Parkering


Hvorfor bli medlem?

  • check Vi er partipolitisk uavhengige
  • check Vi jobber for at du skal ha en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve av
  • check Vi har egne ansatte advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt
  • check Vi har gode, frivillige avtaler du kan spare mye på, blant annet med Gjensidige forsikring
Bli Medlem

Vanlige spørsmål


Hva koster det?
Medlemskontingenten i YTF består av en sentral del (1,5 prosent) og en lokal del (minimum 0,17 prosent). I 2020 blir det ved lokalkontingent på 0,17% maksimalt 583,- og minimum kr. 111,- per måned. Noen avdelinger har vedtatt en høyere lokal kontingent.

Skoleelever, lærlinger og pensjonister er fritatt kontingent, med visse unntak for pensjonister.

Les mer om kontingenten her
Hva gjør dere for ansatte i parkering?
Våre medlemmer i parkering har tariffavtale, gjennom parkeringsoverenskomsten.

I tariffoppgjøret 2016 fikk vi blant annet gjennomslag for at arbeidsgiver skal dekke kostnader i forbindelse med obligatorisk etterutdanning (YKB) for bussjåfører på avtalen.
Hva kan dere gjøre om jeg får problemer i arbeidsforholdet mitt?
Om din lokale tillitsvalgte ikke kan hjelpe, ta kontakt på advokatene@ytf.no, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Vil du vite mer?