• Image not available

  Godsrådgiver Gunnar Nordvik og YTF Logistikk-leder Jan Arne Laberget setter i dag snuten mot Vestlandet for en turné med YTF-bilen. – Vi skal stoppe på en del hvileplasser på vegen, i tillegg til å besøke bedrifter og medlemmer som har ønsket at vi kommer en tur innom, sier Nordvik.

  Vil du eller din arbeidsplass ha besøk av godsgutta på tur? Ring dem da vel!

  Vil du eller din arbeidsplass ha besøk av godsgutta på tur? Ring dem da vel!

  Omtrentlig turplan er:

  Fredag – ende opp på Bromma
  Lørdag – Gol/Voss
  Søndag – Voss/Hardanger
  Mandag, tirsdag og onsdag – Bergen og omeng
  Torsdag og fredag – Sunnhordaland

  Vil du ha besøk av godsgutta på tur for å høre mer om YTF eller stille de noen spørsmål? Send en SMS eller ring til Gunnar på 400 76 482 eller Jan Arne på 480 53 123. De har noen besøk planlagt, men vil gjerne ha flere!

  Image not available

  Rauf Hussain hos YTF Jernkroken arrangerer familiedag på Ekeberg på lørdag 20. august. – Her stiller YTF med grillmat, mineralvann og gode råd, sier Rauf. Det er meldt fint vær, og Gjensidige kommer for å fortelle om YS-fordelene og svare på spørsmål forsikring, bank, og lån

  Familiedag på EkebergRauf, som også er årets tillitsvalgt, har fått prosjektmidler fra YTF sentralt til arrangementet. – Familiedagen er åpent for alle, og vi håper mange vil komme og nyte sola og god mat sammen med oss, sier han. Grillmaten vil være halal.

  Rådgiver Petter Sommervold fra YTF kommer også til å være tilstede og svare på arbeidsrelaterte spørsmål for ansatte i transportbransjen. – Dette blir et hyggelig arrangement for YTFere og andre som ønsker å delta. Grillene tennes opp klokken 12.00 og familiedagen varer til cirka 16.00, sier Sommervold.

  Image not available

  Yrkestrafikkforbundet følger med på forhandlingene av TISA og TPP. – På vegne av YTF deltar jeg i et samarbeid med andre fagforeninger som følger med på utviklingen og lekkasjer rundt forhandlingene av TISA og TTIP, sier assisterende forhandlingssjef i YTF, Lin Andrea Gulbrandsen.  

  YTF er ikke imot handelsavtaler, men er sterkt kritisk til hemmeligholdet og flere aspekter ved hvordan disse avtalene ser ut nå.

  – Vi er med på å jobbe for åpenhet rundt forhandlingene. Dette kan ha stor betydning for norsk økonomi og arbeidsliv, og det må derfor praktiseres full åpenhet. Det må være en åpen prosess der mulige konsekvenser av avtalen kan evalueres og utredes, sier Gulbrandsen.

  Det er også uakseptabelt med elementer i avtalen som svekker arbeidstakeres rettigheter, eller hindrer Norge i å opprettholde og innføre regulering til vern for forbrukere, miljø, helse og sikkerhet.

  Må beholde demokratiet

  – Vi vil ikke ha en avtale som begrenser Norges mulighet til selvbestemmelse over offentlige tjenester og velferdstjenester. Det gjelder også muligheten til å senere gjeninnføre offentlig eierskap på allerede konkurranseutsatte områder dersom dette blir demokratisk vedtatt, sier Gulbrandsen.

  Det er også viktig at avtalen ikke binder opp fremtidige regjeringer eller gir selskaper makt over demokratiske prosesser gjennom tvistesystemer der selskapene kan kreve erstatning for innføring av nye lover

  På grunn av det store hemmeligholdet rundt avtalene er det vanskelig å si noe mer konkret om innholdet. Det aller viktigste nå er å få åpenhet i prosessene slik at vi kan ha en god og opplyst samfunnsdebatt om elementene i avtalen og det Norge nå står overfor.

  – Dette jobber YTF for gjennom vår deltakelse i fagforbundenes TISA-gruppe, sier Gulbrandsen.

  Fakta: 

  TISA (Trade in services agreement) er en ny multinasjonal avtale om handel med tjenester.

  TTIP (Transatlantic trade and investment partnership) er en handelsavtale mellom EU og USA som skal bygge ned handelshindringene og opprette en felles handelssone mellom de to markedene.

  Image not available

  I sommer har turister rundt om i Norges land klaget i media på dårlige toalettforhold veiene. Turistene er i Norge en uke eller to, mens yrkessjåførene må benytte de samme toalettene hele året.

  _60A4608liten

  Godsrådgiver i YTF, Gunnar Nordvik.

  Av: Gunnar Nordvik, godsrådgiver i YTF

  En yrkessjåfør er nødt til å være uthvilt på jobb. Det er viktig for både trafikksikkerhet og helse. Ettersom yrkessjåfører kjører tunge kjøretøy, er vi underlagt strenge kjøre- og hviletidsregler. Dette er regler som ofte kontrolleres, og som har som hensikt at jeg skal være trygg bak rattet. Da er det et paradoks at jeg ikke kan etterfølge reglene fordi Statens vegvesen, de samme som iherdig kontrollerer at jeg følger reglene, ikke sørger for at det er nok hvileplasser.

  Mange yrkessjåfører bor i bilen hele uken. Det betyr at man er avhengig av oppstillingsplasser eller hvileplasser hvor man får ro til å sove. Som sjåfør på veien er man avhengig av sanitære fasiliteter som toalett og dusj. Hva ville du gjort om du ikke fikk gå på do i løpet av et døgn? Det finnes en del hvileplasser som har toalett, og noen har til og med dusj. Felles for svært mange av dem er at de er tilgriset og i dårlig stand. Totalt mangel på renhold og vedlikehold har satt sine tydelige spor, og mange ganger er skogen et bedre alternativ.

  Det er langt mellom hvileplassene i vårt langstrakte land. Stadig vekk opplever sjåførene at hvileplassene man har planlagt å bruke er fulle når man ankommer. Da blir det et kappløp med tiden for å finne et alternativt sted å stå for natten. Kjøretiden er brukt opp, og det første og beste må duge. Det kan for eksempel være en busslomme. Alle som har overnattet på en busslomme, og det er en del, kan bekrefte at man ikke får den gode søvnen der.

  Et tilleggsproblem er store opphopninger av utenlandske lavkostbiler som venter på neste lass. Disse kan oppta hvileplassen i dagevis, i de ekstreme tilfellene ukesvis. I sommersesongen brukes også hvileplassene vi sjåfører sårt trenger som campingplasser.

  Vi har altså strenge reguleringer som pålegger hvile, men ikke infrastruktur til å avholde den pålagte hvilen. Krav om bedre og flere hvileplasser har vært flagget fra næringen siden den gang fargefjernsynet så dagens lys. Man har alltid møtt forståelse og tomme løfter, men lite har skjedd.

  Foto: Olav Bjørgum

  Foto: Olav Bjørgum

  I 2014 oppfordret politikerne til et gigantisk prosjekt i samarbeid mellom Statens Vegvesen og organisasjonene i bransjen. Resultatet er håndbok V 136 døgnhvileplasser. Denne håndboken beskriver hvileplassene som store, trygge, opplyste og støyskjermede plasser med god kapasitet slik at det blir plass til alle. Når jeg videre leser om rene, innbydende toaletter og dusjer med renhold flere ganger om dagen, blir jeg nesten litt rørt. Når man også finner beskrivelser av servering av sunn kost, oppholdsrom med lesestoff og strøm til aggregatene slik at man kan falle til ro for natten uten at dieselaggregatet hamrer seg inn i øregangene, så tenker jeg plutselig på min gamle bestemor. Hun kunne vise meg pekefingeren og sette opp en ganske alvorlig mine og si: Gunnar! Når noe er for godt til å være sant, ja så er det nettopp det.”

  Nå har det gått enda noen år og lite har skjedd. Jeg vil berømme Statens Vegvesen sin nye hvileplass i Fauske. Den er gjennomført og trygg. Jeg vet de skal bygge et par til i Nord-Norge. Det finnes også noen gode, private hvileplasser som virkelig fortjener ros. Men i det store og det hele er utviklingen kritisk, og det er vanskelig for sjåførene å overholde regelverket de er pliktet til.

  Det trenger ikke være så vanskelig å utvikle gode hvileplasser. En asfaltert oppstillingsplass, en jordvoll mellom parkeringen og veien og et par toaletter og en dusj som får jevnlig renhold. Det trenger ikke være vanskeligere enn det.

  Image not available

  Dokumentasjon på at kompetansen er i orden er at førerkortet er merket med kode 95 eller at sjåføren har et eget yrkessjåførbevis.

  Noen er feilregistrert

  Enkelte personer som har førerkort i klasse C1, C1E, C eller CE som ble fornyet eller utstedt i Norge i 2006 eller 2008 (med utløpsdato i 2016 eller 2018), fikk ved en feil registrert sin yrkessjåførkompetanse gyldig til 31.12.2016.

  Feilen gjelder kun for norske førerkort med førerrett i klasse C1, C1E, C eller CE som er:

  ◾Utstedt i 2006 med 10 års gyldighet og som har utløp i perioden 10. september – 31. desember 2016.

  ◾Utstedt i 2008 men før 10. september med 10 års gyldighet og som har utløp i 2018.

  Sjåfører som skal utføre godstransport utenfor Norge må ha gyldig yrkessjåførkompetanse og må gjennomføre etterutdanning og fornye kompetansen innen 10. september 2016. Eventuelt kan sjåfører ta kontakt med en trafikkstasjon for å fornye førerkortet og få påført yrkessjåførkompetanse i form av kode 95 med gyldighet frem til 31. desember 2016. De som er registrert med yrkessjåførkompetanse for godstransport til 31. desember 2016 kan kjøre i Norge til 31. desember 2016 uten at det medfører sanksjoner.

  Les mer om yrkessjåførkompetanse på www.vegvesen.no

  Image not available

  I et nytt høringssvar til Yrkestransportlova stiller YTF spørsmål til både økonomiske og faglige konsekvenser ved forslaget. – Vi er kritiske til at tilsynsordningene fjernes, spesielt sett i sammenheng med de tilfellene av fusk på førerprøven NRK har vist til det siste året, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy.

  I tillegg ønsker Statens vegvesen (SVV) at alle eksamener skal gjennomføres hos SVV. – Vi er kritisk til at elever og lærlinger i den videregående skolen ikke lenger kan ta eksamen og få utstedt kompetansebevis på lærestedet. I tillegg må de betale gebyr for å avlegge eksamen med den nye ordningen, sier Furøy. Forbundslederen sier YTF krever at et eventuelt gebyr ikke settes høyere enn kostnader er per i dag.

  Les hele høringssvaret her (PDF)

   

  Image not available

  Som YTF-medlem er det flere av medlemsfordelene dine som kan brukes i sommer. – Når du har rabattavtaler er det viktig å huske å bruke dem, for å få mest ut av medlemskapet ditt, sier markedsansvarlig i YTF, Anette Light.

  Noen av medlemsfordelene du kan dra nytte av i sommer:

  10 % rabatt på cruise med DFDS Seaways og Color Line: http://www.ytf.no/medlem/cruisetilbud/

  Rabatt på Avis bilutleie: http://www.avis.no/YS

  Rabatter på hotellovernatting: http://www.ytf.no/medlem/hotelltilbud/

  Rabatt på forsikringer hos Gjensidige. Blant annet reiseforsikring er det viktig å ha i ferien: https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys/ys-nyheter?WT.mc_id=advyr_191601064422_pri

  Vi i YTF ønsker deg en flott ferie med fine opplevelser!

  Image not available

  YTFer Petter Louis Pettersen sitter fornøyd på sin nye kontorpult i Schweigaardsgate 23. – Her har alle hovedtillitsvalgte fra fire forbund plass og hovedverneombud, slik at vi kan samarbeide bedre i saker vi håndterer, sier Pettersen. Han har vært hovedtillitsvalgt for YTFs medlemmer i Nettbuss siden 1. januar 2013.

  Hver måned har de tillitsvalgte møte med ledelsen. – Her gjennomgår vi en fast saksliste, som blant annet er å se hvordan selskapet ligger an i forhold til de mål som er satt. Alle drøftinger på selskapsnivå gjøres også her, sier Pettersen.

  Agendaen for samarbeidsmøtene med mulighet for å komme med tilbakemeldinger sendes til alle avdelingstillitsvalgte, slik at de kan komme med sine innspill. Referater og protokoller sendes også ut i etterkant, slik at alle tillitsvalgte skal ha samme informasjon.

  Et viktig tilleggsarbeid er å følge opp saker som skal tas opp på avdelingsnivå. – Vi sørger for at samarbeidsmøtene i alle avdelingene gjennomføres. I samarbeidsmøtene kan vi også melde inn saker vi mener må diskuteres, ser Pettersen.

  Nettbuss tillitsvalgte (1280x960)

  Fra venstre: Ove Andreas Solberg (fagforbundet), Petter Louis Pettersen (YTF), Harald Sehm (hovedvernombud), Geir Tore Kravdal (NTF) og Jan Audun Strand (NJF),

  Felles utfordringer

  Det at de nå har fått et felles kontor, tror han vil føre til et bedre samarbeid mellom de ulike hovedtillitsvalgte. – Ja, vi hører til ulike forbund, men vi må samarbeide for å skape best mulig resultater for våre medlemmer. De fleste utfordringene vi har er felles, og da håndteres de best i fellesskap, sier han. Pettersen påpeker at det er kort vei opp i 5 etasje til ledelsen i Nettbuss, og at de tillitsvalgte har meget god kommunikasjon med dem, selv om de ikke bestandig blir enige.

  Medlemmer og tillitsvalgte kan avtale møter ved behov på kontoret i Schwigaards gate. – Vi har flere stillerom her vi kan bruke til møter med tillitsvalgte og medlemmer. Har du behov for et møte er det best å kontakte meg på telefon eller epost, ettersom jeg reiser mye rundt i Nettbuss Norge, sier Pettersen.

  Samarbeid på tvers av avdelinger

  Pettersen bruker ellers mye tid på samarbeidet mellom alle avdelingene i Nettbuss. – På torsdag og fredag er jeg i Sandnes og Egersund i forbindelse med oppstart av anbud her. Her er Jan Gunnar Sjøthun avdelingstillitsvalgt, og det blir en stor glede å få han inn i YTFs tillitsvalgtsapparat, sier Pettersen.

  Han opplever at de tillitsvalgte i avdelingene bidrar i stor grad. – I regionene Møre og Trøndlag ar jeg god hjelp fra Kjell Arne Myrvold. Ole Jonny Staven har koordineringsansvar i Østfold, Oslo/Akershus og Hedmark/oppland. Selv har jeg ansvar for Vest, Sør, Sogn og Buskerud. Sammen med hovedtillitsvalgt i Nettbuss Travel, Kjell Arne Brunsvik, deltar vi alle i YTF sitt samarbeidsutvalg i Nettbuss.

  Image not available

  Mobbing på arbeidsplassen er alltid vanskelig, både for den det gjelder og advokatene som skal håndtere sakene. – Vi har de siste årene fått inn flere saker om mobbing på arbeidsplassen, men dokumentasjonskravet i slike saker er så stort at det er vanskelig å få gjennomslag i retten, sier advokat Josefine Wærstad.

  Hva skal du gjøre hvis du opplever mobbing?

  Informere verneombud og/eller tillitsvalgt: For å sikre dokumentasjon på mobbing eller trakassering er det viktig å fortelle detaljert om enkelthendelser ovenfor verneombud og eller tillitsvalgt. Dette bør skje med en gang hendelsen har inntruffet.

  Mobbedagbok: Vi anbefaler alle som blir mobbet/trakassert til å skrive en mobbedagbok. Her bør man skrive ned informasjon om hendelsene sammen med dato og klokkeslett.

  Snakk med venner og familie: Venner og familie kan også være vitner i mobbesaker, og man bør snakke med utvalgte venner eller familiemedlemmene om problemene på jobb.

  Meld fra til arbeidsgiver: Husk at alle ansatte har en plikt etter arbeidsmiljøloven til å varsle verneombud og/eller arbeidsgiver om trakassering og diskriminering.

  Mobbesaker krever bevis

  Wærstad sier dette er spesielt vanskelige saker fordi de pågår over tid, og man bør ha meldt fra om mobbingen i flere instanser før man kan ta saken til retten. – Medlemmene som opplever mobbing har det svært tøft på arbeidsplassen, og da er det sårt å ikke kunne ta saken videre fordi man mangler beviser, sier hun. For å vinne frem i en mobbesak er det arbeidstaker som må legge frem beviser.

  Arbeidsgiver har en rekke plikter etter arbeidsmiljøloven som går på ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet, for eksempel å verne deg som ansatt fra trakassering. – Brudd på disse pliktene kan gi den enkelte ansatte rett på erstatning for økonomisk tap, sier Wærstad.

  Vanskelig å dokumentere

  Trakassering/mobbing skjer ofte i form av utfrysning, kroppsspråk, væremåte og annet som kan være vanskelig å sette ord på og dokumentere. – Det holder ikke å dokumentere at man har oppfattet det som mobbing. Man må også dokumentere at handlingene objektivt sett er mobbing/trakassering, sier Wærstad.

  Det er ikke alle arbeidsmiljøproblem gir krav på erstatning. – En jevnbyrdig personkonflikt vil eksempelvis ikke regnes som trakassering, sier Wærstad. Tidligere rettssaker har vist at man må tåle mye før det regnes som mobbing eller trakassering.

  – Først dersom det er en skjevhet, enten fordi den ene er overordnet, eller fordi ledelsen og/eller de andre ansatte tar den ene sides parti, kan en personkonflikt regnes som trakasserende, påpeker Wærstad.

  Image not available

  Nylig ble det gjennomført nytt valg av ansatt-representanter til Nettbuss sitt konsernstyre. – Her fikk jeg igjen muligheten til å være de ansatte sin stemme i saker som er relevant for hele konsernet, sier Myhre. Hun er også leder i YTFs avdeling 37 – Ålesund.

  Etter noen års erfaring med styrevervet oppsummerer hun arbeidet som spennende og utfordrende. – En av de mest spesielle saken for meg var når Nettbuss kjøpte bussdriften i Fjord 1. Nettbuss hadde tidligere tapt anbudet i pakke 1 som omfattet by/flybuss i Ålesund kommune, samt kjøringen i Sula kommune, for Fjord 1. Dette gjaldt mitt eget stasjoneringssted i Ålesund. Først når kjøpet var godkjent kunne jeg snakke om det. Dette var en utfordring ettersom jeg jobbet side om side med de ansatte i Fjord 1, sier Myhre.

  Tar opp alle saker fra medlemmer og tillitsvalgte

  Linda fra Ålesund (ID 4579) (2)Myhre er opptatt av at alle ansatte skal få ta opp saker om opptar dem. – Før hvert styremøte sender jeg en epost til alle tillitsvalgte og medlemmer jeg har kontaktinformasjonen til, hvor de kan sende meg relevante saker. Jeg tar alltid opp de sakene jeg får innspill om, så lenge det hører til på konsernnivå, sier hun.

  Dette betyr at sakene må gjelde hele Nettbuss AS i stedet for på avdelingsnivå. – De gangene jeg har fått saker som hører til på avdelingsnivå har jeg sendt de videre til avdelingene, og da har det blitt ordnet opp. Derfor anbefaler jeg medlemmer og tillitsvalgte å sende meg saker uansett, så videreformidler jeg de sakene som ikke hører hjemme i konsernet, sier Myhre.

  Etter styremøtet skriver Myhre er referat og sender til medlemmer og tillitsvalgte. – Her informerer jeg om saker som ble tatt opp i styret som jeg kan snakke om, slik at alle får informasjon om hva som foregår i konsernet, sier Myhre.

  Myhre ønsker å takke alle som stemte og gav henne muligheten til å sitte i konsernstyret videre. – Jeg er ikke redd for å ta opp saker, og det vet mange av medlemmene. Det er stor takhøyde på styremøtene, og saker rundt arbeidsmiljø er saker jeg hyppig fronter, avslutter Myhre.

  Får du ikke informasjon på epost?

  Da anbefaler vi at du sjekker kontaktinformasjonen din på «min side». Her kan du oppdatere både epost, telefon og adresse.