toppbilde

Så mye penger får du når du er permittert

Mange av våre medlemmer opplever i disse dager å få permitteringsvarsel fra arbeidsgiver. Stortinget har vedtatt nye regler for dagpenger for de som er permittert på grunn av coronaviruset. Nedenfor vil du få en oversikt over hvilke ytelser du kan ha krav på nå.


query_builder Publisert: 24 Mars, 2020
edit Forfatter: developer

Skrevet av Yrkestrafikkforbundets arbeidslivsavdeling

Hvem har krav på dagpenger under permittering? 

  • Du må være permittert minst 40 % 
  • Du må ha tjent over 74 894 kr de siste 12 månedene, eller 224681 kr de siste 36 månedene.  
  • Du må være under 67 år 

 

Hvor lenge har du krav på full lønn? 

Du har krav på full lønn i varslingsperioden før permitteringen starterDette gjelder uavhengig av om arbeidsgiver har arbeid til deg i varslingsperioden. Varslingsperioden for permittering er i de fleste tilfeller 14 dager. To dagers permitteringsvarsel kan brukes ved «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser». Permittering på grunn av Korona vil som hovedregel ikke være slik hendelse, og varsel skal gis med 14 dager. Dersom det skal være grunnlag for kun 2 dagers varsel må det være noe helt særskilt, eksempelvis fordi det kommer et plutselig og uventet pålegg fra regjeringen om å innstille driften. 

Når permitteringen starter har du krav på 20 dager til med full lønn. De to første dagene skal betales av arbeidsgiver. Dag 3-20 dekkes av staten. Staten dekker ikke inntekt over 6G (kr 599 148 per år).  

 

Etter perioden med full lønn 

Etter de første 20 dagene går du over på dagpenger. Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G 

Det betyr at du får 80 prosent av din inntekt opp til 299 574 kr, og 62,4 prosent av all inntekt mellom 299 574 kr og 599148 kr. For inntekt over 599 148 kr får du ikke dagpenger.  

Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste 12 eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling. Du får ikke dagpenger på inntekter fra overtid.  

 

Er du lærling? 

Stortinget har bedt regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen.  

 

Hva skal du gjøre? 

Du må gå inn på NAV så snart du har fått permitteringsvarselet og registrere deg som arbeidsledig og søke ytelser.Du finner søknadsskjema på: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert 

 

Tips til bedre økonomi under permittering:  

  • Send oss en epost om at du er permittert på post@ytf.no. Da vil din kontingent fremover bli redusert til kr 100 per måned.  
  • Ta kontakt med banken din. De aller fleste banker tilbyr nå avdragsfrihet i på boliglånet i 6 måneder, for de som er permittert eller oppsagt. Det betyr at du bare trenger å betale renter i denne perioden.  
  • Gå inn på Medlemsfordeler på vår hjemmeside, for å se om det er andre steder du kan spare penger ved å benytte fordelene du får gjennom medlemskapet ditt.  

 

Er det flere ting du lurer på? Sjekk vår artikkel med spørsmål og svar: