photo_camera FOTO: Mer enn 20 representanter fra Europaparlamentet og gruppeledere fra fire politiske grupper ga sin støtte til 500 sjåfører og tillitsvalgte i den store demonstrasjonen som ble avholdt foran Europaparlamentet i Strasbourg 29. juni.

Veiregler i limbo

Europaparlamentet forkastet 4. juli et forslag til nye veitransportregler som ville betydd en katastrofal forverring av sjåførenes lønns- og arbeidsforhold. En viktig delseier, men kampen er langt fra vunnet.


query_builder Publisert: 29 August, 2018
edit Forfatter: Arne Danielsen

Tekst og foto: Arne Danielsen/Yrkestrafikk

Nye regler for veitransport i Europa har vært diskutert i EU-systemet i langt over et år. Et utkast fra EU-kommisjonen ble i vår først diskutert i Arbeidskomiteen (EMPL), som ga arbeidstakersiden medhold i kritikken av forslaget. Men da saken gikk videre til Transportkomiteen (TRAN) 4. juni, ble et justert forslag vedtatt som var verre enn det opprinnelige.

Heldigvis ble forverringsforslaget avvist av Europaparlamentet samlet i plenum 4. juli og saken ble sendt tilbake til Transportkomiteen for ny behandling.

Seier for foreningene
Lederen for det europeiske transportarbeiderforbundet ETF, Frank Moreels, oppsummerer resultatet som en seier for arbeidstakere og fagforeninger i hele Europa.

«Jeg er glad for at vi klarte å overbevise Europaparlamentet, for et Europa som undergraver jobbene og fanger arbeiderne i urettferdige betingelser er et Europa som mister tilliten hos innbyggerne», poengterer Moreels.

I det blå
 «Vi er glade for at parlamentsrepresentantene avviste de verste alternativene, men Europas tre millioner yrkessjåfører sitter igjen i limbo. Hvilke regler kan de forvente at blir tillempet innen veisektoren?» spør lederen for ETF Road Section, Roberto Parillo, og oppfordrer parlamentarikerne til årvåkenhet:

«Det fantes også mange positive endringer i avstemningsgrunnlaget, men også disse ble avvist. Politikerne våre må nå lytte til arbeiderne og deres fagforbund, gå tilbake til komiteen og utforme en mobilitetspakke som oppfyller EUs løfte om et mer rettferdig og sosialt Europa.»

På bakgrunn av den store splittelsen som finnes i EU-rådet i dette spørsmålet, spår ETF at det vil gå lang tid før nye veitransportregler vil være på plass. Tidspunktet for et vedtak er foreløpig i det blå. Dette betyr i praksis at transportbransjen fortsatt vil befinne seg i en gråsone, der alt som finnes av eksisterende regelverk undergraves systematisk.

Holder presset
Denne trenden er ikke bare en ulykke for sjåførene og bransjen, men også for sikkerheten på veinettet. Offisiell statistikk fra Belgia viser at det i snitt skjer seks ulykker hver dag med lastebiler involvert. Den fremste årsaken til ulykkene er menneskelig svikt i form av trøtthet, ifølge ETF.

ETFs generalsekretær Eduardo Chargas lover at fagbevegelsen skal fortsette å holde presset oppe: «Vi kommer ikke til å gi opp kampen mot sosial dumping i Europa. Kravene våre er tydelige og rimelige: Lik lønn fra første dag for internasjonale sjåfører, at ingen skal sove i kjøretøyet i helgene og sikker hviletid for å beskytte sjåfører, passasjerer og alle trafikanter.»