• Image not available

  Nå er den nye planen for kollektivtrafikken i Vest-Agder for 2015-2020 vedtatt. – Vi opplever at vårt høringsinnspill om et felles samarbeidsforum ble avvist, sier rådgiver Petter Sommervold i Yrkestrafikkforbundet (YTF). YTF ønsket at fylkeskommunen i større grad lytter til sjåførenes innspill.

  Felles samarbeidsfora mellom fylkeskommunen, busselskapene og sjåfører fungerer godt andre steder, blant annet i Vestfold og Nordland. – YTF er opptatt av å skape formelle kontaktpunkter mellom fylkeskommune, oppdragsgiver og de ansatte. Det hadde kostet fylkeskommunen lite med et åpent forum for eksempel hver annen måned, hvor felles utfordringer kunne blitt diskutert, sier Sommervold.

  Fylkeskommunen skriver i høringsdokumentet at det er busselskapets ansvar at informasjonen fra sjåførene blir tatt opp. – Bussjåføren er essensiell for god kvalitet på busstjenesten som leveres. I de fylkeskommunene hvor sjåførenes utfordringer blir tatt på alvor opplever vi bedre trivsel og sannsynligvis en bedre kvalitet på bussturen, sier Sommervold.

  Enveiskommunikasjon på tidligere møter

  Tillitsvalgt i YTF Kristiansand, Kjell Holbek, forteller at tidligere informasjonsmøter mellom AKT og Nettbuss, hvor sjåførene har fått delta, har vært preget av enveiskommunikasjon. – Det var i stor grad AKT som informerte, uten at våre tilbakemeldinger ble nevneverdig vektlagt, sier Holbek.

  Utfordringene bussjåførene føler behov for å diskusjon er blant annet rutetider, toaletter, busstopp som ikke er tilrettelagt for utkjøring og anleggsarbeidene i Kristiansand hvor busstraseene endres. – Dette er utfordringer hvor både busselskap og fylkeskommunen har et ansvar, påpeker Holbek. Han peker på at samarbeidsforum i andre fylker er preget av løsningsorienterte sjåfører som ønsker å komme med tilbakemeldinger som kan gjøre kollektivtilbudet bedre.

  Tillitsvalgte i Kristiansand påpeker at en annen utfordring er at planene utarbeides av fylkeskommunen. Driften av kollektivtrafikken er det AKT som står for, både i Aust- og Vest-Agder. – Vi mener både fylkeskommunen, AKT, busselskapet og sjåførene ville fått et positivt utbytte av et slikt forum. Frustrasjoner kunne vært unngått og vår arbeidsdag hadde blitt lettere, avslutter Holbek.

  Les hele høringsuttalelsen til YTF her

  Her kan du lese Vest-Agders kommentarer til høringsutspillet

  Image not available

  Det ble brudd i miljøforhandlingene i kveld. – Partene sto for langt fra hverandre i spørsmålet om minstelønn, sier assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen. Bruddet kom etter to dager med konstruktive forhandlinger.

  – Vi opplevde at det var god dialog rundt øvrige krav, sier Gulbrandsen. Nå går forhandlingene til mekling, som sannsynligvis gjennomføres etter sommerferien.

  Fra YTF deltok også rådgiver Petter Sommervold og tillitsvalgt Rune Halvorsen.

  Image not available

  Kravet om fortsatt allmenngjøring på turbuss ble sendt felles fra YS og LO etter årets hovedoppgjør på buss. – Allmenngjøringen på turbuss ble ikke innført før i oktober 2015, og har derfor ikke fungert en hel turbuss-sesong ennå, sier assisterende forhandlingssjef i YTF, Lin Andrea Gulbrandsen.

  Turbusskravet ble sendt etter at resultatet på uravstemmingen for buss var klar. – Vi må kreve allmenngjøring hvert andre år, etter hovedoppgjøret, sier Gulbrandsen. Minstelønnssatsen i kravet som ble sendt er 154 kroner.

  Hun forteller også at Arbeidstilsynet har planer om kontroller i sommer. Sommeren er høysesong for turbuss-kjøringen i Norge, og YTF er veldig spent på resultatet av disse kontrollene.

  Tariffnemnda skal nå ta stilling til om allmenngjøringen skal videreføres. – Vi ser på det som naturlig at allmenngjøringen fortsetter, slik at alle som kjører turbuss i Norge skal ha rett på lik lønn. Vi må ha allmenngjøring i en lenger periode før vi ser en klar effekt, sier Gulbrandsen.

  Image not available

  Meklingen for lastebilsjåførenes lønn pågår for fullt. – Fristen for enighet er i kveld klokken 24.00. Blir det ikke enighet vil det bli streik fra arbeidsdagens start i morgen, sier kommunikasjonsansvarlig Ida Langdalen Kristiansen i Yrkestrafikkforbundet. En streik vil trappes opp med 350 nye sjåfører fra 20. juni.

  Sjåførene i andre streikepulje kjører blant annet matvarer, stykkgods og tankbiler.  – Før meklingen var vårt hovedmål å heve minstelønnen til sjåførene, i tillegg til å sikre at kompetanse skal lønne seg, sier Kristiansen.

  Gods_hele delegasjonen

  Hele arbeidstakers delegasjon på gods, men YTFs forhandlingssjef Linda Jæger i front.

  Sjåførene i andre streikepulje jobber i:

  • Suldal Transport AS
  • Svensrud Transport
  • Veitransport AS
  • Haukebøe Transport AS
  • Transferd AS
   • Transferd AS avd Førde
   • Transferd AS avd Sogn
   • Transferd AS avd Stryn

  Fakta:

  • Første streikepulje kjører blant annet drivstoff til Oslo, Bergen og Trondheim. De henter også melk i hele Nordland og LNG Naturgass fra Melkøya. I tillegg kjører de stykkgods.
  • Andre streikepulje kjører matvarer, næringsmiddel, stykkgods, tankbiler, containere og distribusjon av stål, kjemikalier og gipsplater.
  • YTF forhandler sammen med NTF, og motpart er NHO Transport og NLF.

  Image not available

  Etter to dager med forhandlinger ble det brudd mellom partene torsdag. – Oppgjøret går nå til mekling, og dette er relevant for våre medlemmer i kommunalt eide renovasjonsbedrifter,  sier YTFs forhandler Petter Sommervold.
  Bruddet skyldes et krav fra KS Bedrift om ny pensjonsløsning for ansatte. Det er ikke avklart når meklingen vil foregå.

  Image not available

  – Det var tøffe forhandlinger hvor vi dessverre ikke kom i mål på våre viktigste krav, sier forhandlingsleder i YTF, Linda Jæger. Hun er skuffet over arbeidsgivernes ønske om å fjerne fremforhandlede goder.

  – Det ble forhandlet reelt, men vår virkelighetsforståelse rundt noen av kravene var ikke overraskende ulik, sier Jæger.

  Bruddet kom klokken 14.50, og forhandlingene vil nå gå til mekling. – Vi hadde håpet på en løsning i forhandling, men dette var ikke mulig, sier forhandlingssjefen.

  Lastebilsjåførenes lønnsnivå må løftes, da denne gruppen ligger på 83 % sammenliknet med industriarbeideren. –Minstelønnen på gods er allmenngjort, så dette kravet vil ikke forringe konkurransekraften for norske godsbedrifter, sier Jæger.

  Hvis det ikke blir enighet i meklingen vil det blir streik i lastebilnæringen i Norge, som blant annet kan ramme drivstofftilførsel og forbruksvarelevering.

  Meklingen vil foregå enten i midten av juni eller etter sommerferien.

  Image not available

  26. mai starter lønnsforhandlingene for lastebilsjåførene i Norge. – Vi vil jobbe for en heving av minstelønna på dette området, som er meget lav per i dag, sier forhandlingssjef Linda Jæger i Yrkestrafikkforbundet. NHO Transport og Norges Lastebileier-forbund er motpart på avtalene det forhandles om.

  YTFs delegasjon samles før forhandlingene starter.

  YTFs delegasjon samles før forhandlingene starter.

  – Både nær- og langtransportsjåfører har en krevende arbeidsdag med lange arbeidsdager og tøffe tider som skal overholdes, sier Jæger. I forhandlingene ønsker YTF å sikre at minstelønnssatsene heves, ettersom en del sjåfører ligger på dette lønnsområdet.

  – Godssjåførene ligger på 83 % av industriarbeiderlønn. Dette mener vi er for lavt, sier forhandlingssjefen. I tillegg bør kompetanse få større uttelling. Det å sikre at kompetanse skal lønne seg er viktig for et seriøst transport-Norge.

  I delegasjonen fra YTF sitter tillitsvalgte Jan Arne Laberget, Knut Authen, Jan Ivar Thun og Frank Petersen. Fra sekretariatet vil Linda Jæger, Gunnar Nordvik og Birgitta Onarheim delta. Linda Jæger og Jan Arne Laberget sitter i engere utvalg.

  Avtalene det forhandles om er godsbilavtalen (NLF) og transportoverenskomsten (NHO Transport).

  YTF forhandler sammen med NTF. Frist for enighet er fredag 27 mai klokken 15.00.

  Image not available

  YTF deltok i forrige uke på møte hos Statens vegvesen, hvor vegvesenet gikk gjennom sine planer for å minimere juks på førerprøven. Tiltakene er blant annet strengere ID-kontroll, strengere språklige krav og tydeligere instrukser til trafikkontorene. YTF fikk også høre om viktigheten av å melde fra om ulovligheter.

  Vårt innspill for å forhindre urettmessige førerkort er en strengere praktisk prøve. – Vi ønsker at den praktiske oppgaven som utdeles på oppkjøring skal gjøres obligatorisk. Vi mener det å feile på oppgaven slik bør føre til at man stryker på oppkjøring, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy.

  Dette er et av tiltakene YTF mener vil kunne synliggjøre om kandidaten har gjennomført tilstrekkelig opplæring. – I tillegg mener vi at antall oppgaver bør økes på den praktiske prøven for yrkessjåfører, sier Furøy.

  Meld fra om ulovligheter

  Bente Skjetne og Jon Molnes fra Statens vegvesen.

  Bente Skjetne og Jon Molnes fra Statens vegvesen.

  Jon Molnes, leder for den nye krimenheten hos Statens vegvesen, deltok også på møtet. Han sier det er svært viktig at det blir meldt fra om ulovligheter i bransjen, slik at krimenheten får tips til steder det er verdt å følge opp.

  Statens vegvesens nye krimenhet skal jobbe målrettet med å forebygge og avdekke kriminell og samfunnsskadelig aktivitet innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. For å lykkes i dette arbeidet er det avgjørende å ha et godt samarbeid med næringen, hvor det er et felles ønske om å gjøre det vanskeligere for de som bygger virksomheten sin på ulovligheter.

  – Vi ønsker tips om forhold som bidrar til ulike konkurransevilkår. Dette kan for eksempel være manipulering av fartsskrivere, urettmessig bruk av sjåførkort, manglende løyver, kjøring med overlast og juks på teoriprøven, sier Molnes. Det er svært viktig at dere som er på veien hver dag melder ifra om dere ser noe.

  – Et tips bør si noe om hva som skjer, hvor det skjer og eventuelt hvem som er involvert. Det er mulig å tipse anonymt, men vi ønsker helst kontaktinformasjon slik at vi kan ta en telefon for å høre litt med, sier Molnes.

  Tips kan meldes til krimtips@vegvesen.no.

  Image not available

  Det har kommet inn en del spørsmål om frikortet etter bussmeklingen, hvor ett av spørsmålene som går igjen er hvorfor det ble innført egenandel. Totalt vil man før skatt få 3900 kroner i året, som kompensasjon for egenandelen i frikort. Dette betyr at om du tar ut frikort til deg selv, samboer og tre barn, vil du gå i null med frikortordningen.

  Hvorfor egenandel?

  Årsaken til at frikortegenandelen ble innført er fordi arbeidsgiver må betale en andel for kortene til fylkeskommunen. Egenandelen skal derfor sørge for at kortene som tas ut brukes, og vi har blitt kompensert for økningen gjennom en økning i timelønn på 2 kroner fra 1. juli 2016.

  Hvorfor endret man frikortordningen? 

  For anbud utlyst etter 1 juli 2016 skal frikortet gjelde for hele oppdragsgivers ruteområde. Dette betyr at der man i tilfeller tidligere kun kunne reise på ruter arbeidsgiver kjører, kan man nå reise i hele ruteområdet til oppdragsgiver.

  Hva med funksjonærene?

  Funksjonærene i Nettbuss med frikortrettigheter vil få de 2 kronene i kompensasjon, slik som buss- og baneførerne får. De funksjonærene som er i funksjonæroverenskomsten med NHO som motpart, må forhandle dette lokalt. Vi anbefaler å ha disse to kronene som et krav i lokale forhandlinger.

  Hva med pensjonistene?

  Pensjonistenes frikortrettigheter skal anbudsoverdras til nye selskaper i ruteområdet, hvis de har 15 års ansiennitet. Pensjonistene mister dermed ikke sine frikortrettigheter i fremtiden, slik de kan gjøre per i dag.

  Hva med ekspressbuss?

  Bedriftens fast ansatte reiser fritt med bedriftens kommersielle ekspressbuss- og rutekjøring, gitt at det er plass. Ektefelle/samboer og barn under 18 år kan etter søknad innvilges frireiser. I de tilfelle flere bedrifter har samkjørende ekspressruter, gjelder frireisen også på de samkjørende bedrifters busser for de fast ansatte. Frikortbestemmelsene gjelder dessuten på tvers av bussbransjeavtalene (NHO og Nettbuss/Spekter).

  Hva er egenandelen?

  Med umiddelbar virkning er det innført en egenandel på 500 kroner for ansatte og barn, 1000 for ektefelle/samboer og oppdragsgiver pris, maksimalt 1500 kroner for pensjonister.

  Image not available

  Vår samarbeidspartner på forsikring, Gjensidige, feirer den 23. mai 200-årsjubileum. De har derfor et supertilbud på Reise Ung (gjelder for de under 30 år) kun denne dagen:

  Du får reiseforsikringen i et helt år for kun 200 kroner!

  Normalt koster Reise Ung 1 152 kroner i året.

  Vilkår for tilbudet:

  • Tilbudet gjelder kun bestilling på nett mandag 23. mai 2016 kl. 00:01-23:59
  • Tilbudet gjelder kun for nye kunder eller kunder som ikke har egen reiseforsikring hos oss fra før
  • Prisen er 200 kroner første året, normal pris er 1 152 kroner for Reise Ung
  • Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter
  • Forsikringen gjelder for ett år av gangen, og kan tidligst sies opp ved neste hovedforfall

  Her kan du be om påminnelse om tilbudet 23. mai: https://www.gjensidige.no/privat/kampanje/ung/reise-ung-200?WT.mc_id=sosys_21605130447_pri