toppbilde
photo_camera FOTO: Stortinget

Nå blir det lettere å ta lønnssnyltere

Et nytt vedtak i Stortinget vil gjøre det lettere å kontrollere om sjåfører har lønnsvilkårene de har krav på. Yrkestrafikkforbundet, som har vært med på å fremme forslaget, er svært fornøyd med at det nå blir vanskeligere å slippe unna med lønssnylting.


query_builder Publisert: 03 Juni, 2020
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

I forrige uke vedtok Stortinget et viktig vedtak for å styrke kontrollen av sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. Dette medfører at Statens vegvesen nå har myndighet til å innhente dokumentasjon på lønnsvilkår i sine kontroller. Disse opplysningene kan de så dele med Arbeidstilsynet, slik at saker der sjåføren ikke får riktig lønn kan følges opp.

Yrkestrafikkforbundet har gjennom treparts bransjeprogram transport jobbet lenge for å få gjennom dette vedtaket. Det var også Yrkestrafikkforbundet som først tok initiativ til å få allmenngjort lønn i transportsektoren.

Generalsekretær i Yrkestrafikforbundet, Trond Jensrud.

–  Vi er glade for at det nå kan gjennomføres flere kontroller av allmenngjort lønn for utenlandske sjåfører som kjører i Norge. Statens Vegvesen er allerede ute langs veiene og kontrollerer kjøretøy og kjøre- og hviletid. Nå kan de også be om dokumentasjon på lønn og arbeidstid i disse kontrollene. Dette vil øke sjansen for å avsløre selskaper som ikke betaler sjåførene den lønnen de skal, sier Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

Skal bli enda strengere

I samme vedtak ba Stortinget også om at Regjeringen utreder og legger frem forslag om enda en lovendring. Den skal gi Statens vegvesen myndighet, etter vedtak fra Arbeidstilsynet, til å stanse kjøretøy fra selskaper som ikke etterlever allmenngjøringen. Dette er også en sak Yrkestrafikkforbundet har jobbet for lenge.

– Selv om vi er glade for å ha fått på plass strengere reguleringer, mener vi det er nødvendig med ytterligere tiltak for å sikre at sjåførene våre får det de har krav på. Derfor vil vi fortsette å kjempe for lovendringer som bistår i dette, sier Jensrud.

Vil stille kjøperne til ansvar

Sist, men ikke minst, ba Stortinget om en utredning av innføring av et objektivt juridisk og økonomisk medansvar for bestillere av transport.

Utredningen av ansvaret må inkludere medansvar for at lønns- og arbeidsvilkårene i sektoren er oppfylt. Den skal også inneholde en vurdering av behovet for et register med virksomheter som oppfyller kravene til å drive med transporttjenester.

–  Disse vedtakene er en viktig seier for sjåførene og et stort skritt på veien i kampen mot useriøsitet og kriminalitet i transportsektoren, sier Jensrud.