Parkering


Hvorfor bli medlem?

  • check Vi er partipolitisk uavhengige
  • check Vi jobber for at du skal ha en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av
  • check Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
  • check Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli Medlem

Vanlige spørsmål


Hva koster det?
Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,8 prosent) og en lokal del (minimum 0,2 prosent). I 2018 blir det maksimalt 550,- og minimum kr. 111,- per måned ved lokalkontingent på 0,2 %. Noen avdelinger har i tillegg vedtatt en lokal ekstrakontingent.

Skoleelever, lærlinger og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.

Les mer om kontingenten her
Hva gjør dere for ansatte i parkering?
Våre medlemmer i parkering har tariffavtale, gjennom parkeringsoverenskomsten.

I tariffoppgjøret 2016 fikk vi blant annet gjennomslag for at arbeidsgiver skal dekke kostnader i forbindelse med obligatorisk etterutdanning (YKB) for bussjåfører på avtalen.
Hva kan dere gjøre om jeg får problemer i arbeidsforholdet mitt?
Om din lokale tillitsvalgte ikke kan hjelpe, ta kontakt på advokatene@ytf.no, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Vil du vite mer?