• Image not available

  Nå får våre lagerarbeidere på Grossist Virke nesten 8 kroner i tillegg på minstelønnen. –Lønnsgarantien på denne avtalen har ført til en god lønnsvekst for minstelønnsgruppene, sier assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen.

  Lønnsgarantien sier at medlemmene på grossistoverenskomsten skal få 90 % av gjennomsnittlig lønn på overenskomstområdet. Tillegget gjelder for våre medlemmer i Alliance Healthcare fra 1. februar 2017.

  – Gjennomsnittlig lønn for lagerarbeidere, transportarbeidere og maskinførerere var på dette området 236,68 kroner i timen. Våre medlemmer vil derfor få minimum 213,01 kroner i timen, sier Gulbrandsen.

  Fakta:

  • Alle tilleggene gjelder fra 1. februar 2017, og skal etterbetales fra dette tidspunktet
  • Minstelønnen for voksne arbeidere og minstelønnen for midlertidig ansatte øker med 7,92 kroner. Dette gir en minstelønn på 213,01 kroner.
  • Minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere øker til 216,37 kroner fra samme dato
  • For unge arbeidstakere fra 16-17 år øker lønnen til 149,1 per time
  • For unge arbeidere fra 18-19 år øker lønnen til 170,41 per time

  Image not available

  I Harstad, Narvik og Vesterålen skulle bussjåfører fra Boreal buss på nyåret virksomhetsoverdras til Boreal Travel og Flybussen. – Dette var helt uaktuelt for bussjåførene. Ved et nytt anbud i områdene ikke ville være garantert jobb hvis et nytt busselskap skulle ta over driften, ettersom sjåførene kjørte 50% rutebuss og 50% Flybuss, sier hovedtillitsvalgt i Boreal, Fred Ove Nibe. Denne prosessen er nå utsatt til nytt anbud i Harstad og Narvik er på plass.

  Nibe opplevde at Boreal ikke drøftet overdragelsen med han som hovedtillitsvalgt og selskapet var heller ikke lydhøre for lokale tillitsvalgte.

  – Jeg ble involvert sent i saken da ledelsen i Boreal ikke tok meg med i drøftingsmøtene i Harstad, Vesterålen og Narvik. Jeg fikk ingen informasjon om disse møtene i forkant, forteller han. For å sikre at virksomhetsoverdragelsen ikke kunne gjennomføres sendte han inn krav om forhandling etter brudd på hovedavtalen.

  Fikk juridisk hjelp fra YTF

  Nå får sjåførene i Hastad velge selv om de vil kjøre flybuss eller i nytt anbud.

  Nå får sjåførene i Harstad velge selv om de vil kjøre flybuss eller følge nytt anbud.

  – De tillitsvalgte var ikke fornøyd med måten Boreal håndterte denne prosessen, så vi tok kontakt med advokatene i YTF for å få bistand, sier Nibe. Her varslet advokatene etter møte med Boreals ledelse at YTF ville gå til sak og krevde alle dokumenter utlevert.

  – Etter at vi involverte advokatene i YTF ble Boreal mer samarbeidsvillige. Jeg sendte inn et forslag til løsning; å utsette overdragelsen til Harstadpakkens oppstart i november, sier Nibe. Dette forslaget ble godtatt mellom alle involverte i januar. Sjåførene i Harstad for nå bestemme selv om de vil fortsette å kjøre rutebuss eller kjøre flybussen i Boreal Travel.

  Sjåførene i Narvik fikk utsatt overdragelsen til 1. april i år, for da er nytt anbud på plass her. Vesterålen ble med på virksomhetsoverdragelsen.

  – For oss tillitsvalgte er det uvurderlig å ha advokater vi kan få hjelp av når ting låser seg helt. I dette tilfelle betydde det forskjellen på løsning eller en overdragelse som sjåførene var imot, avslutter Nibe.  Image not available

  Arnold Tveit har tatt over rollen som leder for pensjoniststyret. – Det kom som en overraskelse at jeg var ønsket som leder, jeg hadde egentlig tenkt å trekke meg stille og rolig tilbake når jeg var ferdig i forbundsstyret, sier den erfarne YTFeren som tok det nye vervet på strak arm.

  Nå er han i full gang i YTFs pensjoniststyret. Her skal han, sammen med Karsten A. Larsen, Leif O. Westerheim og Harald Eilertsen, ta vare på pensjonistmedlemmene. – Vi er nye i styret alle sammen, men vi får gode innspill fra det gamle styret, sier Arnold.

  første kveld landsmøte 040 (683x1024)Han påpeker at det er gunstig å gå over i YTFs pensjonistgruppe den dagen man ikke lenger ønsker å jobbe. – Hos oss får du beholde en del av medlemsfordelene for en liten kontingent i året. I tillegg er de automatisk medlem av pensjonistforbundet, sier Arnold.

  Håper på initiativ lokalt

  Arnold oppfordrer også de lokale pensjonistgruppene til å arrangere sosiale kvelder.

  – Mange ønsker fortsatt å holde kontakten med gode kollegaer over mange år. Jeg håper flere av våre lokale grupper kan ta initiativ til å holde sosiale kvelder, for eksempel i en kommune, sier den nye lederen.

  Det er mange saker som er aktuelle for YTFs pensjonistforeningen å jobbe med, blant annet med tilrettelegging for pensjonister som ønsker å jobbe litt ved siden av pensjonen. – Vi kan også ta med oss generelle utfordringer inn i pensjonistforbundet, hvor jeg også deltar på møtene, avslutter Arnold.

  Faktaboks:

  Hvis du blir pensjonist i YTF er det fint om du melder ifra om dette på «min side» eller til post@ytf.no.

  Image not available

  Synne Pernille Jakobsen er ansatt som verve- og organisasjonsmedarbeider i YTF. – Synne har mange ideer til arbeidet fremover, og er allerede i gang med å planlegge året verveinnsats, sier generalsekretær i YTF, Trond Jensrud.

  Synne har jobbet i Norsk Journalistlag frem til årsskiftet, hvor hun blant annet har hatt ansvaret for verving og oppfølging av studentmedlemmene, og hun har hatt det praktiske ansvaret for kurs og konferanser.

  Synne_ute

  Synne har allerede vært ute og vervet – og vi kunne ønske 16 nye elevmedlemmer velkommen.

  Hun er utdannet innenfor samfunnsvitenskap, og har en bachelorgrad i kultur og kommunikasjon.

  – Jeg er veldig motivert for denne jobben, og ser frem til å reise ut og møte eksisterende og potensielle medlemmer og tillitsvalgte. Samlet står man sterkere, og jeg er opptatt av å formidle viktigheten av å være organisert- både på et kollektivt og privat plan, sier Synne.

  Inviter på besøk

  Hos YTF skal Synne jobbe tett sammen markeds- og kommunikasjonsansvarlig Ida Langdalen Kristiansen, og sammen håper de på å få til et godt og systematisk vervearbeid innenfor alle sektorene i fagforbundet.

  – Jeg oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer til å invitere meg på besøk. Jeg gleder meg til å møte dere og å bli godt kjent med hva YTFs medlemmer er opptatt av. Eposten min er synne@ytf.no, og ikke nøl med å ta kontakt, avslutter hun.

  Image not available

  Godsrådgiver Gunnar Nordvik har vært på mange hvileplasser i året som gikk. Kvaliteten varierer fra det skandaløse til veldig bra. Trenden viser at hvileplasser tilknyttet annen virksomhet som veikroer eller bensinstasjoner jevnt over holder en bra standard. Statens vegvesens anlegg er dårligere stilt, med noen få hederlige unntak.

  Gunnar samler nå inn all dokumentasjonen han har om manglende vedlikehold, for å oversende en rapport til de ansvarlige i Statens vegvesen. – Det er positivt at det bygges ut nye hvileplasser. Noen nye er i drift og flere er på gang. Men man må følge opp med renhold og vedlikehold i etterkant, påpeker Gunnar.

  Lastebilsjåfører lever på veien store deler av uken, og er avhengig av steder de kan både hvile, gå på do og vaske seg. – Det er på ingen måte godt nok når det ikke er vann i krana, møkkete og at toalettsetet detter av, sier Gunnar etter besøket på Svartskog. Han håper SVV vil ta rapporten på alvor og lage en skikkelig vedlikeholdsplan for hvileplassene i Norge.

  Les mer om hvileplassene i Norge i neste nummer av Yrkestrafikk.

  Hvordan toalettbesøket gikk kan du se her:

   

  Image not available

  Delte skift er en stor utfordring for mange sjåfører. – Vi ser at sjåfører i uniform som kun har få timer fri midt på dagen i realiteten ikke har fritid, sier forbundsleder i YTF, Jim Klungnes. Han mener busselskapene må bli flinkere til å organisere skiftene og øke kompensasjonen for delte skift.  

  Jim Klungnes

  Forbundsleder Jim Klungnes er kritisk til delte skift.

  Hverdagen blir svært hektisk og sjåførene får mindre tid med familien og til aktiviteter. – Vi skjønner at man må kjøre når det er folk som skal transporteres, men vi mener at delte skift må kompenseres mye bedre enn det gjør per i dag, sier Klungnes. Delte skift fører til ekstremt lange arbeidsuker hvor man gjerne har 50-60 timer tilknyttet arbeidsstedet.

  Han mener økt kompensasjon er spesielt viktig fordi bussjåførene ikke får bruke pausene som de vil, og de kommer sent hjem på kvelden. – Hvis det blir dyrere for bedriftene å benytte seg av delte skift kan det hende selskapene blir flinkere til å sette opp lengre skift sammenhengende i stedet, påpeker forbundslederen.

  Hemmer rekrutteringen til bransjen

  – I noen tilfeller begynner man tidlig på jobb, har for eksempel tre timer pause på dagen, og så må man på jobb igjen, sier Klungnes.

  Det å måtte dra tidlig og komme sent hjem er vanskelig å kombinere med krav om å stille opp på hjemmebane. – Vi tror at en bieffekt av delte skift er at det blir verre å rekruttere yngre til yrket, fordi det er vanskelig å kombinere med for eksempel små barn, sier Klungnes. For å bedre rekrutteringen burde det derfor være i busselskapenes interesse å organisere skiftene bedre.

  Reiseutgiftene blir også det dobbelte dersom man må reise til og fra jobb to ganger. – Mange bor langt unna reisestedet, og det er både dyrt og dårlig for miljøet om man må reise dobbelt, påpeker Klungnes. De som har lang reisevei ender opp med å vente på jobb til neste skift begynner.

  Image not available

  I anledning årsmøtet til avdeling 60 Glomfjord samlet sjåførene inn penger til en alvorlig syk kollega. – Han og familien er fra Polen med lite familie og støtteapparat i Norge, og da er det spesielt viktig at vi tar vare på våre arbeidskamerater, sier avdelingsleder Svein Roger Skogland.

  Skoglund dro hjem til familien til kollegaen formiddagen før årsmøtet for å overrekke blomster og 8500 kroner som sjåførene hadde samlet inn. Avdelingslederen sier at samholdet blant sjåførene i Søndre Salten er sterkt. – Det er viktig å ha det fint på jobb, og at vi kan følge opp og være en støtte når ting blir tøft, som ved sykdom, sier Skoglund.

  50-ar

  Jubilantene med 25 års medlemskap og avdelingsleder Svein Roger Skoglund.

  To ble hedret

  På årsmøtet ble det også delt ut to diplomer for 25 års medlemskap i YTF. Ronald Skjøteig og Anders Asp har vært trofaste medlemmer i totalt 50 år. – Det var et godt oppmøte på årsmøtet og vi fikk også besøk av forbundslederen, sier Skoglund.

  Jim holdt foredrag

  Forbundsleder Jim Klungnes snakket blant annet om pensjon og busstandard/førermiljø.

  alle

  Alle deltakere på årsmøte i avdeling 60.

  – Jeg gikk gjennom arbeidet som nå foregår om norsk standard for buss, hvor vi har konkrete krav til hvordan førerplassen skal utføres, sier Klungnes. Han påpekte i samtalen med medlemmene at det har vært en tung prosess for å få gjennomslag for våre krav, og at standarden skal på høring.

  Image not available

  Avdelingstillitsvalgt og bussjåfør Linda Myhre har i de siste dagene synliggjort viktigheten av at kollektivtransporten prioriteres med en ekstra kolonne gjennom Innfjordtunellen, og hvilke utfordringer manglende kolonne skaper for både hun som sjåfør og frustrerte passasjerer. 

  Skrevet av Linda Myhre og publisert i Sunnmørsposten

  Jeg kjenner en stor frustrasjon over ikke å ha fått frem poenget i Sunnmørspostens oppslag i fredagens avis, som omhandlet kolonnekjøring i Innfjordtunellen. For det første, så var det fylket ved samferdselsavdelingen som jobbet opp mot Statens Vegvesen for å få endret kolonnetidene, da de oppdaget at de ikke stemte med Fram-ekspress som kjører fra Åndalsnes med togpassasjerer.

  Handelsnæringen sier nei til flere kolonner

  De har møtt et kontant NEI fra dag en om endring av tidene. Heldigvis gav de seg ikke og tirsdag 29.november kom beskjeden om endring av kolonnetidene fra fredag 2. desember. Gleden var kortvarig, for allerede neste dag, onsdag 30. november kom kontrabeskjeden.

  Dette etter trykk fra handelsnæringen på Åndalsnes. Jeg har full forståelse for at de som jobber på Åndalsnes, og som bor på andre siden av tunellen, ikke vil vente lenge på kolonnen, for å komme seg hjem. Men hvor mange butikker stenger kl 20.00? De fleste stenger vel kl 16.00 og kl 18.00, mens matbutikkene er åpne helt frem til kl 23.00. Men er dette er voldsomt problem, så er løsningen å få en ekstra kolonne kl 20.30.

  Bussen er helt avhengig av at kolonne tidene blir snudd, så bussen kan kjøre på kolonnen som helst skulle gått kl 19.55 og ikke 20.15 som i dag. Bussen står i dag og venter opp mot 20-25 min, fra den kommer frem til kolonnen. Når bussen kommer til Sjøholt ca kl 21.30, så er siste bussen til Stordal gått kl 21. Når bussen kommer til Moa ca kl 22, 40 min bak rutetiden, så har bussen til Ørsta/Volda gått kl 21.40 og neste går kl 23.25. For de som parkerer på Moa og som skal rekke ferge til ytre Søre, så går ferga fra Sulesund kl 22, med timesavgang til neste ferge.

  Passasjerer må vente ute i 1 ½ time

  Konsekvensen av dette, blir at passasjerer som skal med bussen til Ørsta/Volda, må stå ute i kulden på Moa å vente 1.5 time til neste avgang. Venterommet er stengt og ikke noe spisested i nærheten er åpen.

  Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen, uttaler at Sunnmøringene må bare finne seg i å vente 15 min på kolonnen, at dette er bare snakk om tilpassing. Det ble jeg meget frustrert over å lese, fordi han har IKKE sett konsekvensen for kollektivtransporten, som jeg har forklart ovenfor. Beskrivelsen om å finne seg i å vente i 15 min passer på personbiltrafikken!

  Frykter at færre tar kollektivtransport

  Hvis ikke noe blir gjort med tidene og dette blir kjent for alvor. Hvor mange vil da slutte å ta Raumabanen fra Trondheim, siden Fram ekspress fra Trondheim, er fremme i Volda samtidig som bussen i dag, med 1,5 timers venting på Moa?

  Jeg forventer at politikerne i Samferdselsavdelingen tar tak i dette snarest, og kommer frem til en løsning som blir bra for alle parter.

  linda-myhre

     Image not available

  I dag har Stortinget behandlet at Posten kan nedbemanne over 550 ansatte. – Dessverre har Stortinget i dag vedtatt at Posten Norge skal få sende post kun annenhver dag, slippe å legge frem endringsforslag for sine eiere og svekke landspostbudtjenesten, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Jim Klungnes.

  Postens ansatte i distriktene vil bli rammet hardt nedbemanning. – Jobbene flyttes til Oslo. Det skal nedbemannes blant annet i Stavanger, hvor arbeidsmarkedet allerede er presset av oljekrisen, sier Klungnes. Lojale ansatte må finne seg nye jobber, hvis det finnes noen.

  I tillegg vil 200 000 færre få tilgang på landpostbudtjenester med hjemlevering og kontantuttak.

  Han forstår at fallende brevstrøm gir konsekvenser, men mener Posten kunne utnyttet markedsmulighetene et landsomfattende postnett gir. – Pakkeposten er stadig økende og hjemlevering av varer blir mer populært. Dette kunne Posten utnyttet og beholdt A-strøm, sier Klungnes.

  stortinget_posten

  Stortingsmeldingen “postsektoren i endring” ble behandlet i dag.

  Avisene må på anbud

  Etter at lørdagslevering av post ble fjernet, har det rådet kaos med avisleveringer. Kjell-Idar Juvik (AP) sa på Stortinget i dag at 40 000 er uten lørdagsavisene sine etter at Kvikkas overtok. – Vi er bekymret for at Posten nå vil levere dårligere produkter som færre kjøper og dermed få enda større nedbemanningsbehov, sier Klungnes. Avis er ett av de produktene som nå må leveres av andre enn det statlige eide selskapet.

  Gode på nedbemanning?

  Forbundslederen påpeker at det hele tiden sies at Posten er gode på nedbemanning. – Skal det hylles at et statlig eid selskap til stadighet nedbemanner? I tillegg er det slik at Posten for tiden venter på en rettssak i høyesterett, hvor de i lagmannsretten ble dømt for å benytte for små utvalgskretser i nettopp nedbemanning, Klungnes.

  Som fagforening kommer vi til å gå vikarbruken og sakligheten i hver enkelt nedbemanningssak i sømmene, for å sikre at flest mulig fast tilsatte beholder jobben. YTF mener også at Posten Norge i mye større grad tilrettelegge for at ansatte skal få jobbmuligheter på ulike Bring-terminaler som bygges opp. – Dette har etter vår kjennskap ikke vært praksis tidligere. Vi mener også at utvalgskretsene må være hele selskapet, slik at det faktisk blir slik at de som har jobbet lengst får beholde jobben, avslutter Klungnes.

  Mer informasjon om Stortingets behandling finner du her. 

  Image not available

  Dagens medlemskort i plast erstattes med et digitalt medlemskort.

  Ditt nye medlemskort finner du i den nye YS-appen. Appen gir deg også god oversikt og enkel tilgang til alle dine medlemsfordeler som YS-medlem.

  Viktig informasjon om nedlastning

  Medlemmer som har registrert mobilnummeret hos sitt forbund får tilsendt en SMS med instruksjoner for nedlastning og registrering av appen. Medlemmer som ikke har registrert mobilnummeret hos sitt forbund, vil i løpet av noen dager motta epost med instruksjoner om nedlastning og registrering av appen via App store / Google play

  Alle som laster ned appen er med i trekningen av tre iPhone 6S! Vinnerne blir kontaktet.

  Mer informasjon om YS-appen finner du her