en prosess der forkjemperne for universell utforming tok altfor mye Møllers tran.

Mastodont med bivirkninger

I 1995 bestilte Oslo nye sporvogner fra den italienske fabrikanten Ansaldo-Firema. De nye vognene fikk typebetegnelse SL95 (Sporvogn Ledd 1995). Vognene ble satt i drift ved århundreskiftet.


query_builder Publisert: 19 November, 2018
edit Forfatter: Arne Danielsen

Tekst og foto: Arne Danielsen

Lavgulvbusser var på den tiden blitt «state of the art», og det var sterke føringer for at de nye sporvognene måtte ha tilsvarende trinnløs innstigning. Av den grunn ble et forslag om å kjøpe flere av de eksisterende tyske leddvognene SL79 forkastet.

Selv om lavgulvteknologien ennå ikke var moden for sporvogner, ble lavgulvkravet trumfet gjennom. Resultatet ble katastrofalt. SL95 var dobbelt så tunge som SL79, og tyngden førte sammen med rystelser og vibrasjoner til at gatelegemet ble ødelagt. Støyen var også voldsom. I 2024 skal derfor «lokomotivene» kasseres.

Om ikke kun det enøyde lavgulvkravet hadde vært førende, kunne Oslo fått dobbelt så mange av de velfungerende SL79-vognene for samme prisen som de tunge, dyre og uegnete SL95, og dermed også unngått kostnadskrevende bivirkninger.