toppbilde

Varsler økt bruk av overtredelsesgebyr i transportnæringen

Arbeidstilsynet vil fremover reagere strengere overfor transportnæringen. Det gjelder spesielt ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene, manglede dokumentasjon og lønn under allmengjort sats.


query_builder Publisert: 01 November, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Dette kommer frem i en pressemelding Arbeidstilsynet har sendt ut i dag.

Deler av transportnæringen preges av til dels uforsvarlige arbeidstidsordninger med høy risiko for ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. Arbeidstilsynet avdekker ofte avvik på forskjellige arbeidstidsbestemmelser.

Andre trafikanters sikkerhet påvirkes også dersom sjåførene jobber mer enn det som er lovlig og forsvarlig. Derfor er det viktig at arbeidsgiverne tar tak i dette, og at myndighetene kontrollerer arbeidstiden. Strengere reaksjoner er et virkemiddel Arbeidstilsynet nå tar i bruk for å bedre tilstanden i bransjen.

Disse bruddene skal føre til overtredelsesgebyr:

  • Alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene etter arbeidsmiljøloven
  • Virksomheten har ikke registrert arbeidstid eller registreringen er så mangelfull at det ikke kan forstås hva som er arbeidstid, pauser eller overtid
  • Utenlandske sjåfører mangler dokumentasjon i bilen
  • Arbeidstaker får ikke lønn etter allmenngjort sats

I tillegg skal overtredelsesgebyr vurderes i tilsyn med bestiller av gods- eller turbiloppdrag når bestiller ikke overholder forskrift om informasjons- og påseplikt, for eksempel ved at bestiller ikke har rutiner for utøvelse av påseplikten eller utøver noen kontroll.

Gladmelding
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er glad for opptrappingen som varsles av Arbeidstilsynet.

- Vi har lenge jobbet for at allmenngjøringen innen gods- og turbuss skal følges opp av flere og bedre kontroller. Dette er et skritt på veien for å sørge for at brudd på lovverket faktisk får konsekvenser, uttaler Klungnes.