toppbilde

Over 67 år og permittert?

Endelig er det kommet avklaring fra myndighetene på et spørsmål som vi har fått mange henvendelser om.


query_builder Publisert: 17 April, 2020
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Tekst: Yrkestrafikkforbundets arbeidslivsavdeling

Vi har fått mange henvendelser fra permitterte medlemmer over 67 år som lurer på hva de får dekket. Endelig har myndighetene avklart hva som gjelder for seniorene:

  • Fra du varsles om permittering til du blir permittert har du krav på lønn som normalt.
  • Fra du er permittert har du krav på full lønn to arbeidsdager fra arbeidsgiver.
  • De neste 18 kalenderdagene (mandag til fredag) du er permittert har du krav på full lønn fra NAV. Du må levere digital søknad til NAV. Om du jobber hos permitterende arbeidsgiver i denne perioden vil inntektene trekkes fra i ytelsene fra NAV.
  • Etter dette har de over 67 år ikke krav på dagpenger, men vil motta pensjon som vanlig.

Hvordan søker man om støtte for de 18 kalenderdagene?
Per nå er det ikke mulig for seniorene å få søkt. NAV informerer om at den digitale søknadsfunksjonen vil være klar i månedsskiftet april/mai. Følg med på NAV sine sider. Mer informasjon fra NAV finnes her

Forskriften om midlertidig lønnskompensasjon til permitterte kan leses her