Kontingent


query_builder Publisert: 01 Februar, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,8 prosent) og en lokal del (minimum 0,2 prosent). I 2018 blir det maksimalt 550,- og minimum kr. 111,- per måned ved lokalkontingent på 0,2 %. Noen avdelinger har i tillegg vedtatt en lokal ekstrakontingent. Du får skattefradrag for inntil 3850 kroner av kontingenten hvert år.

Den sentrale kontingenten går til å dekke utgifter til advokater, rådgivere og andre medarbeidere i sekretariatet, samt drift av organisasjonen. Den lokale kontingenten går til medlemspleie og arrangementer lokalt.

Medlemmer som ikke har kontingenttrekk hos arbeidsgiver, skal betale kontingenten med avtalegiro. Når du mottar første faktura og betaler denne via nettbanken så vil du få valget om å opprette avtalegiro der. Hvis du arbeider mindre enn 100 % stilling, betaler du en lavere kontingent.

Er du skoleelev (transport og logistikk) eller lærling? Da er du fritatt for kontingenten, men har fortsatt mulighet til å søke om støtte til fagbrev. Som skoleelev og lærling har du også rett på juridisk bistand.

Ved sykdom betaler du full kontingent i et år enten gjennom trekk hos arbeidsgiver eller hos NAV hvis du får penger derfra under sykdom. Dersom man er syk utover 1 år og går over på arbeidsavklaringspenger fra NAV er du fritatt for kontingent. Det forutsetter at du sender oss kopi av vedtaket du har fått fra NAV, og merk at fritaket gjelder fra datoen du sender oss NAV-vedtaket.

Er du pensjonistmedlem? Da er du fritatt for kontingent, men kan velge å betale 320 kroner i året for et medlemskap i pensjonistforeningen. Er du yrkesaktiv pensjonist betaler du derimot kontingent etter vanlige satser. Mer om dette kan du lese på pensjonistenes side.