YTF vant i Arbeidsretten

YTF vant saken som forbundet hadde reist mot Haugaland Bilberging AS for å slå fast at Godsbilavtalen er gjeldende i selskapet.


query_builder Publisert: 04 April, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Bakgrunn for saken
YTF etablerte Godsbilavtalen i Stord Bilhjelp AS i mai 2016. Bilbergingsvirksomheten i Stord Bilhjelp i Haugesund ble fra 1. september 2016 overdratt til Haugaland Bilberging AS. Det var enighet om at dette var en virksomhetsoverdragelse. Innen tre uker etter overdragelsen sendte Haugaland Bilberging AS en reservasjon mot tariffavtalen til tillitsvalgte.

Advokat Linda Jæger

Først i november 2016 ble YTF sentralt gjort oppmerksom på at Haugaland Bilberging AS mente at det ikke eksisterte tariffavtale  i bedriften under henvisning til at reservasjon var sendt til tillitsvalgte. YTF viste til at reservasjon ikke var sendt til YTF sentralt som rett adressat for reservasjonen.

Arbeidsretten enige med YTF
Tillitsvalgte tvistet saken etter hovedavtalen § 2-3. Det ble ikke oppnådd enighet og YTF reiste søksmål for Arbeidsretten .

– Vi er svært tilfreds med dommen. Om motpartens hadde vunnet frem, ville vi mistet kontrollen over hvor vi  har tariffavtale og ikke. Det ville være en uholdbar for alle arbeidstakerorganisasjoner. uttaler YTF sin prosessfullmektige, advokat Linda Jæger.

– Arbeidsretten slår fast at vi har tariffavtale og var fullt ut enige i våre anførsler. Våre medlemmer er nå sikret rettighetene som følger av tariffavtalen, herunder AFP. Dette var en viktig seier for YTF og medlemmene i Haugaland Bilberging AS, avslutter Jæger.

Her kan du lese Arbeidsrettens dom