• Image not available

  Vil du eller avdelingen din dele ut reflekser til passasjerene? Vi har bestilt 10.000 reflekser som vi ønsker at dere skal dele ut. Hjelp oss gjerne med å få oppmerksomhet i media!

  Det er svært viktig at mange bruker reflekser (dere inkludert) og det er 85 % større sannsynlighet for å bli sett i trafikken med refleks. Refleks

  Vi har valgt en refleks som henger i tråd, fordi undersøkelser har vist at det er slik refleks som synes best. Den har også teksten «Vi vil se deg, ikke treffe deg.»

  For å bestille reflekser må du sende en epost til tormund@ytf.no. Det er førstemann til mølla som gjelder!

  Her må du skrive:

  Navn
  Adresse
  Hvilken avdeling du tilhører
  Antallet reflekser du trenger

  To måter å hjelpe YTF med å få oppmerksomhet på:

   

  A: Send inn leserinnlegg

  1. Her kan du laste ned et ferdig skrevet leserinnlegg

  2. Gjør de endringene du ønsker.

  3. Skriv under med navn og tittel.

  4. Send inn til lokalavisen på e-post. E-postadressen finner du som regel på nettsidene til lokalavisen under «Meny», «Kontakt oss» eller nederst på forsiden.

   

  B: Ta kontakt med lokalmedia.

  1. Informer arbeidsgiver om det du har tenkt til å gjøre og få tillatelse.

  2. Bestill reflekser.

  3. Ring lokalmedia.

  4. Fortell at du vil dele ut reflekser til passasjerer og spør om de vil være med og lage en sak om det. Bli enige om tidspunkt.

  5. Møt journalisten(e) og ha med refleksene. Fortell om viktigheten av refleksbruk (se evt punkter under) og still eventuelt opp på bilder.

   

  Lykke til!

   

  Hvorfor deler vi ut reflekser?

  Som yrkessjåfører er vi i YTF opptatt av sikkerhet og å unngå farlige situasjoner, vi deler ut reflekser i et forsøk på å skaffe oppmerksomhet rundt viktigheten av refleksbruk og å få flest mulig til å ta dem i bruk.

  En fotgjenger i mørket uten refleks gir sjåfører to sekunder til å reagere.

  Ved bruk av refleks har den samme sjåføren åtte sekunder ekstra til å reagere.

  Kun fire av ti bruker refleks.
  Image not available

  – Det er svært gledelig at det i statsbudsjettet åpnes for at voksen som ønsker å ta bussjåførutdanning gjennom trafikkskolene, skal kunne få støtte fra Lånekassen, sier Trude C. Valle, nestleder i Yrkestrafikkforbundet.

  Nestleder i YTF Trude C. Valle

  Nestleder i YTF Trude C. Valle

  Hun forteller at YTF foreslo dette i en arbeidsgruppe i Hordaland og fikk med seg NHO Transport og resten av bransjen på kravet.

  – Det vil være behov for om lag 1000 nye bussjåfører hvert år framover, derfor er rekruttering av bussjåfører noe en samlet bransje er opptatt av, sier Valle.

  YTF mener det er viktig å både motivere flere unge til å ta yrkessjåførutdanning og å legge til rette for omskolering til sjåføryrket for flere voksne.

  Image not available

  En bussjåfør fikk beslaglagt førerkortet etter en ulykke for en måned siden. Ulykken medførte materielle skader, men ingen personskader. 

  YTF-advokat Linda Jæger bisto medlemmet.

  YTF-advokat Linda Jæger bisto medlemmet.

  Politiet mente at ulykken var så alvorlig at de ville ha rettens medhold til å beholde førerkortet beslaglagt. YTF-advokat Linda Jæger bisto medlemmet i retten.

  – Jeg er fornøyd med at retten var enig i at et fortsatt beslag av førerkortet ville være et uforholdsmessig inngrep mot bussjåførene. Dette var en bussjåfør som hadde kjørt skadefritt i mange år. En svært dyktig sjåfør. Det har var helt urimelig at hun skulle være uten førerkort. Retten har nok en gang gitt oss medhold i at et førerkortbeslag må oppheves, uttaler Jæger.

  En lettet bussjåfør er i nå tilbake på jobb.

  Image not available

  YTF er ute og møter medlemmer og kommende medlemmer hele tiden. Ta kontakt, så svinger vi kanskje innom din bedrift også!

  Ansatte i Yrkestrafikkforbundet kommer gjerne ut og hjelper til med verving, kursing og stand på arbeidsplassene. Hvis du har lyst på besøk i din bedrift, ta kontakt med oss på post@ytf.no!

  Jan Arne på besøk på Tiur’n på Koppang

  Jan Arne på besøk på Tiur’n på Koppang

  Petter besøkte Finnmark Ressursselskap på medlems- og informasjonsmøte.

  Petter besøkte Finnmark Ressursselskap på medlems- og informasjonsmøte.

  Image not available

  Som medlem i YTF kan du få spesialpris på tannforsikring fra Norsk Tannhelseforsikring.

  tannlege illustrasjon_editedYS, som YTF er en del av, var først ute med å tilby en fullverdig forsikring som sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med undersøkelser hos din tannlege.

  Behandlinger som dekkes kan være hull i tenner, utskifting av sprukne fyllinger, rotfylling, innsetting av bro/krone/implantat eller trekking av tenner.

  Det finnes mange grunner til å tegne tannhelseforsikring:

  • Du får økonomisk forutsigbarhet ved uforutsette utgifter hos tannlegen.
  • Du får mulighet til å fordele betalingen i et lavt kvartalsvis beløp som trekkes fra ditt bankkort/kredittkort.
  • Egenandelen er kun kr 500 per skadetilfelle.
  • Du har mulighet til å forsikre partner og familiemedlemmer på samme polise.
  • Du får ingen behov for dyre nedbetalingsordninger.

  Forsikringen finnes i tre varianter med ekstra sikkerhet for høyere aldersgrupper:

  YS Tannhelse 18-29 år: kr 47/mnd (dekker alle behandlinger opp til kr 10.000 per år)

  YS Tannhelse 30-49 år: kr 106/mnd (dekker alle behandlinger opp til kr 20.000 per år)

  YS Tannhelse 50-69 år: kr 170/mnd (dekker alle behandlinger opp til kr 40.000 per år)

  Klikk deg inn på nettsidene til Norsk Tannhelseforsikring for å bestille eller lese mer om produktet og vilkår.

   

  Image not available

  Dietten for langtransportsjåfører i 2017 er 315 kroner. Om du har krav på diett er avhengig av om du har tariffavtale eller ikke.

  Med langtransport menes kjøring med planlagt overnatting.

  Med tariffavtale:

  Diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats pr. påbegynte 8. time. Diett skal ikke inngå som en del av den ordinære lønnen.

  Uten tariffavtale:

  Dietten for langtransportsjåfører er allmenngjort i Norge. Det betyr at du kan ha krav på diett, selv om du ikke har tariffavtale.

  Det gjelder bare de sjåførene som har minstelønn, altså 167,65 kr. pr. time. Dersom du samlet sett tjener mer enn minstelønn pluss diettsats, har du ikke krav på diett i tillegg til vanlig lønn.

  Hvis du ikke få utbetalt diett fra arbeidsgiver skal du få fradrag på skattemeldingen på post 3.2.7. (merkostnad ved arbeidsforhold utenfor hjemmet). Det er viktig at du følger med på at du får diett og fradrag for diett. Du som sjåfør trenger ikke sende inn dokumentasjon for diett til skatteetaten, men på forespørsel må du kunne spesifisere alle turene som gir korrekt beløp. I tillegg må arbeidsgiver dokumentere transportoppdragene.

   

  Image not available

  EU har lagt frem sitt forslag til endringer i mobilitetspakken, som er navnet på veitransportreglene i EU. – Vi er svært kritisk til at EU ønsker å endre kabotasjereglene til å gjelde for 5 dager uten en begrensning i antall turer, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes.

  Konsekvensen av dette er at også nærdistribusjon kan bli utsatt for større konkurranse fra kabotasjekjøring enn det som har vært tilfelle frem til i dag.

  Forbundsleder Jim Klungnes er bekymret for frislipp av kabotasjetransport.

  Forbundsleder Jim Klungnes er bekymret for frislipp av kabotasjetransport.

  – I forslaget til de nye reglene er også tompaller godkjent som last så lenge det er en bestiller på lasten. Dette vil i prinsippet gi frislipp til kabotasje mandag til fredag innad i Norge, sier Klungnes.

  Ment som en forbedring, men…

  Et forslag som er ment som en forbedring er at arbeidsgiver skal planlegge transporten slik at arbeidstakere skal komme seg hjem hver tredje uke.

  – Det som reglene derimot ikke sier noe om, er hvem som skal betale for turen hjem. Vi frykter det blir arbeidstakere fra for eksempel Romania som må betale selv for å komme seg hjem, sier Klungnes. Arbeidsgiver vil også på den måten slippe å betale for egnet overnattingssted for ukehvilen.

  Det er flere endringer i kjøre- og hviletidsreglene. Noe som kan være positivt for de norske sjåførene er at man kan utsette døgnhvil og ukehvil litt for å komme seg helt hjem, så lenge man har igjen kjøretid.

  – Det som vi er veldig kritisk til er at EU foreslår at det vil være lov å ta to forkortete ukehviler etter hverandre, sier Klungnes. Dette vil kunne føre til enda mer press på arbeidstiden til både norske og utenlandske sjåfører.

  Hva gjør så YTF for å få til endringer?

  YTF har vært i møter med myndighetene hvor forbundet har fremmet våre bekymringer for konsekvensene av endringene. – Norge er medlem av Road Alliance, som er en gruppe på 9 land. Her vil våre argumenter mot endringene blitt tatt med, sier assisterende forhandlingssjef i YTF, Lin Andrea Gulbrandsen.

  Gulbrandsen leverer høringssvar til myndighetene denne uken. – Vi har også levert høringssvar direkte til EU gjennom hele prosessen, sier Gulbrandsen. Forslagene som kom i vår er kun første runde. Det vil komme forslag til flere endringer utover høsten.

  Nå må først endringene behandles i ministerrådet, og så i Europaparlamentet før det eventuelt blir vedtatt. YTF vil fortsette sitt påvirkningsarbeid for å prøve å stoppe noen av endringene.

  Image not available

  Nylig gjennomført Yrkestrafikkforbundet en lønnsundersøkelse blant utenlandske sjåfører på Svinesund. – Vi fikk svar av hele 511 sjåfører i løpet av to dager, sier forbundsleder Jim Klungnes som også deltok på gjennomføringen.

  Resultatene er ikke ferdig analysert, men noen inntrykk sitter likevel igjen etter to dager med mange samtaler. – Vi ser dessverre at noen fortsatt har lønninger under 600 euro i måneden, men mange av disse kjører kun internasjonal transport, sier Klungnes.

  Grensa Linda og NataliaI undersøkelsen som ble gjennomført ble sjåførene også spurt om de vet at de skal ha norsk minstelønn og om de får norsk minstelønn.

  Resultatet klart etter sommeren

  – Det blir spennende å se resultatet. Vi hørte at flere som kjører for store selskaper får norsk minstelønn, men det er fortsatt mange som på vei inn i Norge som ikke kjenner til norsk minstelønn, sier Klungens.

  Etter at sjåførene hadde svart på undersøkelsen fikk de informasjon på sitt eget språk om minstelønn i Norge og hva de kan gjøre hvis de kjører kabotasje og ikke får det.

  – Informasjonsarbeid er viktig for å øke kunnskapen om regelverket i Norge, sier Klungnes.

  Det er også et ledd i å få allmenngjøringsordningen til å fungere effektivt.

  – Hvis vi i samarbeid med kontrollmyndighetene og tillitsvalgte får allmenngjøringen til å være et godt virkemiddel for å stoppe lønnsdumpingen, vil det også ha mye å si for norske sjåfører. Da vil de ikke lenger måtte konkurrere med sjåfører på dumpede lønninger, påpeker Klungnes.

  Image not available

  YTF har fått henvendelser fra mange funksjonærer som sier de har særlig uavhengig stilling, og stiller spørsmål ved om de har krav på overtidsbetalt. – Med særlig uavhengig stilling har du ikke krav på overtid for arbeidstid utover ordinær arbeidstid, men stillingen må reelt sett være særlig uavhengig for at lovens unntak skal gjelde. Arbeidsgiver kan ikke definere seg bort fra overtidsbetaling, sier advokat Josefine Wærstad

  Hvis du vil ha en vurdering av om du egentlig har særlig uavhengig stilling kan du sende en epost med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag til advokatene@ytf.no

  Hvis du vil ha en vurdering av om du egentlig har særlig uavhengig stilling kan du sende en epost med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag til advokatene@ytf.no

  Om en stilling er særlig uavhengig eller ikke er en sammensatt vurdering. Kravene som stilles er:

  • At du kontrollerer egen arbeidstid eller har fleksibel arbeidstid.
  • At du selv prioriterer dine oppgaver.
  • At du selv bestemmer hva du skal gjøre selv og hva som skal delegeres til andre.
  • At du kan bestemme over når og hvordan arbeidet skal utføres.

  Arbeidsgiver må ta en konkret vurdering på om stillingen din er særlig uavhengig. – Det er ikke nok å vurdere for eksempel lønn eller stillingstittel. Hvis noen andre bestemmer hvilke oppgaver som skal gjennomføres til hvilke tidspunkt, eller du har en pålagt arbeidstid, er ikke stillingen din særlig uavhengig, påpeker Wærstad.

  For de med særlig uavhengig stilling kan lønnsnivået være et moment i vurderingen av om man har en uavhengig stilling, men det er ikke slik at ansatte med et visst lønnsnivå automatisk kan sies å være unntatt overtidsreglene.

  Ledende stilling.

  Også ansatte i ledende stilling er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, men det er kun i øvre ledersjikt.

  Arbeidsledere som må følge sine underordnedes arbeidstider har eksempelvis ikke en lederstilling som er unntatt, og vil derfor kunne ha krav på overtid.

  – Vi mistenker at det er mange med særlig uavhengig stilling som ikke har det reelt og som derfor skulle hatt overtidsbetalt, sier Wærstad.

  Ledende og særlig uavhengig stilling er noe av det Arbeidstilsynet ofte sjekker når de har tilsyn hos bedrifter, fordi det er en måte bedrifter kan unngå å betale ut overtid.

  Hvis du vil ha en vurdering av om du har en ledende eller særlig uavhengig stilling kan du sende en epost til advokatene@ytf.no. Send med arbeidsavtale, eventuell stillingsinstruks og en redegjørelse for i hvilken grad du styrer egen arbeidshverdag.

  Image not available

  Nå har YTF inngått en rabattavtale med advokatselskapet Grette, hvor YTFs medlemmer får 20 % rabatt på gjeldene timepris for hjelp i private saker.

  Grette kan for eksempel hjelpe i saker som ektepakt, samboeravtale eller spørsmål vedrørende husleie, mangler ved boligkjøp, nabotvister, forbrukerkjøGRETTE_(164x79)p, trafikksaker, skatterett, forvaltningsvedtak og liknende.

  For å få hjelp hos Grette må medlemmer sende en epost til thas@grette.no.

  Grette vil da sende deg en oppdragsbeskrivelse på epost før et fakturert arbeid påbegynnes.

  YTF har også gode rabatter hos advokat Ken Roger Bratteng. Les mer om advokathjelp i YTF her.