toppbilde
photo_camera FOTO: Budskapet er enkelt å forstå i hele verden. Her italienske godssjåfører som demonstrerer utenfor EU-parlamentet i Strasbourg.

Sommerfuglens vingeslag

«En sommerfugls vingeslag på den ene siden av kloden kan starte en orkan på den andre siden av kloden.» Sitatet rant meg i hu på spaserturen fra Waterloo stasjon til hovedkvarteret til den internasjonale transportarbeiderunionen ITF i London.


query_builder Publisert: 21 Mars, 2019
edit Forfatter: Arne Danielsen

Tekst og foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

For hva er mer sammenvevd over hele kloden enn transport? Og hva er mer sårbart enn mange av forsyningslinjene basert på finkalibrede just-in-time leveringssystemer? Slik har logistikk utviklet seg til å bli verdens mest strategiske virksomhet, samtidig som den internasjonale konkurransen har destabilisert arbeidsforholdene. Den multinasjonale storkapitalen er redd for å få forstyrret distribusjonen, derfor undergraves ofte alt som smaker av fagorganisering.

Den samme problematikken som vi har møtt med mobilitetspakkene i EU, tror vi også vil dukke opp i Latin-Amerika og Afrika, understreker Lauren Usher fra ITF

Grenseløs dissonans
Dessverre lar ikke alle slike problemer seg løse ved grensen. Et ferskt eksempel fra Danmark er det italienske selskapet Solesi som for et år siden ble idømt en bot i arbeidsretten på 14 millioner danske kroner for grov underbetaling av 130 utenlandske bygningsarbeidere. En god og riktig dom, men hva skjer?

Solesi nektet å betale, og før jul i år har en domstol på Sicilia (!) gitt det italienske selskapet medhold i at de ikke trenger å respektere dommen fra Danmark. Italienerne mener at de har rett til å lønne etter italienske regler siden de er et italiensk selskap! Dansk lovgivning – og faktisk også EU-rett – gir de jamt blaffen i.


Verdensunionen
Siste ord i saken er selvfølgelig ikke sagt, men illustrerer viktigheten av at også fagbevegelsen agerer globalt. Og sjåførenes viktigste virkemiddel befinner seg i et hvitt hus syd for Themsen i London sentrum. Herfra representeres 670 fagforeninger fra 147 land med nesten 20 millioner medlemmer. Også YTF er medlem, og den europeiske transportarbeiderunionen ETF som Yrkestrafikk har besøkt skrevet om flere ganger, er ITFs europeiske del.

Her blir vi mottatt av Lauren Usher, som arbeider i veitransportseksjonen. Lauren er en av de unge ressursene som arbeider for de fagorganisertes rettigheter. Hun forteller at hun startet sin praksis i TUC (det engelske LO). Deretter gikk ferden til New Zealand, der hun arbeidet på grunnplanet i den lokale fagbevegelsen og hvor foreningene innen transport var de mest aktive.

Høsten 2018 reiste hun tilbake til England igjen, via ITFs kongress i Singapore, der 2000 delegater var samlet i slutten av oktober. Hun hadde således bare vært hjemme i en drøy måned da vi traff henne, og hadde fortsatt et øye til forholdene i New Zealand, der lokale bussførere akkurat var blitt ofre for en lockout.

Drama i New Zealand
- I mer enn halvannet år hadde fagforeningen i Waikato krevd at sjåførene ikke skulle betales mindre enn «living wage», altså en minimumslønn til å leve av utfra vanlig standard. Den nasjonale «living wage» var beregnet til 20 newzealandske dollars i timen, mens bussjåførene kun tjente 17. (I norske kroner rundt en hundrelapp.) Fagforeningen anbefalte derfor til slutt medlemmene til å aksjonere ved å ikke ta inn billettpenger i to uker, for å markere at de ikke var i stand til å leve på en slik luselønn. Resultatet var at selskapet GO Bus valgte å lockoute 80 sjåfører.

Lauren var svært fortørnet over denne forhistoriske behandlingen av de ansatte, og ITFs generalsekretær Stephen Cotton karakteriserte selskapet behandling som forhistorisk og slo fast at på vegne av 20 millioner transportarbeidere at «alle fornuftige mennesker er enige om at dette ikke er måten å løse en disputt på, og ingen akseptabel behandling av ansatte som bare krever en lønn til å leve av.

For alle som er nysgjerrige på hvordan saken endte, kan det fortelles at etter at busselskapet skyldte på at rammebetingelsene var så dårlige at de ikke kunne betale høyere lønninger, hvor enn de så gjerne ville, så kom de lokale myndighetene på banen for å bidra til at sjåførene fikk betalt «living wages». Dermed fikk konflikten en lykkelig slutt.

Eksporterte utfordringer
Vi liker tanken på at det finnes arbeidskamerater på den helt andre siden av kloden som utfører samme jobb og har mange av de samme utfordringene, og Lauren understreker viktigheten av at vi vet om og lærer av hverandre, og at det som skjer i en verdensdel kan ha stor betydning også på helt andre deler av kloden.

- Den samme problematikken som vi har møtt med mobilitetspakkene i EU, tror vi også vil dukke opp i Latin-Amerika. Det finnes en veikorridor mellom Argentina, Bolivia og Chile, der Bolivia er det klart fattigste landet og bolivianske lønninger kan brukes til å presse nivået ned i de andre landene. Også i Afrika kan liknende forhold oppstå mellom ulike land. Fordelen for fagbevegelsen er at vi i disse verdensdelene kan komme på offensiven i forkant for å hindre utbytting av sjåførene, mens vi i Europa har vært på etterskudd.

ITF-huset har adresse 49-60 Borough Road i London.

Bygge_relasjoner
Lauren forteller at ett av de viktigste grepene som ITF utfører, er å komme i dialog med de største multinasjonale selskapene for å oppnå enhet om praktisering av anstendige arbeidsforhold.

- Et ferskt eksempel er møter med Unilever, en matleverandør i 190 land. De har forpliktet seg til å gjøre noe aktivt for å endre anbudsprosessene overfor sine leveringskjeder slik at ikke arbeidsforholdene endres og at standarden øker. Her har vi fått god hjelp av den internasjonale unionen for matvarearbeidere.

Ikke lenge etter vårt besøk i London deltok ITF i panelet på FNs forum for business og menneskerettigheter i Geneve. Her ble kravene om å respektere de faglige rettighetene til alle ansatte, inkludert arbeidere i forsyningskjedene og andre som ble berørt av forretningsvirksomheten, understreket for de 2500 delegatene.

Deutsche Post
Og i desember ble en fellesuttalelse vedtatt med Deutsche Post DHL Group for å bygge konstruktive og løsningsorienterte samarbeidsforhold, blant annet i Latin-Amerika. Deutsche Post DHL Group er verdens ledende post- og logistikkselskap.

- Slik forsøker vi å opprette gode relasjoner med en rekke selskap rundt i verden. I Storbritannia har vi for eksempel gode relasjoner med National Express (et multinasjonalt selskap innen kollektivtransport), noe vi blant andre kan benytte til å hjelpe våre arbeidskamerater organisert i amerikanske Teamsters. Andre selskap som ITF er i dialog med er blant annet Amazon og Fedex.

Nye selskapsformer
ITF er også opptatt av nye selskapsdannelser der arbeidstakerne befinner seg i en gråsone mellom å være lønnsarbeidere og selvstendige næringsdrivende. I Norge er jo Fagforbundet og Aleris oppe i en rettstvist om en del «konsulenter» innen barnevernet. I følge media ønsker Aleris å bringe saken inn for EØS-domstolen.

- Vi har blant annet gjort et arbeid overfor Foodora for å sikre sykkelbudene fullverdige rettigheter som ansatte. Vi arbeider også med Addison Lee, en slags britisk Uber-variant, forklarer en engasjert Lauren Usher avslutningsvis.

Cheers mate!
Vi tar farvel og forlater «The ITF house», der en svært kameratslig og hjelpsom resepsjonist vinker og hilser «cheers mate» på ekte londonervis. ITF har sine lytteposter over hele kloden, med kontorer i Amman, Brussel, Nairobi, New Delhi, Ougadougou, Rio de Janeiro, Singapore og Tokyo.

Det gir dyp mening å tenke på at alt vi i YTF oppnår på hjemmebane kan komme til nytte for kolleger andre steder i verden. Og vise versa. Som sommerfuglers vingeslag i et verdensomspennende fellesskap.