• Image not available

  I dag har Stortinget behandlet at Posten kan nedbemanne over 550 ansatte. – Dessverre har Stortinget i dag vedtatt at Posten Norge skal få sende post kun annenhver dag, slippe å legge frem endringsforslag for sine eiere og svekke landspostbudtjenesten, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Jim Klungnes.

  Postens ansatte i distriktene vil bli rammet hardt nedbemanning. – Jobbene flyttes til Oslo. Det skal nedbemannes blant annet i Stavanger, hvor arbeidsmarkedet allerede er presset av oljekrisen, sier Klungnes. Lojale ansatte må finne seg nye jobber, hvis det finnes noen.

  I tillegg vil 200 000 færre få tilgang på landpostbudtjenester med hjemlevering og kontantuttak.

  Han forstår at fallende brevstrøm gir konsekvenser, men mener Posten kunne utnyttet markedsmulighetene et landsomfattende postnett gir. – Pakkeposten er stadig økende og hjemlevering av varer blir mer populært. Dette kunne Posten utnyttet og beholdt A-strøm, sier Klungnes.

  stortinget_posten

  Stortingsmeldingen “postsektoren i endring” ble behandlet i dag.

  Avisene må på anbud

  Etter at lørdagslevering av post ble fjernet, har det rådet kaos med avisleveringer. Kjell-Idar Juvik (AP) sa på Stortinget i dag at 40 000 er uten lørdagsavisene sine etter at Kvikkas overtok. – Vi er bekymret for at Posten nå vil levere dårligere produkter som færre kjøper og dermed få enda større nedbemanningsbehov, sier Klungnes. Avis er ett av de produktene som nå må leveres av andre enn det statlige eide selskapet.

  Gode på nedbemanning?

  Forbundslederen påpeker at det hele tiden sies at Posten er gode på nedbemanning. – Skal det hylles at et statlig eid selskap til stadighet nedbemanner? I tillegg er det slik at Posten for tiden venter på en rettssak i høyesterett, hvor de i lagmannsretten ble dømt for å benytte for små utvalgskretser i nettopp nedbemanning, Klungnes.

  Som fagforening kommer vi til å gå vikarbruken og sakligheten i hver enkelt nedbemanningssak i sømmene, for å sikre at flest mulig fast tilsatte beholder jobben. YTF mener også at Posten Norge i mye større grad tilrettelegge for at ansatte skal få jobbmuligheter på ulike Bring-terminaler som bygges opp. – Dette har etter vår kjennskap ikke vært praksis tidligere. Vi mener også at utvalgskretsene må være hele selskapet, slik at det faktisk blir slik at de som har jobbet lengst får beholde jobben, avslutter Klungnes.

  Mer informasjon om Stortingets behandling finner du her. 

  Image not available

  Dagens medlemskort i plast erstattes med et digitalt medlemskort.

  Ditt nye medlemskort finner du i den nye YS-appen. Appen gir deg også god oversikt og enkel tilgang til alle dine medlemsfordeler som YS-medlem.

  Viktig informasjon om nedlastning

  Medlemmer som har registrert mobilnummeret hos sitt forbund får tilsendt en SMS med instruksjoner for nedlastning og registrering av appen. Medlemmer som ikke har registrert mobilnummeret hos sitt forbund, vil i løpet av noen dager motta epost med instruksjoner om nedlastning og registrering av appen via App store / Google play

  Alle som laster ned appen er med i trekningen av tre iPhone 6S! Vinnerne blir kontaktet.

  Mer informasjon om YS-appen finner du her

  Image not available

  Troms fylke står foran en ny runde med buss-anbud. I denne perioden har Troms fylkestrafikk (TFT) sagt at de vil se på måten de utlyser nye anbud på. I stedet for kun laveste pris som eneste kriterium, skal det også være krav til funksjon og kvalitet.

  Av: Tillitsvalgt Per A Finnset, tillitsvalgt i YTFs avdeling 11

  bilettsystem-i-troms

  Debattinnlegget sto på trykk i Folkebladet 25. november.

  Her er det på sin plass å si noe om dagens billettsystem. I dag har vi maskiner og programvare fra Fara. Det er et system som er tungvint å bruke. Det fanger for eksempel ikke selv opp rabattordninger som TFT har lagt opp til. Hvis tre eller flere passasjerer reiser sammen, og én betaler for alle, er de berettiget grupperabatt. Her må sjåføren være obs og først velge rabattkoden, for så å slå billetten hvis rabatten skal oppnås.

  TFT har innført «Mobilletten», altså kjøp av billett på mobiltelefon. I tilhørende app kan en kjøpe billett, men Fara har så langt ikke system for å lese denne billetten fra kundens telefon. I stedet har Fara lagt en telleknapp på billettmaskinen, så registrerer sjåføren billetten manuelt. Rom for feil, og tidsspille for sjåfør og passasjer.

  Optimalt sett burde man unngått billettering på bussen overhode, for å unngå ransfare og forsinkelser. Hvis vi fortsatt må billettere, har vi sjåførene noen krav til hvordan et nytt system bør være.

  Bussoperatørene blir utsatt for første-generasjons-systemer, fordi leverandørene vil være først på banen med nytt Vi må få ett system, med kun én pålogging som dekker alle funksjoner. Buss-sjåføren skal kjøre bussen og ta seg av passasjerene.

  Billettene må kanskje kjøpes et annet sted, før passasjeren kommer på bussen. Som passasjer har de fleste prøvd det andre steder. Kostnaden med dette må legges til oppdragsgiver, ikke legges på operatøren.

  Her må politikerne på banen, og sette nye krav til systemer og teknologi.

  Image not available

  Bussjåførene i Sandnessjøen deltok i helga på medlemsmøte og minikurs. – Jeg holdt et lite foredrag om førerkortbeslag, sier advokat Josefine Wærstad. På møtet deltok blant annet Roy Hansen, som er leder i avdeling 20 og YTFs regionsleder i Nordland, Svein Roger Skoglund.

  Det ble livlige diskusjoner om Politiets vurderinger rundt førerkortbeslag. – Sjåførene sier det oppleves som tilfeldig om Politiet velger å beslaglegge førerkortet eller ikke, sier Wærstad. På møtet gikk hun gjennom hva som er grunnlaget for et førerkortbeslag og hva man skal gjøre hvis man kommer i en slik situasjon.

  Før møtet fikk de tilreisende en omvisning i vakre, men regntunge Sandnessjøen av Roy Hansen. – Det er herlig å bli så godt ivaretatt når vi reiser ut til avdelingene, og Roy kjørte oss rundt på tur og fortalte om stedet, sier Wærstad.

  Magnor Olsen, Arne Bakken, (begge styremedlemmer i regionstyret i Nordland) Roy Hansen (leder i avdeling 20 (Sandnessjøen)) og Svein Roger Skoglund (regionsleder i Nordland)

  Magnor Olsen, Arne Bakken, (begge styremedlemmer i regionstyret i Nordland), Roy Hansen (leder i avdeling 20 (Sandnessjøen)) og Svein Roger Skoglund (regionsleder i Nordland)

  Regionen vil satse på lærlinger

  Dagen etter medlemsmøte holdt region Nordland sitt styremøte. – Her vedtok vi at vi skal satse på lærlinger. Vi håper at vi kan samarbeide med region nord, slik at vi kan få et skikkelig opplegg for lærlinger, sier Skoglund. Lærlinger er fremtiden til bransjen og det er viktig å vise frem fordelene ved organisering så tidlig som mulig.

  Øvrige saker som ble tatt opp på styremøtet var utfordringer som skal tas videre til dialogmøtet med fylket. –Her ser vi at det er viktig å ta opp økt bruk av delte skift. Det blir flere delte skift og færre hele stillinger fordi fylket kutter i ruteproduksjonen, sier Skoglund.

  Uten mulighet til å få full stilling er det svært vanskelig å bedre rekrutteringen til bransjen. –Dette håper vi Nordland fylkeskommunen vil ta på alvor, og i større grad sikre bussjåførene en arbeidsdag å leve med, avslutter Skoglund.

  Image not available

  Det er passasjerene vi tar til orde for, når bussjåførenes fagforening Yrkestrafikkforbundet nå viderefører prosjektet «bedre bussanbud» lokalt. Vi ønsker at fylkeskommunen får mest mulig ruteproduksjon ut av hver krone, men vi er samtidig opptatt av at sjåførene fortsatt skal oppleve en trygg og god arbeidssituasjon. (Først publisert i Akerhus Amtstidende – skrevet av Hans Vilhelmshaugen, avdelingstillitsvalgt i Akershus

  hans-wilhelmshaug_sjaforens-arbeidshverdagVi ønsker at bussene skal gå til tiden og når du trenger det, at sjåførene skal ta deg imot på en vennlig måte, og at billettsalget skal være effektivt og kontantfritt i bussene. Kort sagt ønsker vi at bussen skal være et reelt alternativ for dem som i dag velger bilen. Bussjåførene er ikke bare opptatt av sin egen arbeidshverdag. De er også stolt av den samfunnsoppgaven de utfører hver dag. Derfor har de også lyst til å bidra til å gjøre tilbudet enda bedre.

  Så, for å gjøre bussjåføren til mannen eller kvinnen med godt humør, må det tas noen politiske grep. For kollektivtrafikk er politikk, faktisk en av de største og viktigste politikkområdene i fylkeskommunen. Derfor er vi opptatt av at våre folkevalgte i fylkestinget ikke bare strør på sand, men også tar grep om en positiv og fremtidsrettet politikk for busstilbudet.

  Da er det nødvendig å sikre at rutetididene fastsettes så realistisk som mulig. For at dette ikke skal bli salderingsposter i anbudsprosessen, må det settes krav til tid for å ta igjen forsinkelser på endeholdeplasser, og tid for sjåføren til nødvendige personlige gjøremål.

  Ansvar for sjåførenes toaletter må avklares. Vi vil nødig måtte være nøden når du sitter på. Fylket vårt bør gå i front for kontantfritt billettsystem. Både for sjåførenes sikkerhet, men også for effektiv gjennomføring av ruta.  Det skal være trygt å være både sjåfør og passasjer. Derfor bør bussene ha trygghetskamera og alarmknapp.

  Når det skal foretas ruteendringer, må det naturligvis skje i nær dialog med selskapet. Men sjåførene, som kjenner hvor skoen trykker og møter passasjerene daglig, bør også tas med på råd. Det er nemlig vi som må forklare alle beslutninger til passasjerene.

  Image not available

  Forbundsleder Jim, kommunikasjonsansvarlig Ida og tillitsvalgt i YTF PostenBring Geir drar onsdag 26. oktober til Tana og Kirkenes. – Her skal vi ha både åpent møte og medlemsmøte i både Tana og Kirkenes, sier Klungnes. Han håper så mange som mulig av både medlemmer og interesserte tar turen.

  For de som bor i Tana kan du møte YTF på Tana hotell onsdag 26. oktober mellom 16.00 og 20.00. Her er det invitert medlemmer og interesserte fra både Posten, Boreal, Bring og øvrige yrkessjåfører i området. YTF serverer mat og drikke, og vil snakke litt om YTF og hva vi jobber med.

  Torsdag 27. oktober vil YTF besøke Boreal i Kirkenes på formiddag. Du kan møte oss på pauserommet, hvor vi stiller med kaffe og boller.

  På ettermiddagen på torsdag holder vi åpent møte for både medlemmer og interesserte på Thon Hotell Kirkenes. Her vil vi snakke om YTF, medlemsfordeler og saker vi jobber med. Du vil få flere anledninger til å stille spørsmålene du ønsker.

  boreal-kirkenes kirkenes_mote tana_mote

  Image not available

  Det viktigste er egentlig å følge opp nye medlemmer i etterkant, var det enighet om blant alle superververne som nå har vært på tur til Persontrafik-messen i Gøteborg. Når du verver medlemmer må du gjøre det som passer for deg, og fremgangsmåtene supervervene bruker er mangfoldige.

  img_3497– For meg passer det best å vise frem alt det sosiale vi gjør her på Rosenholm, sier Mekonen Ghebreselasie som jobber i Unibuss. Han trekker frem nærheten til dem du verver som det viktigste. – Du må spørre hvordan de har det og om det er noe du kan hjelpe til med, sier Mekonen. Dette gjelder spesielt hvis de nye medlemmene også er ferske i bedriften.

  Alle verver forskjellig, alt fra å holde presentasjoner for flere om YTF til å ta en liten kaffeprat hvor man snakker om viktigheten av å være organisert. – Det viktigste er at hvert enkelt av våre nye medlemmer føler seg sett, og at de vet at de får hjelp hvis de trenger det, sier Frank Pettersen i Bybanen.

  Viktig å være seriøse

  – Vi i YTF skal oppfattes som seriøse av både medlemmer, bedriften og de uorganiserte. På den måten er det lettere å få de uorganiserte med på laget når de ser hvilke verdier vi har, sier Ken Ivar Brattfjell fra Nobina i Tromsø. Han er opptatt av at man skal fremheve fordelene til YTF og ikke rakke ned på andre organisasjoner.

  Superververne er noen av de som har vervet mest i YTF det siste halvåret. Som premie fikk de en tur til Gøteborg, hvor de blant annet har vært på Persontrafik-messen og sett på ny teknologi i kollektivbransjen. I tillegg har de fått faglig påfyll og delt av sin kunnskap om verving og medlemspleie.

  – Det er flott med slike turer. Vi lærer mye, og får en ny giv. Dette gjør at vi kommer tilbake med fornyet mot og et ønske om å organisere flere, sier Per Ivar Furu fra Norgesbuss Drøbak.

  Fine vervepremier – alle kan få

  I YTF kan alle verve, og jo flere vi er jo sterkere blir vi. Dette gjelder både i saker på hver enkelt bedrift og i lønnsforhandlinger sentralt. Du får et gavekort per medlem du verver, og når du verver flere får selvfølgelig gavekortet større verdi.

  I tillegg til gavekort er det nå en vervekonkurranse hvor hovedpremien er en tur til håndball-EM i Gøteborg i desember. Les mer her: http://www.ytf.no/verv-og-vinn-tur-til-finalen-i-handball-em/ 

  Image not available

  Yrkestrafikkforbundet (YTF) oppfordrer sine medlemmer til å si nei til å kjøre ekstra bussavganger, som erstatter streike-rammede togstrekninger.
  – Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) er i en lovlig streik, som vi har all mulig sympati med. Våre medlemmer skal ikke delta i kjøring som kan oppfattes som streikebryteri, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet. Han oppfordrer medlemmene til å være svært nøye med at de ikke påtar seg ekstrakjøring, som kan oppfattes som streikebryteri.


  Image not available

  Har du lyst til å delta på finalehelgen til håndball-EM? Da kan du verve og være med i trekning av reise, opphold og billetter til håndball-EM i Gøteborg 16.-18 desember.

  Du får ett lodd per medlem du verver, så jo flere du verver jo større er sannsynligheten for å vinne en EM-finaletur. Gjensidige sponser både hovedpremie og delpremie for YTFs medlemmer.

  handballjentene-1_20151210-lks-03

  Verv og vinn finaletur! Foto: Svein Andre Svendsen/NHF.

  Det gis ett lodd per medlem som har blitt vervet fra 1. september til 1. desember.

  Innholdet i reisepakken for EM finalehelgen er som følger:

  Vinneren vil reise sammen med ververe fra de andre YS-forbundene og oppleve følgende:

  • Transport buss Oslo – Gøteborg 16. desember
  • Transport buss Gøteborg – Oslo 18. desember
  • Hotell og måltider
  • Faglig program
  • Semifinale og finalen

  Nye medlemmer kan også vinne

  Blant medlemmene som blir vervet i perioden trekker vi også en vinner av en signert landslagsdrakt. Hvis nye medlemmer verver i perioden er de selvfølgelig også med i trekningen av hovedpremien.

  OBS: Hovedpremien er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom vinneren ikke kan reise, trekkes det på nytt.

  Lykke til med vervingen! Hvis du trenger hjelp eller vervematerial kan du ta kontakt på info@ytf.no.

  Image not available

  Natalia Brzdak på snart 19 år er den nye kontorlærlingen hos Yrkestrafikkforbundet. – Jeg var veldig takknemlig når jeg ble tilbudt lærlingplass hos YTF. Det passet jo også godt siden både pappa og bestefar er lastebilsjåfører, sier hun. 

  009-1280x828

  Natalia Brzdak er ny kontorlærling hos YTF.

  – Vi i YTF er stolte av å kunne hjelpe lærlinger inn i arbeidslivet, og har derfor kontorlærling hos oss, sier Wenche Nyjordet, som er Natalias leder på medlemsavdelingen.

  En lærlingperiode er på to år før de tar fagbrev. – Jeg gleder meg til å lære masse om kontorfaget, sier Natalia.

  Hun har gått service og samferdsel på Ringerike videregående. – Hos YTF skal jeg blant annet svare på spørsmål om medlemskap, kontingent og andre praktiske spørsmål, sier Natalia.

  Hun fikk hjelp av opplæringskontoret til å finne lærlingplass, og var ikke i tvil når Charles Galaasen foreslo YTF. – Alle virker veldig hyggelige og hjelpsomme, avslutter Natalia om sitt inntrykk av sekretariatet så langt.