toppbilde
photo_camera FOTO: Per Christian Lind

Regjeringen markerer likegyldighet til tungbilulykker

I revidert nasjonalbudsjett halveres bevilgningen til Statens vegvesen for økt kontroll av tunge kjøretøy på vinterføre fra 20 til 10 millioner kroner.


query_builder Publisert: 15 Mai, 2020
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Yrkestrafikkforbundet (YTF) mener regjeringen med dette flagger et manglende engasjement for trygge veier og anstendige arbeidsforhold i transportbransjen og krever reversering.

I saldert budsjett 2020 ble det bevilget 20 mill. kroner for å legge til rette for økt kontroll av tunge kjøretøy på vinterføre. Ifølge regjeringen er behovet nå redusert som følge av færre kontroller under virusutbruddet.


Hazard warning attention sign. Icon in a yellow triangle with exclamation mark symbol, isolated on a white background. Traffic symbol. Stock illustration

Visste du at...

...YTF-medlemmer får en av Norges beste boliglånsrenter gjennom Nordea Direct?

Se hvor mye du kan spare


Nestleder i Yrkestrafikkforbundet Trude Valle krever reversering av kuttet.

- Det er ingen grunn til å halvere kontrollvirksomheten av tunge kjøretøy på vinterføre på grunn av Covid-19. For det første er det mange utenlandske vogntog på norske veier fortsatt og til vanlig kontrolleres alt for liten andel av disse, uttaler Valle.

- År etter år har kontrollen av utenlandske lastebiler på norske veier vært alt for dårlig, med flere alvorlige ulykker som resultat. Nå har vi en unik mulighet til å kontrollere en større andel av de utenlandske kjøretøyene, fortsetter Valle.

Valle får støtte av lastebilsjåfør og leder av YTF logistikk Jan Arne Laberget.

- Det er ikke slik at 20 millioner var tilstrekkelig i utgangspunktet. Før virusutbruddet var det ikke vanskelig å få øye på biler som burde vært kontrollert. Som lastebilsjåfør blir jeg skremt av hvor lite dette feltet prioriteres, uttaler Laberget.

Lenke til forslaget: Prop. 117 S, Kap. 1320 Statens vegvesen, Post 28 Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres