Diett for langtransportsjåfører


query_builder Publisert: 01 Juni, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Dietten for langtransportsjåfører i 2018 er 300 kroner. Om du har krav på diett er avhengig av om du har tariffavtale eller ikke.

Med langtransport menes kjøring med planlagt overnatting.

Med tariffavtale:

Diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats pr. påbegynte 8. time. Diett skal ikke inngå som en del av den ordinære lønnen.

Uten tariffavtale:

Dietten for langtransportsjåfører er allmenngjort i Norge. Det betyr at du kan ha krav på diett, selv om du ikke har tariffavtale .

Det gjelder bare de sjåførene som har minstelønn, altså 167,65 kr. pr. time. Dersom du samlet sett tjener mer enn minstelønn pluss diettsats, har du ikke krav på diett i tillegg til vanlig lønn.

Hvis du ikke få utbetalt diett fra arbeidsgiver skal du få fradrag på skattemeldingen på post 3.2.7. (merkostnad ved arbeidsforhold utenfor hjemmet). Det er viktig at du følger med på at du får diett og fradrag for diett. Du som sjåfør trenger ikke sende inn dokumentasjon for diett til skatteetaten, men på forespørsel må du kunne spesifisere alle turene som gir korrekt beløp. I tillegg må arbeidsgiver dokumentere transportoppdragene.