Samtykkeerklæring

Jeg er kjent med at medlemskapet i Yrkestrafikkforbundet er personlig og at oppsigelse av medlemskapet må skje skriftlig.


query_builder Publisert: 05 August, 2019
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Jeg er kjent med at det gjelder to måneders karantenetid fra jeg melder meg inn i forbundet til jeg kan få juridisk bistand.

Jeg er kjent med og samtykker til at Yrkestrafikkforbundet og forbundets tillitsvalgte i bedriften min, behandler mine personopplysninger i forbindelse med å administrere mitt medlemskap i Yrkestrafikkforbundet. De opplysninger du oppgir når du registrerer deg som medlem, og senere vedlikeholder, bruker Yrkestrafikkforbundet for å gi deg riktig oppfølging, et best mulig medlemstilbud og for å sikre deg demokratiske rettigheter i organisasjonen.

Dette innebærer også:

  • Gi opplysninger til ligningsmyndighetene for kontingentfradrag i skatteoppgjøret
  • Gi opplysninger til arbeidsgiver om fagforeningsmedlemskap for å foreta korrekt kontingenttrekk hvor Yrkestrafikkforbundet har tariffavtale i bedriften.

Yrkestrafikkforbundet behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og de krav Datatilsynet til enhver tid setter. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no og personopplysningsloven.