toppbilde

Turbuss-kartlegging 2019

Etter fjorårets suksess ønsker NHO Transport å videreføre undersøkelsen av utenlandske turbilers virksomhet i Norge. De har også i år bedt Yrkestrafikkforbundets medlemmer om bistand med å registrere disse med en app.


query_builder Publisert: 13 Mai, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Det finnes i dag lite informasjon om utenlandske turbilers virksomhet i Norge. Dermed blir det også vanskelig å iverksette effektive tiltak for å skape mer likeverdige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske aktører. Denne registreringen av utenlandske turbiler er med på å kartlegge en bransje som er utsatt for mye usunn konkurranse. Les mer her:

Massiv respons
I fjor opplevde NHO Transport en massiv respons på initiativet. Godt over 4.800 registreringer ble utført ved hjelp av appen på de 10 ukene innsamlingen varte. I år utvider de registreringsperioden og starter allerede nå.

Antall registreringer pr buss varierte fra så lite som 1 registrering og helt opp til 18. Det var busser fra Polen og Litauen som ikke overraskende var mest representert.

Rapporten fra fjoråret er ikke åpent tilgjengelig enda, men vil etter hvert kunne lastes ned av alle.

Slik kommer du i gang med registreringen:

  1. App'en er i praksis en internettside, som du finner ved å klikke på:  https://bus-tracking-53b49.firebaseapp.com/
  2. Denne bør du lagre på mobilens skrivebord eller under favoritter slik at siden er lett tilgjengelig.
  3. Skriv inn registreringsnummeret på bussen. Eksempelvis: PL WOT60667. PL=Polen. Det er viktig å få med landskoden.
  4. Husk å tillate at mobilen kan registrere tid og sted slik at dette registreres automatisk.
  5. Trykk til slutt på den blå knappen "registrer".

Dersom mange deltar og registrerer bilnumre, vil man få en indikasjon på hvor mange utenlandske turbiler som opererer i Norge. Hvis samme bil observeres av flere på ulike steder, kan man sammenstille dataene slik at det skapes et inntrykk av hvordan utenlandske aktører opererer.

Viktig med bakgrunnstall
- Vi oppfordrer YTF-medlemmene til å delta i denne dugnaden. Turbussbransjen er en bransje som er utsatt for mye konkurranse fra utenlandske selskaper og det er viktig å sikre mest mulig like konkurranseforhold. I kombinasjon med vår egen turbussundersøkelse vil en slik kartlegging gi oss et bedre grunnlag for videre arbeid for bransjen, uttaler forbundsleder i YTF Jim Klungnes.