• Image not available

  Forhandlingene om hovedavtalen mellom YS og Spekter ble avsluttet 14.12.17. Det ble gjort mindre endringer. Hovedavtalen betegnes som arbeidslivets grunnlov. Det forhandles i fredstid og det blir derfor bare gjort endringer som begge parter er enige i.

  Nytt i denne omgang er blant annet at virksomhetens ledelse skal drøfte tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering med de tillitsvalgte. Partene skal også sette i gang et arbeid både om ny innledning til hovedavtalen og egnede tiltak knyttet til fellesopplæring i hovedavtalen.

  – Jeg er fornøyd med at vi nå får satt i gang et arbeid for å tydeliggjøre partssamarbeidets viktighet og plass i norsk arbeidsliv. Vi kunne ha tenkt oss flere endringer, men de endringene vi har fått til i hovedavtaletekst og protokoll, er viktige. Spesielt vil jeg fremheve at hovedavtalen nå fokuserer på tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Den siste tidens oppslag rundt seksuell trakassering har vist oss at dette er nødvendig. Vi er også tilfreds med at vi har fått gjennomslag for vårt krav om å lage felles opplæringstiltak, sier leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen.

  Les protokollen her

  Image not available

  Fredag behandlet Stortinget forslaget fra SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om at Statens vegvesen skal få myndighet til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår.
  Forslaget var basert på YTFs høringsinnspill tidligere i år.  Selv om forslaget ikke fikk flertall så kan saken bli løst.

  – Det er tydelig at vi har satt saken på agendaen og at det er en bevissthet og kunnskap om denne problemstillingen i mye større grad enn tidligere. Nå som opposisjonens forslag om å få fortgang i prosessen ikke fikk flertall må vi jobbe for å fremskynde utredningen som er varslet av departementet. Den har vi ventet lenge på, nå må vi snart få handling, uttaler forbundsleder i YTF Jim Klungnes.

  Forslaget som ble innstilt av et flertall i arbeids- og sosialkomitéen lød slik:

  «Stortinget ber regjeringen gi fullmakt til at Statens vegvesen og Arbeidstilsynet sammen eller hver for seg ved kontroll på veien kan kreve dokumentasjon fra lastebil- og bussjåfører som viser at deres arbeidsavtale er i tråd med allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår.»

  Les mer om saken her

  Forbundsleder i YTF Jim Klungnes

  Forbundsleder i YTF Jim Klungnes

  Responsen fra medlemmer, tillitsvalgte, media, folkevalgte og andre grupper har vært enorm i denne saken. Langt over 10.000 har klikket seg inn på Yrkestrafikkforbundets artikkel om saken, og henvendelsene har vært mange.

  – Dette viser viktigheten av en økt kontroll av bransjen. Vi har ønsket at saken skulle bli vedtatt i dag, men har hele tiden visst at det var vanskelig å få flertall. En så viktig sak for våre medlemmer skal vi selvfølgelig jobbe videre med, avslutter Klungnes.


  Image not available

  FrP, Høyre, KrF og Venstre har lyttet til Yrkestrafikkforbundet i saken om diettpenger for yrkessjåfører.

  bli-medlemDet var Yrkestrafikkforbundet (YTF) som tirsdag oppdaget problemet yrkessjåfører ville møte på med budsjettavtalen til FrP, Høyre, KrF og Venstre. Da begynte arbeidet med å endre punktet med diettpenger.

  Les også gladsaken i VG

  Krevde stor innsats
  Jim Klungnes er forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet

  – YTF har lagt inn lange dager og kvelder for å få gjennomslag. Vi har jobbet målrettet opp mot media, politikere og andre som kan påvirke i denne saken. Det er mye som har foregått i kulissene og som vi ikke har kunnet gå ut med der og da, forteller Jim med et lurt smil.

  – Nå har vi grunn til å være fornøyd. Hadde forslaget gått igjennom hadde det vært en katastrofe for mange av våre medlemmer. Vi er svært takknemlige for at partiene på Stortinget har lyttet til oss og kravet fra yrkessjåførene.

  Forbundsleder i YTF Jim Klungnes

  Forbundsleder i YTF Jim Klungnes

  Dette sto på spill
  I tariffavtalene for langtransportsjåfører står det at «diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.» Med dagens sats får langtransportsjåfører 315 kroner døgnet i diett.

  Dersom forslaget hadde blitt vedtatt i Stortinget hadde skattefri sats blitt kun 165 kroner. For en yrkessjåfør med 200 reisedøgn utgjør dette et tap på 150 kroner dagen og 30.000 kroner i året.

  Dette ble resultatet
  Fredag gjennomførte de borgerlige partiene ekstraordinære møter for å behandle innspillene fra Yrkestrafikkforbundet. Da bestemte de seg for å endre diettskattleggingen slik at langtransportsjåfører unntas og får beholde dietten med dagens sats.  

  Viser viktigheten av sterke fagforbund
  – Uten YTF hadde ingen oppdaget denne utilsiktede følgen av budsjettavtalen. Da hadde mange sjåfører plutselig våknet opp til en annen økonomisk hverdag. Det er heller ikke mulig for en enkeltperson å legge inn den innsatsen som har vært nødvendig for å endre avtalen. Dette viser nok en gang viktigheten av å være organisert, slår Klungnes fast.

  Les mer om medlemsfordelene i YTF her

  bli-medlem

  Image not available

  Vil du eller avdelingen din dele ut reflekser til passasjerene? Vi har bestilt 10.000 reflekser som vi ønsker at dere skal dele ut. Hjelp oss gjerne med å få oppmerksomhet i media!

  Det er svært viktig at mange bruker reflekser (dere inkludert) og det er 85 % større sannsynlighet for å bli sett i trafikken med refleks. Refleks

  Vi har valgt en refleks som henger i tråd, fordi undersøkelser har vist at det er slik refleks som synes best. Den har også teksten «Vi vil se deg, ikke treffe deg.»

  For å bestille reflekser må du sende en epost til tormund@ytf.no. Det er førstemann til mølla som gjelder!

  Her må du skrive:

  Navn
  Adresse
  Hvilken avdeling du tilhører
  Antallet reflekser du trenger

  To måter å hjelpe YTF med å få oppmerksomhet på:

   

  A: Send inn leserinnlegg

  1. Her kan du laste ned et ferdig skrevet leserinnlegg

  2. Gjør de endringene du ønsker.

  3. Skriv under med navn og tittel.

  4. Send inn til lokalavisen på e-post. E-postadressen finner du som regel på nettsidene til lokalavisen under «Meny», «Kontakt oss» eller nederst på forsiden.

   

  B: Ta kontakt med lokalmedia.

  1. Informer arbeidsgiver om det du har tenkt til å gjøre og få tillatelse.

  2. Bestill reflekser.

  3. Ring lokalmedia.

  4. Fortell at du vil dele ut reflekser til passasjerer og spør om de vil være med og lage en sak om det. Bli enige om tidspunkt.

  5. Møt journalisten(e) og ha med refleksene. Fortell om viktigheten av refleksbruk (se evt punkter under) og still eventuelt opp på bilder.

   

  Lykke til!

   

  Hvorfor deler vi ut reflekser?

  Som yrkessjåfører er vi i YTF opptatt av sikkerhet og å unngå farlige situasjoner, vi deler ut reflekser i et forsøk på å skaffe oppmerksomhet rundt viktigheten av refleksbruk og å få flest mulig til å ta dem i bruk.

  En fotgjenger i mørket uten refleks gir sjåfører to sekunder til å reagere.

  Ved bruk av refleks har den samme sjåføren åtte sekunder ekstra til å reagere.

  Kun fire av ti bruker refleks.
  Image not available

  – Det er svært gledelig at det i statsbudsjettet åpnes for at voksen som ønsker å ta bussjåførutdanning gjennom trafikkskolene, skal kunne få støtte fra Lånekassen, sier Trude C. Valle, nestleder i Yrkestrafikkforbundet.

  Nestleder i YTF Trude C. Valle

  Nestleder i YTF Trude C. Valle

  Hun forteller at YTF foreslo dette i en arbeidsgruppe i Hordaland og fikk med seg NHO Transport og resten av bransjen på kravet.

  – Det vil være behov for om lag 1000 nye bussjåfører hvert år framover, derfor er rekruttering av bussjåfører noe en samlet bransje er opptatt av, sier Valle.

  YTF mener det er viktig å både motivere flere unge til å ta yrkessjåførutdanning og å legge til rette for omskolering til sjåføryrket for flere voksne.

  Image not available

  En bussjåfør fikk beslaglagt førerkortet etter en ulykke for en måned siden. Ulykken medførte materielle skader, men ingen personskader. 

  YTF-advokat Linda Jæger bisto medlemmet.

  YTF-advokat Linda Jæger bisto medlemmet.

  Politiet mente at ulykken var så alvorlig at de ville ha rettens medhold til å beholde førerkortet beslaglagt. YTF-advokat Linda Jæger bisto medlemmet i retten.

  – Jeg er fornøyd med at retten var enig i at et fortsatt beslag av førerkortet ville være et uforholdsmessig inngrep mot bussjåførene. Dette var en bussjåfør som hadde kjørt skadefritt i mange år. En svært dyktig sjåfør. Det har var helt urimelig at hun skulle være uten førerkort. Retten har nok en gang gitt oss medhold i at et førerkortbeslag må oppheves, uttaler Jæger.

  En lettet bussjåfør er i nå tilbake på jobb.

  Image not available

  YTF er ute og møter medlemmer og kommende medlemmer hele tiden. Ta kontakt, så svinger vi kanskje innom din bedrift også!

  Ansatte i Yrkestrafikkforbundet kommer gjerne ut og hjelper til med verving, kursing og stand på arbeidsplassene. Hvis du har lyst på besøk i din bedrift, ta kontakt med oss på post@ytf.no!

  Jan Arne på besøk på Tiur’n på Koppang

  Jan Arne på besøk på Tiur’n på Koppang

  Petter besøkte Finnmark Ressursselskap på medlems- og informasjonsmøte.

  Petter besøkte Finnmark Ressursselskap på medlems- og informasjonsmøte.

  Image not available

  Som medlem i YTF kan du få spesialpris på tannforsikring fra Norsk Tannhelseforsikring.

  tannlege illustrasjon_editedYS, som YTF er en del av, var først ute med å tilby en fullverdig forsikring som sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med undersøkelser hos din tannlege.

  Behandlinger som dekkes kan være hull i tenner, utskifting av sprukne fyllinger, rotfylling, innsetting av bro/krone/implantat eller trekking av tenner.

  Det finnes mange grunner til å tegne tannhelseforsikring:

  • Du får økonomisk forutsigbarhet ved uforutsette utgifter hos tannlegen.
  • Du får mulighet til å fordele betalingen i et lavt kvartalsvis beløp som trekkes fra ditt bankkort/kredittkort.
  • Egenandelen er kun kr 500 per skadetilfelle.
  • Du har mulighet til å forsikre partner og familiemedlemmer på samme polise.
  • Du får ingen behov for dyre nedbetalingsordninger.

  Forsikringen finnes i tre varianter med ekstra sikkerhet for høyere aldersgrupper:

  YS Tannhelse 18-29 år: kr 47/mnd (dekker alle behandlinger opp til kr 10.000 per år)

  YS Tannhelse 30-49 år: kr 106/mnd (dekker alle behandlinger opp til kr 20.000 per år)

  YS Tannhelse 50-69 år: kr 170/mnd (dekker alle behandlinger opp til kr 40.000 per år)

  Klikk deg inn på nettsidene til Norsk Tannhelseforsikring for å bestille eller lese mer om produktet og vilkår.

   

  Image not available

  Dietten for langtransportsjåfører i 2017 er 315 kroner. Om du har krav på diett er avhengig av om du har tariffavtale eller ikke.

  Med langtransport menes kjøring med planlagt overnatting.

  Med tariffavtale:

  Diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats pr. påbegynte 8. time. Diett skal ikke inngå som en del av den ordinære lønnen.

  Uten tariffavtale:

  Dietten for langtransportsjåfører er allmenngjort i Norge. Det betyr at du kan ha krav på diett, selv om du ikke har tariffavtale.

  Det gjelder bare de sjåførene som har minstelønn, altså 167,65 kr. pr. time. Dersom du samlet sett tjener mer enn minstelønn pluss diettsats, har du ikke krav på diett i tillegg til vanlig lønn.

  Hvis du ikke få utbetalt diett fra arbeidsgiver skal du få fradrag på skattemeldingen på post 3.2.7. (merkostnad ved arbeidsforhold utenfor hjemmet). Det er viktig at du følger med på at du får diett og fradrag for diett. Du som sjåfør trenger ikke sende inn dokumentasjon for diett til skatteetaten, men på forespørsel må du kunne spesifisere alle turene som gir korrekt beløp. I tillegg må arbeidsgiver dokumentere transportoppdragene.

   

  Image not available

  EU har lagt frem sitt forslag til endringer i mobilitetspakken, som er navnet på veitransportreglene i EU. – Vi er svært kritisk til at EU ønsker å endre kabotasjereglene til å gjelde for 5 dager uten en begrensning i antall turer, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.

  Konsekvensen av dette er at også nærdistribusjon kan bli utsatt for større konkurranse fra kabotasjekjøring enn det som har vært tilfelle frem til i dag.

  Forbundsleder Jim Klungnes er bekymret for frislipp av kabotasjetransport.

  Forbundsleder Jim Klungnes er bekymret for frislipp av kabotasjetransport.

  – I forslaget til de nye reglene er også tompaller godkjent som last så lenge det er en bestiller på lasten. Dette vil i prinsippet gi frislipp til kabotasje mandag til fredag innad i Norge, sier Klungnes.

  Ment som en forbedring, men…

  Et forslag som er ment som en forbedring er at arbeidsgiver skal planlegge transporten slik at arbeidstakere skal komme seg hjem hver tredje uke.

  – Det som reglene derimot ikke sier noe om, er hvem som skal betale for turen hjem. Vi frykter det blir arbeidstakere fra for eksempel Romania som må betale selv for å komme seg hjem, sier Klungnes. Arbeidsgiver vil også på den måten slippe å betale for egnet overnattingssted for ukehvilen.

  Det er flere endringer i kjøre- og hviletidsreglene. Noe som kan være positivt for de norske sjåførene er at man kan utsette døgnhvil og ukehvil litt for å komme seg helt hjem, så lenge man har igjen kjøretid.

  – Det som vi er veldig kritisk til er at EU foreslår at det vil være lov å ta to forkortete ukehviler etter hverandre, sier Klungnes. Dette vil kunne føre til enda mer press på arbeidstiden til både norske og utenlandske sjåfører.

  Hva gjør så YTF for å få til endringer?

  YTF har vært i møter med myndighetene hvor forbundet har fremmet våre bekymringer for konsekvensene av endringene. – Norge er medlem av Road Alliance, som er en gruppe på 9 land. Her vil våre argumenter mot endringene blitt tatt med, sier assisterende forhandlingssjef i YTF, Lin Andrea Gulbrandsen.

  Gulbrandsen leverer høringssvar til myndighetene denne uken. – Vi har også levert høringssvar direkte til EU gjennom hele prosessen, sier Gulbrandsen. Forslagene som kom i vår er kun første runde. Det vil komme forslag til flere endringer utover høsten.

  Nå må først endringene behandles i ministerrådet, og så i Europaparlamentet før det eventuelt blir vedtatt. YTF vil fortsette sitt påvirkningsarbeid for å prøve å stoppe noen av endringene.