• Image not available

  Godsrådgiver Gunnar Nordvik har vært på mange hvileplasser i året som gikk. Kvaliteten varierer fra det skandaløse til veldig bra. Trenden viser at hvileplasser tilknyttet annen virksomhet som veikroer eller bensinstasjoner jevnt over holder en bra standard. Statens vegvesens anlegg er dårligere stilt, med noen få hederlige unntak.

  Gunnar samler nå inn all dokumentasjonen han har om manglende vedlikehold, for å oversende en rapport til de ansvarlige i Statens vegvesen. – Det er positivt at det bygges ut nye hvileplasser. Noen nye er i drift og flere er på gang. Men man må følge opp med renhold og vedlikehold i etterkant, påpeker Gunnar.

  Lastebilsjåfører lever på veien store deler av uken, og er avhengig av steder de kan både hvile, gå på do og vaske seg. – Det er på ingen måte godt nok når det ikke er vann i krana, møkkete og at toalettsetet detter av, sier Gunnar etter besøket på Svartskog. Han håper SVV vil ta rapporten på alvor og lage en skikkelig vedlikeholdsplan for hvileplassene i Norge.

  Les mer om hvileplassene i Norge i neste nummer av Yrkestrafikk.

  Hvordan toalettbesøket gikk kan du se her:

   

  Image not available

  Delte skift er en stor utfordring for mange sjåfører. – Vi ser at sjåfører i uniform som kun har få timer fri midt på dagen i realiteten ikke har fritid, sier forbundsleder i YTF, Jim Klungnes. Han mener busselskapene må bli flinkere til å organisere skiftene og øke kompensasjonen for delte skift.  

  Jim Klungnes

  Forbundsleder Jim Klungnes er kritisk til delte skift.

  Hverdagen blir svært hektisk og sjåførene får mindre tid med familien og til aktiviteter. – Vi skjønner at man må kjøre når det er folk som skal transporteres, men vi mener at delte skift må kompenseres mye bedre enn det gjør per i dag, sier Klungnes. Delte skift fører til ekstremt lange arbeidsuker hvor man gjerne har 50-60 timer tilknyttet arbeidsstedet.

  Han mener økt kompensasjon er spesielt viktig fordi bussjåførene ikke får bruke pausene som de vil, og de kommer sent hjem på kvelden. – Hvis det blir dyrere for bedriftene å benytte seg av delte skift kan det hende selskapene blir flinkere til å sette opp lengre skift sammenhengende i stedet, påpeker forbundslederen.

  Hemmer rekrutteringen til bransjen

  – I noen tilfeller begynner man tidlig på jobb, har for eksempel tre timer pause på dagen, og så må man på jobb igjen, sier Klungnes.

  Det å måtte dra tidlig og komme sent hjem er vanskelig å kombinere med krav om å stille opp på hjemmebane. – Vi tror at en bieffekt av delte skift er at det blir verre å rekruttere yngre til yrket, fordi det er vanskelig å kombinere med for eksempel små barn, sier Klungnes. For å bedre rekrutteringen burde det derfor være i busselskapenes interesse å organisere skiftene bedre.

  Reiseutgiftene blir også det dobbelte dersom man må reise til og fra jobb to ganger. – Mange bor langt unna reisestedet, og det er både dyrt og dårlig for miljøet om man må reise dobbelt, påpeker Klungnes. De som har lang reisevei ender opp med å vente på jobb til neste skift begynner.

  Image not available

  I anledning årsmøtet til avdeling 60 Glomfjord samlet sjåførene inn penger til en alvorlig syk kollega. – Han og familien er fra Polen med lite familie og støtteapparat i Norge, og da er det spesielt viktig at vi tar vare på våre arbeidskamerater, sier avdelingsleder Svein Roger Skogland.

  Skoglund dro hjem til familien til kollegaen formiddagen før årsmøtet for å overrekke blomster og 8500 kroner som sjåførene hadde samlet inn. Avdelingslederen sier at samholdet blant sjåførene i Søndre Salten er sterkt. – Det er viktig å ha det fint på jobb, og at vi kan følge opp og være en støtte når ting blir tøft, som ved sykdom, sier Skoglund.

  50-ar

  Jubilantene med 25 års medlemskap og avdelingsleder Svein Roger Skoglund.

  To ble hedret

  På årsmøtet ble det også delt ut to diplomer for 25 års medlemskap i YTF. Ronald Skjøteig og Anders Asp har vært trofaste medlemmer i totalt 50 år. – Det var et godt oppmøte på årsmøtet og vi fikk også besøk av forbundslederen, sier Skoglund.

  Jim holdt foredrag

  Forbundsleder Jim Klungnes snakket blant annet om pensjon og busstandard/førermiljø.

  alle

  Alle deltakere på årsmøte i avdeling 60.

  – Jeg gikk gjennom arbeidet som nå foregår om norsk standard for buss, hvor vi har konkrete krav til hvordan førerplassen skal utføres, sier Klungnes. Han påpekte i samtalen med medlemmene at det har vært en tung prosess for å få gjennomslag for våre krav, og at standarden skal på høring.

  Image not available

  Avdelingstillitsvalgt og bussjåfør Linda Myhre har i de siste dagene synliggjort viktigheten av at kollektivtransporten prioriteres med en ekstra kolonne gjennom Innfjordtunellen, og hvilke utfordringer manglende kolonne skaper for både hun som sjåfør og frustrerte passasjerer. 

  Skrevet av Linda Myhre og publisert i Sunnmørsposten

  Jeg kjenner en stor frustrasjon over ikke å ha fått frem poenget i Sunnmørspostens oppslag i fredagens avis, som omhandlet kolonnekjøring i Innfjordtunellen. For det første, så var det fylket ved samferdselsavdelingen som jobbet opp mot Statens Vegvesen for å få endret kolonnetidene, da de oppdaget at de ikke stemte med Fram-ekspress som kjører fra Åndalsnes med togpassasjerer.

  Handelsnæringen sier nei til flere kolonner

  De har møtt et kontant NEI fra dag en om endring av tidene. Heldigvis gav de seg ikke og tirsdag 29.november kom beskjeden om endring av kolonnetidene fra fredag 2. desember. Gleden var kortvarig, for allerede neste dag, onsdag 30. november kom kontrabeskjeden.

  Dette etter trykk fra handelsnæringen på Åndalsnes. Jeg har full forståelse for at de som jobber på Åndalsnes, og som bor på andre siden av tunellen, ikke vil vente lenge på kolonnen, for å komme seg hjem. Men hvor mange butikker stenger kl 20.00? De fleste stenger vel kl 16.00 og kl 18.00, mens matbutikkene er åpne helt frem til kl 23.00. Men er dette er voldsomt problem, så er løsningen å få en ekstra kolonne kl 20.30.

  Bussen er helt avhengig av at kolonne tidene blir snudd, så bussen kan kjøre på kolonnen som helst skulle gått kl 19.55 og ikke 20.15 som i dag. Bussen står i dag og venter opp mot 20-25 min, fra den kommer frem til kolonnen. Når bussen kommer til Sjøholt ca kl 21.30, så er siste bussen til Stordal gått kl 21. Når bussen kommer til Moa ca kl 22, 40 min bak rutetiden, så har bussen til Ørsta/Volda gått kl 21.40 og neste går kl 23.25. For de som parkerer på Moa og som skal rekke ferge til ytre Søre, så går ferga fra Sulesund kl 22, med timesavgang til neste ferge.

  Passasjerer må vente ute i 1 ½ time

  Konsekvensen av dette, blir at passasjerer som skal med bussen til Ørsta/Volda, må stå ute i kulden på Moa å vente 1.5 time til neste avgang. Venterommet er stengt og ikke noe spisested i nærheten er åpen.

  Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen, uttaler at Sunnmøringene må bare finne seg i å vente 15 min på kolonnen, at dette er bare snakk om tilpassing. Det ble jeg meget frustrert over å lese, fordi han har IKKE sett konsekvensen for kollektivtransporten, som jeg har forklart ovenfor. Beskrivelsen om å finne seg i å vente i 15 min passer på personbiltrafikken!

  Frykter at færre tar kollektivtransport

  Hvis ikke noe blir gjort med tidene og dette blir kjent for alvor. Hvor mange vil da slutte å ta Raumabanen fra Trondheim, siden Fram ekspress fra Trondheim, er fremme i Volda samtidig som bussen i dag, med 1,5 timers venting på Moa?

  Jeg forventer at politikerne i Samferdselsavdelingen tar tak i dette snarest, og kommer frem til en løsning som blir bra for alle parter.

  linda-myhre

     Image not available

  I dag har Stortinget behandlet at Posten kan nedbemanne over 550 ansatte. – Dessverre har Stortinget i dag vedtatt at Posten Norge skal få sende post kun annenhver dag, slippe å legge frem endringsforslag for sine eiere og svekke landspostbudtjenesten, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Jim Klungnes.

  Postens ansatte i distriktene vil bli rammet hardt nedbemanning. – Jobbene flyttes til Oslo. Det skal nedbemannes blant annet i Stavanger, hvor arbeidsmarkedet allerede er presset av oljekrisen, sier Klungnes. Lojale ansatte må finne seg nye jobber, hvis det finnes noen.

  I tillegg vil 200 000 færre få tilgang på landpostbudtjenester med hjemlevering og kontantuttak.

  Han forstår at fallende brevstrøm gir konsekvenser, men mener Posten kunne utnyttet markedsmulighetene et landsomfattende postnett gir. – Pakkeposten er stadig økende og hjemlevering av varer blir mer populært. Dette kunne Posten utnyttet og beholdt A-strøm, sier Klungnes.

  stortinget_posten

  Stortingsmeldingen “postsektoren i endring” ble behandlet i dag.

  Avisene må på anbud

  Etter at lørdagslevering av post ble fjernet, har det rådet kaos med avisleveringer. Kjell-Idar Juvik (AP) sa på Stortinget i dag at 40 000 er uten lørdagsavisene sine etter at Kvikkas overtok. – Vi er bekymret for at Posten nå vil levere dårligere produkter som færre kjøper og dermed få enda større nedbemanningsbehov, sier Klungnes. Avis er ett av de produktene som nå må leveres av andre enn det statlige eide selskapet.

  Gode på nedbemanning?

  Forbundslederen påpeker at det hele tiden sies at Posten er gode på nedbemanning. – Skal det hylles at et statlig eid selskap til stadighet nedbemanner? I tillegg er det slik at Posten for tiden venter på en rettssak i høyesterett, hvor de i lagmannsretten ble dømt for å benytte for små utvalgskretser i nettopp nedbemanning, Klungnes.

  Som fagforening kommer vi til å gå vikarbruken og sakligheten i hver enkelt nedbemanningssak i sømmene, for å sikre at flest mulig fast tilsatte beholder jobben. YTF mener også at Posten Norge i mye større grad tilrettelegge for at ansatte skal få jobbmuligheter på ulike Bring-terminaler som bygges opp. – Dette har etter vår kjennskap ikke vært praksis tidligere. Vi mener også at utvalgskretsene må være hele selskapet, slik at det faktisk blir slik at de som har jobbet lengst får beholde jobben, avslutter Klungnes.

  Mer informasjon om Stortingets behandling finner du her. 

  Image not available

  Dagens medlemskort i plast erstattes med et digitalt medlemskort.

  Ditt nye medlemskort finner du i den nye YS-appen. Appen gir deg også god oversikt og enkel tilgang til alle dine medlemsfordeler som YS-medlem.

  Viktig informasjon om nedlastning

  Medlemmer som har registrert mobilnummeret hos sitt forbund får tilsendt en SMS med instruksjoner for nedlastning og registrering av appen. Medlemmer som ikke har registrert mobilnummeret hos sitt forbund, vil i løpet av noen dager motta epost med instruksjoner om nedlastning og registrering av appen via App store / Google play

  Alle som laster ned appen er med i trekningen av tre iPhone 6S! Vinnerne blir kontaktet.

  Mer informasjon om YS-appen finner du her

  Image not available

  Troms fylke står foran en ny runde med buss-anbud. I denne perioden har Troms fylkestrafikk (TFT) sagt at de vil se på måten de utlyser nye anbud på. I stedet for kun laveste pris som eneste kriterium, skal det også være krav til funksjon og kvalitet.

  Av: Tillitsvalgt Per A Finnset, tillitsvalgt i YTFs avdeling 11

  bilettsystem-i-troms

  Debattinnlegget sto på trykk i Folkebladet 25. november.

  Her er det på sin plass å si noe om dagens billettsystem. I dag har vi maskiner og programvare fra Fara. Det er et system som er tungvint å bruke. Det fanger for eksempel ikke selv opp rabattordninger som TFT har lagt opp til. Hvis tre eller flere passasjerer reiser sammen, og én betaler for alle, er de berettiget grupperabatt. Her må sjåføren være obs og først velge rabattkoden, for så å slå billetten hvis rabatten skal oppnås.

  TFT har innført «Mobilletten», altså kjøp av billett på mobiltelefon. I tilhørende app kan en kjøpe billett, men Fara har så langt ikke system for å lese denne billetten fra kundens telefon. I stedet har Fara lagt en telleknapp på billettmaskinen, så registrerer sjåføren billetten manuelt. Rom for feil, og tidsspille for sjåfør og passasjer.

  Optimalt sett burde man unngått billettering på bussen overhode, for å unngå ransfare og forsinkelser. Hvis vi fortsatt må billettere, har vi sjåførene noen krav til hvordan et nytt system bør være.

  Bussoperatørene blir utsatt for første-generasjons-systemer, fordi leverandørene vil være først på banen med nytt Vi må få ett system, med kun én pålogging som dekker alle funksjoner. Buss-sjåføren skal kjøre bussen og ta seg av passasjerene.

  Billettene må kanskje kjøpes et annet sted, før passasjeren kommer på bussen. Som passasjer har de fleste prøvd det andre steder. Kostnaden med dette må legges til oppdragsgiver, ikke legges på operatøren.

  Her må politikerne på banen, og sette nye krav til systemer og teknologi.

  Image not available

  Bussjåførene i Sandnessjøen deltok i helga på medlemsmøte og minikurs. – Jeg holdt et lite foredrag om førerkortbeslag, sier advokat Josefine Wærstad. På møtet deltok blant annet Roy Hansen, som er leder i avdeling 20 og YTFs regionsleder i Nordland, Svein Roger Skoglund.

  Det ble livlige diskusjoner om Politiets vurderinger rundt førerkortbeslag. – Sjåførene sier det oppleves som tilfeldig om Politiet velger å beslaglegge førerkortet eller ikke, sier Wærstad. På møtet gikk hun gjennom hva som er grunnlaget for et førerkortbeslag og hva man skal gjøre hvis man kommer i en slik situasjon.

  Før møtet fikk de tilreisende en omvisning i vakre, men regntunge Sandnessjøen av Roy Hansen. – Det er herlig å bli så godt ivaretatt når vi reiser ut til avdelingene, og Roy kjørte oss rundt på tur og fortalte om stedet, sier Wærstad.

  Magnor Olsen, Arne Bakken, (begge styremedlemmer i regionstyret i Nordland) Roy Hansen (leder i avdeling 20 (Sandnessjøen)) og Svein Roger Skoglund (regionsleder i Nordland)

  Magnor Olsen, Arne Bakken, (begge styremedlemmer i regionstyret i Nordland), Roy Hansen (leder i avdeling 20 (Sandnessjøen)) og Svein Roger Skoglund (regionsleder i Nordland)

  Regionen vil satse på lærlinger

  Dagen etter medlemsmøte holdt region Nordland sitt styremøte. – Her vedtok vi at vi skal satse på lærlinger. Vi håper at vi kan samarbeide med region nord, slik at vi kan få et skikkelig opplegg for lærlinger, sier Skoglund. Lærlinger er fremtiden til bransjen og det er viktig å vise frem fordelene ved organisering så tidlig som mulig.

  Øvrige saker som ble tatt opp på styremøtet var utfordringer som skal tas videre til dialogmøtet med fylket. –Her ser vi at det er viktig å ta opp økt bruk av delte skift. Det blir flere delte skift og færre hele stillinger fordi fylket kutter i ruteproduksjonen, sier Skoglund.

  Uten mulighet til å få full stilling er det svært vanskelig å bedre rekrutteringen til bransjen. –Dette håper vi Nordland fylkeskommunen vil ta på alvor, og i større grad sikre bussjåførene en arbeidsdag å leve med, avslutter Skoglund.

  Image not available

  Det er passasjerene vi tar til orde for, når bussjåførenes fagforening Yrkestrafikkforbundet nå viderefører prosjektet «bedre bussanbud» lokalt. Vi ønsker at fylkeskommunen får mest mulig ruteproduksjon ut av hver krone, men vi er samtidig opptatt av at sjåførene fortsatt skal oppleve en trygg og god arbeidssituasjon. (Først publisert i Akerhus Amtstidende – skrevet av Hans Vilhelmshaugen, avdelingstillitsvalgt i Akershus

  hans-wilhelmshaug_sjaforens-arbeidshverdagVi ønsker at bussene skal gå til tiden og når du trenger det, at sjåførene skal ta deg imot på en vennlig måte, og at billettsalget skal være effektivt og kontantfritt i bussene. Kort sagt ønsker vi at bussen skal være et reelt alternativ for dem som i dag velger bilen. Bussjåførene er ikke bare opptatt av sin egen arbeidshverdag. De er også stolt av den samfunnsoppgaven de utfører hver dag. Derfor har de også lyst til å bidra til å gjøre tilbudet enda bedre.

  Så, for å gjøre bussjåføren til mannen eller kvinnen med godt humør, må det tas noen politiske grep. For kollektivtrafikk er politikk, faktisk en av de største og viktigste politikkområdene i fylkeskommunen. Derfor er vi opptatt av at våre folkevalgte i fylkestinget ikke bare strør på sand, men også tar grep om en positiv og fremtidsrettet politikk for busstilbudet.

  Da er det nødvendig å sikre at rutetididene fastsettes så realistisk som mulig. For at dette ikke skal bli salderingsposter i anbudsprosessen, må det settes krav til tid for å ta igjen forsinkelser på endeholdeplasser, og tid for sjåføren til nødvendige personlige gjøremål.

  Ansvar for sjåførenes toaletter må avklares. Vi vil nødig måtte være nøden når du sitter på. Fylket vårt bør gå i front for kontantfritt billettsystem. Både for sjåførenes sikkerhet, men også for effektiv gjennomføring av ruta.  Det skal være trygt å være både sjåfør og passasjer. Derfor bør bussene ha trygghetskamera og alarmknapp.

  Når det skal foretas ruteendringer, må det naturligvis skje i nær dialog med selskapet. Men sjåførene, som kjenner hvor skoen trykker og møter passasjerene daglig, bør også tas med på råd. Det er nemlig vi som må forklare alle beslutninger til passasjerene.

  Image not available

  Det viktigste er egentlig å følge opp nye medlemmer i etterkant, var det enighet om blant alle superververne som nå har vært på tur til Persontrafik-messen i Gøteborg. Når du verver medlemmer må du gjøre det som passer for deg, og fremgangsmåtene supervervene bruker er mangfoldige.

  img_3497– For meg passer det best å vise frem alt det sosiale vi gjør her på Rosenholm, sier Mekonen Ghebreselasie som jobber i Unibuss. Han trekker frem nærheten til dem du verver som det viktigste. – Du må spørre hvordan de har det og om det er noe du kan hjelpe til med, sier Mekonen. Dette gjelder spesielt hvis de nye medlemmene også er ferske i bedriften.

  Alle verver forskjellig, alt fra å holde presentasjoner for flere om YTF til å ta en liten kaffeprat hvor man snakker om viktigheten av å være organisert. – Det viktigste er at hvert enkelt av våre nye medlemmer føler seg sett, og at de vet at de får hjelp hvis de trenger det, sier Frank Pettersen i Bybanen.

  Viktig å være seriøse

  – Vi i YTF skal oppfattes som seriøse av både medlemmer, bedriften og de uorganiserte. På den måten er det lettere å få de uorganiserte med på laget når de ser hvilke verdier vi har, sier Ken Ivar Brattfjell fra Nobina i Tromsø. Han er opptatt av at man skal fremheve fordelene til YTF og ikke rakke ned på andre organisasjoner.

  Superververne er noen av de som har vervet mest i YTF det siste halvåret. Som premie fikk de en tur til Gøteborg, hvor de blant annet har vært på Persontrafik-messen og sett på ny teknologi i kollektivbransjen. I tillegg har de fått faglig påfyll og delt av sin kunnskap om verving og medlemspleie.

  – Det er flott med slike turer. Vi lærer mye, og får en ny giv. Dette gjør at vi kommer tilbake med fornyet mot og et ønske om å organisere flere, sier Per Ivar Furu fra Norgesbuss Drøbak.

  Fine vervepremier – alle kan få

  I YTF kan alle verve, og jo flere vi er jo sterkere blir vi. Dette gjelder både i saker på hver enkelt bedrift og i lønnsforhandlinger sentralt. Du får et gavekort per medlem du verver, og når du verver flere får selvfølgelig gavekortet større verdi.

  I tillegg til gavekort er det nå en vervekonkurranse hvor hovedpremien er en tur til håndball-EM i Gøteborg i desember. Les mer her: http://www.ytf.no/verv-og-vinn-tur-til-finalen-i-handball-em/