toppbilde

Overser en samlet bussbransje

Skattlegging av frikort bør skrinlegges. Den skaper en uakseptabel forskjellsbehandling av bussjåfører alt ettersom hvilket fylke de befinner seg i. Nå sender organisasjonene i bussbransjen et nytt krav til finansdepartementet.


query_builder Publisert: 08 Januar, 2020
edit Forfatter:

Yrkestrafikkforbundet, NHO Transport og Fellesforbundet sendte et felles brev til finansministeren i november der de ba om at skattlegging av frikort for ansatte i persontransportbedrifter ikke iverksettes, eventuelt at Finansdepartementet fastsetter en sjablongsats for å sikre likebehandling av skattyterne.

Les mer her:

Ingen realitetsbehandling
I desember kom svaret fra finansdepartementet. Her kan du lese svaret

- Svaret vi fikk viser tydelig at innspillene våre ikke er realitetsbehandlet. I brevet svares det heller ikke på de viktigste bekymringene våre over måten frikortene skal skattlegges på, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Store forskjeller mellom fylkene
I brevet fra Finansdepartementet kommer det frem at de er lite villige til å kansellere skattelegging av frikort, og det virker ikke som det er aktuelt å utsette iverksettelsen noe lenger.

- Finansdepartementet har latt være å svare på vår viktigste bekymring, nemlig urettferdigheten som vil oppstå på tvers av fylkene. I noen fylker vil frikortene kunne medføre 10.000 kr i ekstra skattebelastning, mens det i andre fylker vil være null. Det bryter med likebehandling av skatteyterne, fortsetter Klungnes.

Krever svar
Nå har organisasjonene sendt et nytt brev til departementet for å få svar på hvordan de kan forsvare et system som slår såpass ulikt ut for bussjåførene og om de vil revurdere forslaget vårt om å sette en fast sats på verdien av frikortet. Les brevet her

- Siv Jensen må ta politisk ansvar for et byråkratisk skattekaos som er i ferd med å innføres. Hun kan ikke skjule seg bak byråkratene i denne saken. Det er svært liten forståelse hos landets bussjåfører for at en FrP-regjering innfører en ny skatt, som til alt overmål er svært urettferdig utformet, avslutter Klungnes.