toppbilde

Tilskudd til IA-tiltak innen persontransport!

Nå er det mulig å søke om midler for å gjennomføre IA-tiltak i virksomheter innen persontransport.


query_builder Publisert: 03 Februar, 2020
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Tillitsvalgte og ledelse i den enkelte virksomhet i bransjen kan sammen søke om midler til tiltak som har som mål å redusere sykefraværet eller frafallet fra arbeidslivet. Det kan være forebyggende tiltak og det kan være tiltak for de som allerede har fravær.

Persontransport er en av syv bransjer som har fått tildelt offentlige midler for å gjennomføre slike tiltak. Det er en styringsgruppe som leder bransjeprogrammet innen persontransport og de avgjør hvilke tiltak som kan få økonomisk støtte. Styringsgruppen består av representanter fra alle fagforeningene som er i bransjen. Der sitter også representanter fra arbeidsgiverorganisasjonene og Arbeidstilsynet.

Tillitsvalgte oppfordres til å kontakte HR-avdelingen i virksomheten for å se hvordan en i fellesskap kan finne relevante aktiviteter og som en kan søke økonomisk støtte til for å få gjennomført. Første søknadsfrist er 20. februar 2020.

Mer informasjon kan også gis av Linda Jæger som sitter i styringsgruppen.

Det er også mulig å kontakte bransjeprogrammet direkte på e-post: ia.persontransport@spekter.no