Tillitsvalgtes arbeidsoppgaver

Du som tillitsvalgt er valgt som representant og talsperson for Yrkestrafikkforbundet og Yrkestrafikkforbundets medlemmer på arbeidsplassen.


query_builder Publisert: 17 April, 2018
edit Forfatter: Tormund Hansen Skinnarmo

Forventede arbeidsoppgaver er å:

  • bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø.
  • følge med slik at lover og avtaler blir overholdt.
  • ha rett til og skal drøfte og forhandle med arbeidsgiver om aktuelle saker.
  • prøve og ordne opp i klager og innspill fra dine medlemmer, uten å nødvendigvis måtte involvere arbeidsgiver.
  • ha rett til å delta i informasjonsmøter med arbeidsgiver og skal informere og drøfte saker med medlemmene i Yrkestrafikkforbundet.
  • være representant for Yrkestrafikkforbundet på arbeidsplassen og skal videre bringe den informasjonen du får fra Yrkestrafikkforbundet til medlemmene.
  • benytte seg av Yrkestrafikkforbundets tilbud om kurs- og faglig utvikling, og motivere andre tillitsvalgte til å delta.
  • møte på aktuelle møter i Yrkestrafikkforbundet for å yte medbestemmelse på styringen av Yrkestrafikkforbundet.
  • forberede, gjennomføre og motivere til deltakelse på medlemsmøter og andre medlemsaktiviteter.