toppbilde
photo_camera FOTO: Mye og mange som ikke tåler dagens lys kommer over grensene via EU.

Nå trengs sheriffer!

Alle som har lest cowboybøker kjenner begrepet «Loven vest for Pecos», ensbetydende med lovløshet. Nå har Vegvesenets krimenhet lagt fram en rapport som konkluderer med at det også i transportnæringen i Norge er nærmest fritt fram for organiserte banditter. Nå trengs mer effektive sheriffer som kan rydde opp blant transportkjeltringene.


query_builder Publisert: 25 Januar, 2021
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Tekst og foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Brudd på arbeidstider, kjøre- og hviletider, miljøkrim, sosial dumping, uholdbare arbeidsforhold, trygdemisbruk og skatteunndragelser er hva Vegvesenets krimenhet har avdekket etter opprettelsen i 2016. Nå er funnene oppsummert i en rapport som høsten 2020 ble framlagt for samferdselsministeren.

- Det var mer kriminalitet enn jeg trodde, og mye mer organisert enn jeg trodde. Det forteller meg at dette er aktører som har kunnet drive utenfor loven nærmest risikofritt, så når vi begynner å løfte på steinene, er det utrolig hva vi finner. Jeg har særlig blitt overrasket over å se i hvor stor grad arbeidstakere blir utnyttet, og hvor systematisk utnyttelsen foregår, uttalte lederen for krimgruppa til Lastebil.no.

Bedre håndhevelse
I juli 2020 vedtok Europaparlamentet den såkalte mobilitetspakka som regulerer godstransporten i Europa. De nye reglene gir en rekke tiltak for å bekjempe sosial dumping og fremme rettferdig transport. Dermed er det skapt et juridisk grunnlag for å bekjempe kriminaliteten.

Men dette er ikke nok. Det trengs også sheriffer med makt og myndighet til å håndheve de nye lovene. Veivesenets krimenhets faglige råd er å etablere en tverretatlig sammensatt gruppe, bestående av personell som er dyktige på transport fra de forskjellige etatene.

Virkemidlene må også tilpasses de reelle forholdene. Det holder ikke med tillitsbaserte kontroller overfor notoriske kriminelle. Det holder heller ikke med bøter som i praksis ikke kan innkreves.


Hazard warning attention sign. Icon in a yellow triangle with exclamation mark symbol, isolated on a white background. Traffic symbol. Stock illustration

Visste du at...

...YTF også jobber internasjonalt, blant annet gjennom European Transport Workers' Federation (ETF)?

Her finner du ETFs Facebookside for veitransport, lik den for å holde deg oppdatert!


Også for varebiler
I kjølvannet av rapporten fra Vegvesenets krimenhet har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og FAFO på oppdrag fra Treparts bransjeprogram transport laget rapporten «Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei».

Også denne rapporten peker på utbredt sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven. Tiltak som foreslåes er allmengjøring av tariffavtaler, krav om løyve, fartsskriver, kjøre- og hviletid og yrkessjåførkompetanse. Her er det også verdt å merke seg at de nye EU-reglene inkluderer varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn i kabotasjereglene.

Nye kjeltringsstreker
De kriminelle tar stadig i bruk nye kreative metoder for å omgå lover og regler. Et slovensk transportselskap forsøkte å langtidsleie en lastebil med danske registreringsskilter for på den måten omgå reglene for kabotasje i Danmark. Tilsynelatende framsto dermed virksomheten som dansk, og kjørte fast tur-retur mellom Århus og Køge. Men virksomheten var altså slovensk og sjåføren fra Makedonia.

Bilen ble stoppet i en rutinekontroll ved Storebelt. Politiet fortalte etterpå at dette var første gang de opplevde at danske skilter ble brukt i ulovlig kabotasje. De nye EU-reglene slår fast at brudd på kabotasjereglene kan føre til tap av lisens i hele EU/EØS-området.

Gjennomføringen av den såkalte politireformen har tidligere vært brukt som (bort)forklaring på at det ikke har vært mulig å innføre en tverrfaglig sheriff-tjeneste. Reformen ble vedtatt i 2015 med ferdigstillelse i 2020. Tida burde derfor være inne for å samle kreftene mot transportbandittene.