• Image not available

  YS og Virke kom fredag ettermiddag til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret. – Resultatet er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget, sier Vegard Einan, forhandlingsleder for YS.

  Rammen for oppgjøret er i tråd med NHO-oppgjøret på 2,4 prosent. Det gis ikke et generelt tillegg, men det er avtalt et lønnstillegg på 50 øre per time til følgende tariffavtaler: Begravelsesbyråavtalen, overenskomst for IKT- og serviceelektronikkbransjen, overenskomst for ansatte i NKI, kranoverenskomsten og verkstedoverenskomsten.

  Medlemmer som tilhører farmasiavtalen og landsoverenskomst for kinoer får 2 kroner per time.

  For medlemmer i Studentsamskipnader er det satt av 1 prosent til lokale forhandlinger

  Alle minstelønnssatsene (inkludert ungdomssatsene) er som følge av økning av garantisatsene økt med kr 2,75 pr time på funksjonæravtalen og reiselivsavtalen.

  – Resultatet av det sentrale oppgjøret betyr at de fleste av våre medlemmer får økt kjøpekraft. Vi har dermed nådd målet med oppgjøret, som var å opprettholde eller forbedre kjøpekraften, sier forhandlingsleder Vegard Einan, som også har forventninger om gode lokale forhandlinger i mange av virksomhetene.

  Oppgjøret omfatter rundt 7000 YS-medlemmer i følgende forbund: Parat, Negotia, Yrkestrafikkforbundet, Finansforbundet og Delta.

  Når de sentrale forhandlingene nå er ferdig, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger.

  Image not available

  – Målet med lønnsoppgjøret i privat sektor er å minst bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland. Mandag ettermiddag leverte YS sitt inntektspolitiske dokument til NHO under oppstarten av frontfagsoppgjøret.

  – Vi har vist ansvarlighet i de siste lønnsoppgjørene. Dette er for å bidra til styrket konkurransekraft i norsk økonomi. Når veksten nå tar seg langsomt opp igjen, må lønnstakerne få ta del i den økte verdiskapingen, understreker YS-lederen.

  DSC_4471

  YS-lederen Jorunn Berland overrakte kravene til NHO mandag 06. mars. YTFs forhandlingssjef Linda Jæger deltok på den offisielle starten på mellomoppgjøret 2017. Foto: Audun Hopland/Ta Del

  Sentralt mellomoppgjør

  Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at partene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser i tariffavtalene. Forbundene i YS Privat har vedtatt å forhandle samordnet.

  – Dette betyr at det er YS som forhandler på vegne av våre medlemmer, sier forhandlingssjefen i YTF, Linda Jæger. Hun deltok på overrekkelsen av kravet i dag.

  YS Privat består av seks forbund, med til sammen 55 000 medlemmer.

   

  Image not available

  Mange av sakene advokatene får fra logistikk er lønnskrav. – Vi ser at mange sliter med at man ikke får utbetalt overtid og feriepenger eller at de får urettmessige trekk i lønnen, sier leder av arbeidslivsavdelingen, Linda Jæger. Hun oppfordrer logistikk-medlemmene til å være nøye med innsamling av dokumentasjon.

  Uten dokumenter som viser hvor mye du har jobbet og hva man faktisk har fått utbetalt, er det vanskelig å hjelpe.

  – Advokatene må ha dokumentasjonen for å kunne gjøre noe med lønnskrav, sier Jæger.

  Linda Jæger

  Send inn dokumentasjonen du har sammen med beskrivelse av saken din, oppfordrer leder av arbeidslivsavdelingen og advokat, Linda Jæger.

  Ønsker å hjelpe – men må ha bevis

  Hun sier det dessverre er slik at flere ikke får den lønnen de fortjener fordi de ikke kan fremlegge den dokumentasjonen som trengs.

  – I retten må man kunne fremlegge bevis for sin sak. Hvis ikke man har bevis er det ikke mulig å vinne en sak uansett hvor flink advokaten er, sier Jæger. YTF kan derfor ikke ta ut søksmål i saker uten tilstrekkelig bevis.

  Feriepenger

  Når det gjelder manglende eller feilberegnede feriepenger kan du for eksempel levere selvangivelsen og lønnsslipper fra fjoråret.

  – Vi ser at feilutbetalinger og manglende utbetalinger er en stor utfordring i logistikkbransjen. Det er på ingen måte greit at arbeidsgiverne behandler våre medlemmer på denne måten, men vi er nødt til å ha bevis for å kunne kreve riktig utbetaling. Det er også viktig at man tar tak i problemet så snart det oppstår. Jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det å føre tilstrekkelig bevis, avslutter Jæger.

  Image not available

  Nå får våre lagerarbeidere på Grossist Virke nesten 8 kroner i tillegg på minstelønnen. –Lønnsgarantien på denne avtalen har ført til en god lønnsvekst for minstelønnsgruppene, sier assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen.

  Lønnsgarantien sier at medlemmene på grossistoverenskomsten skal få 90 % av gjennomsnittlig lønn på overenskomstområdet. Tillegget gjelder for våre medlemmer i Alliance Healthcare fra 1. februar 2017.

  – Gjennomsnittlig lønn for lagerarbeidere, transportarbeidere og maskinførerere var på dette området 236,68 kroner i timen. Våre medlemmer vil derfor få minimum 213,01 kroner i timen, sier Gulbrandsen.

  Fakta:

  • Alle tilleggene gjelder fra 1. februar 2017, og skal etterbetales fra dette tidspunktet
  • Minstelønnen for voksne arbeidere og minstelønnen for midlertidig ansatte øker med 7,92 kroner. Dette gir en minstelønn på 213,01 kroner.
  • Minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere øker til 216,37 kroner fra samme dato
  • For unge arbeidstakere fra 16-17 år øker lønnen til 149,1 per time
  • For unge arbeidere fra 18-19 år øker lønnen til 170,41 per time

  Image not available

  I Harstad, Narvik og Vesterålen skulle bussjåfører fra Boreal buss på nyåret virksomhetsoverdras til Boreal Travel og Flybussen. – Dette var helt uaktuelt for bussjåførene. Ved et nytt anbud i områdene ikke ville være garantert jobb hvis et nytt busselskap skulle ta over driften, ettersom sjåførene kjørte 50% rutebuss og 50% Flybuss, sier hovedtillitsvalgt i Boreal, Fred Ove Nibe. Denne prosessen er nå utsatt til nytt anbud i Harstad og Narvik er på plass.

  Nibe opplevde at Boreal ikke drøftet overdragelsen med han som hovedtillitsvalgt og selskapet var heller ikke lydhøre for lokale tillitsvalgte.

  – Jeg ble involvert sent i saken da ledelsen i Boreal ikke tok meg med i drøftingsmøtene i Harstad, Vesterålen og Narvik. Jeg fikk ingen informasjon om disse møtene i forkant, forteller han. For å sikre at virksomhetsoverdragelsen ikke kunne gjennomføres sendte han inn krav om forhandling etter brudd på hovedavtalen.

  Fikk juridisk hjelp fra YTF

  Nå får sjåførene i Hastad velge selv om de vil kjøre flybuss eller i nytt anbud.

  Nå får sjåførene i Harstad velge selv om de vil kjøre flybuss eller følge nytt anbud.

  – De tillitsvalgte var ikke fornøyd med måten Boreal håndterte denne prosessen, så vi tok kontakt med advokatene i YTF for å få bistand, sier Nibe. Her varslet advokatene etter møte med Boreals ledelse at YTF ville gå til sak og krevde alle dokumenter utlevert.

  – Etter at vi involverte advokatene i YTF ble Boreal mer samarbeidsvillige. Jeg sendte inn et forslag til løsning; å utsette overdragelsen til Harstadpakkens oppstart i november, sier Nibe. Dette forslaget ble godtatt mellom alle involverte i januar. Sjåførene i Harstad for nå bestemme selv om de vil fortsette å kjøre rutebuss eller kjøre flybussen i Boreal Travel.

  Sjåførene i Narvik fikk utsatt overdragelsen til 1. april i år, for da er nytt anbud på plass her. Vesterålen ble med på virksomhetsoverdragelsen.

  – For oss tillitsvalgte er det uvurderlig å ha advokater vi kan få hjelp av når ting låser seg helt. I dette tilfelle betydde det forskjellen på løsning eller en overdragelse som sjåførene var imot, avslutter Nibe.  Image not available

  Arnold Tveit har tatt over rollen som leder for pensjoniststyret. – Det kom som en overraskelse at jeg var ønsket som leder, jeg hadde egentlig tenkt å trekke meg stille og rolig tilbake når jeg var ferdig i forbundsstyret, sier den erfarne YTFeren som tok det nye vervet på strak arm.

  Nå er han i full gang i YTFs pensjoniststyret. Her skal han, sammen med Karsten A. Larsen, Leif O. Westerheim og Harald Eilertsen, ta vare på pensjonistmedlemmene. – Vi er nye i styret alle sammen, men vi får gode innspill fra det gamle styret, sier Arnold.

  første kveld landsmøte 040 (683x1024)Han påpeker at det er gunstig å gå over i YTFs pensjonistgruppe den dagen man ikke lenger ønsker å jobbe. – Hos oss får du beholde en del av medlemsfordelene for en liten kontingent i året. I tillegg er de automatisk medlem av pensjonistforbundet, sier Arnold.

  Håper på initiativ lokalt

  Arnold oppfordrer også de lokale pensjonistgruppene til å arrangere sosiale kvelder.

  – Mange ønsker fortsatt å holde kontakten med gode kollegaer over mange år. Jeg håper flere av våre lokale grupper kan ta initiativ til å holde sosiale kvelder, for eksempel i en kommune, sier den nye lederen.

  Det er mange saker som er aktuelle for YTFs pensjonistforeningen å jobbe med, blant annet med tilrettelegging for pensjonister som ønsker å jobbe litt ved siden av pensjonen. – Vi kan også ta med oss generelle utfordringer inn i pensjonistforbundet, hvor jeg også deltar på møtene, avslutter Arnold.

  Faktaboks:

  Hvis du blir pensjonist i YTF er det fint om du melder ifra om dette på «min side» eller til post@ytf.no.

  Image not available

  Synne Pernille Jakobsen er ansatt som verve- og organisasjonsmedarbeider i YTF. – Synne har mange ideer til arbeidet fremover, og er allerede i gang med å planlegge året verveinnsats, sier generalsekretær i YTF, Trond Jensrud.

  Synne har jobbet i Norsk Journalistlag frem til årsskiftet, hvor hun blant annet har hatt ansvaret for verving og oppfølging av studentmedlemmene, og hun har hatt det praktiske ansvaret for kurs og konferanser.

  Synne_ute

  Synne har allerede vært ute og vervet – og vi kunne ønske 16 nye elevmedlemmer velkommen.

  Hun er utdannet innenfor samfunnsvitenskap, og har en bachelorgrad i kultur og kommunikasjon.

  – Jeg er veldig motivert for denne jobben, og ser frem til å reise ut og møte eksisterende og potensielle medlemmer og tillitsvalgte. Samlet står man sterkere, og jeg er opptatt av å formidle viktigheten av å være organisert- både på et kollektivt og privat plan, sier Synne.

  Inviter på besøk

  Hos YTF skal Synne jobbe tett sammen markeds- og kommunikasjonsansvarlig Ida Langdalen Kristiansen, og sammen håper de på å få til et godt og systematisk vervearbeid innenfor alle sektorene i fagforbundet.

  – Jeg oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer til å invitere meg på besøk. Jeg gleder meg til å møte dere og å bli godt kjent med hva YTFs medlemmer er opptatt av. Eposten min er synne@ytf.no, og ikke nøl med å ta kontakt, avslutter hun.

  Image not available

  Godsrådgiver Gunnar Nordvik har vært på mange hvileplasser i året som gikk. Kvaliteten varierer fra det skandaløse til veldig bra. Trenden viser at hvileplasser tilknyttet annen virksomhet som veikroer eller bensinstasjoner jevnt over holder en bra standard. Statens vegvesens anlegg er dårligere stilt, med noen få hederlige unntak.

  Gunnar samler nå inn all dokumentasjonen han har om manglende vedlikehold, for å oversende en rapport til de ansvarlige i Statens vegvesen. – Det er positivt at det bygges ut nye hvileplasser. Noen nye er i drift og flere er på gang. Men man må følge opp med renhold og vedlikehold i etterkant, påpeker Gunnar.

  Lastebilsjåfører lever på veien store deler av uken, og er avhengig av steder de kan både hvile, gå på do og vaske seg. – Det er på ingen måte godt nok når det ikke er vann i krana, møkkete og at toalettsetet detter av, sier Gunnar etter besøket på Svartskog. Han håper SVV vil ta rapporten på alvor og lage en skikkelig vedlikeholdsplan for hvileplassene i Norge.

  Les mer om hvileplassene i Norge i neste nummer av Yrkestrafikk.

  Hvordan toalettbesøket gikk kan du se her:

   

  Image not available

  Delte skift er en stor utfordring for mange sjåfører. – Vi ser at sjåfører i uniform som kun har få timer fri midt på dagen i realiteten ikke har fritid, sier forbundsleder i YTF, Jim Klungnes. Han mener busselskapene må bli flinkere til å organisere skiftene og øke kompensasjonen for delte skift.  

  Jim Klungnes

  Forbundsleder Jim Klungnes er kritisk til delte skift.

  Hverdagen blir svært hektisk og sjåførene får mindre tid med familien og til aktiviteter. – Vi skjønner at man må kjøre når det er folk som skal transporteres, men vi mener at delte skift må kompenseres mye bedre enn det gjør per i dag, sier Klungnes. Delte skift fører til ekstremt lange arbeidsuker hvor man gjerne har 50-60 timer tilknyttet arbeidsstedet.

  Han mener økt kompensasjon er spesielt viktig fordi bussjåførene ikke får bruke pausene som de vil, og de kommer sent hjem på kvelden. – Hvis det blir dyrere for bedriftene å benytte seg av delte skift kan det hende selskapene blir flinkere til å sette opp lengre skift sammenhengende i stedet, påpeker forbundslederen.

  Hemmer rekrutteringen til bransjen

  – I noen tilfeller begynner man tidlig på jobb, har for eksempel tre timer pause på dagen, og så må man på jobb igjen, sier Klungnes.

  Det å måtte dra tidlig og komme sent hjem er vanskelig å kombinere med krav om å stille opp på hjemmebane. – Vi tror at en bieffekt av delte skift er at det blir verre å rekruttere yngre til yrket, fordi det er vanskelig å kombinere med for eksempel små barn, sier Klungnes. For å bedre rekrutteringen burde det derfor være i busselskapenes interesse å organisere skiftene bedre.

  Reiseutgiftene blir også det dobbelte dersom man må reise til og fra jobb to ganger. – Mange bor langt unna reisestedet, og det er både dyrt og dårlig for miljøet om man må reise dobbelt, påpeker Klungnes. De som har lang reisevei ender opp med å vente på jobb til neste skift begynner.

  Image not available

  I anledning årsmøtet til avdeling 60 Glomfjord samlet sjåførene inn penger til en alvorlig syk kollega. – Han og familien er fra Polen med lite familie og støtteapparat i Norge, og da er det spesielt viktig at vi tar vare på våre arbeidskamerater, sier avdelingsleder Svein Roger Skogland.

  Skoglund dro hjem til familien til kollegaen formiddagen før årsmøtet for å overrekke blomster og 8500 kroner som sjåførene hadde samlet inn. Avdelingslederen sier at samholdet blant sjåførene i Søndre Salten er sterkt. – Det er viktig å ha det fint på jobb, og at vi kan følge opp og være en støtte når ting blir tøft, som ved sykdom, sier Skoglund.

  50-ar

  Jubilantene med 25 års medlemskap og avdelingsleder Svein Roger Skoglund.

  To ble hedret

  På årsmøtet ble det også delt ut to diplomer for 25 års medlemskap i YTF. Ronald Skjøteig og Anders Asp har vært trofaste medlemmer i totalt 50 år. – Det var et godt oppmøte på årsmøtet og vi fikk også besøk av forbundslederen, sier Skoglund.

  Jim holdt foredrag

  Forbundsleder Jim Klungnes snakket blant annet om pensjon og busstandard/førermiljø.

  alle

  Alle deltakere på årsmøte i avdeling 60.

  – Jeg gikk gjennom arbeidet som nå foregår om norsk standard for buss, hvor vi har konkrete krav til hvordan førerplassen skal utføres, sier Klungnes. Han påpekte i samtalen med medlemmene at det har vært en tung prosess for å få gjennomslag for våre krav, og at standarden skal på høring.