• Image not available

  Nå er det sentrale mellomoppgjøret ferdig, og da skal det forhandles lokalt. Advokat Josefine Wærstad som forhandler funksjonæroverenskomsten har noen tips på veien. – Du bør be om lønnsopplysninger ikke bare for egne medlemmer. Etter funksjonæravtalen har du også krav på informasjon om lønnsutviklingen hos andre ansatte i bedriften fordelt på arbeidstakerkategori, sier Wærstad.

  Josefine Funksjonær (615x640)

  Funksjonæravtalen sier at lokale lønnsforhandlinger skal være fullført innen 14. september, sier Josefine Wærstad i YTF.

  Det er fire kriterier som kan spille inn på rammen for de lokale lønnsforhandlingene. Det er:

  1. Bedriftens økonomi
  2. Produktivitetsutvikling
  3. Framtidsutsikter
  4. Konkurranseevne

  Hvis bedriften går godt bør de ansatte får sin del av verdiene de har vært å skape. Etter funksjonæravtalen skal forhandlingene som hovedregel være ferdig før 14 september. Forberedelser til forhandlingene tar også tid, så det er viktig å begynne i god tid før dette.

  Det er som hovedregel bedriftstillitsvalgte (valgt etter hovedavtalen), som har forhandlingsrett. – Det er også viktig å skrive protokoll på det dere er enig om, slik at man unngår uenigheter senere, avslutter Wærstad.

  Image not available

  I mellomoppgjøret er det oppnådd enighet i Bring Linehaul. – Vi fikk et godt mellomoppgjør hvor alle sjåførene får et generelt tillegg på 3.75 kroner i timen, sier hovedtillitsvalgt i Bring Linehaul, Ken Blomkvist.

  Sjåførene på Vestby fikk også et ansiennitetstillegg på 3 kroner. – Det totale tillegget for sjåførene med tre års ansiennitet på Vestby tilsvarer et totalt tillegg på 1100 kroner i måneden, påpeker Blomkvist. Ansiennitetstillegg gis blant annet for å sørge for at færre sjåfører bytter jobb.

  Advokat Josefine Wærstad fra YTF deltok også i forhandlingene. – Det var helt uvurderlig å ha med Josefine i forhandlingene. Hun har svært høy kunnskap om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og lønnsforhandlinger, avslutter Blomkvist.

  Image not available

  En turbussjåfør kjørte i vinter med en skoleklasse på tur. Imot kom en brøytebil med plogen oppe, og sjåføren måtte kjøre mot den hvite linjen for å unngå sammenstøt. – Det var glatt ved den hvite linjen, og bussen kjørte i grøfta. Dette mente vi var et uhell for å unngå et større sammenstøt, sier advokatfullmektig Marius Træland.

  Marius førerkortbeslag (640x480)Dette var retten enig i, og sjåføren fikk tilbake førerkortet som politiet rutinemessig hadde beslaglagt. Uhell kan skje, og konsekvensene ved at en brøytebil kjører inn i bussen kunne vært større.

  – Et spørsmål man kan stille seg er om politiet ville beslaglagt førerkortet hvis dette hadde vært en personbil. Det er korrekt at yrkessjåfører har et større ansvar, men her ble det tatt en vurdering på hvilken situasjon som hadde størst konsekvens, avslutter Træland.

  Vil du også sikre arbeidsforholdet ditt? Bli medlem i dag!

  Image not available

  YS Spekter og Spekter ble i dag enige i A-delsforhandlingene. Det gis et generelt tillegg på kr 975 per år. Ansatte med årslønn på kr 407 265 eller lavere gis et ytterligere tillegg på kr2 925 pr år. Tilleggene gis fra 01.04.17.

  Lokale forhandlinger 

  Thorkildsen og BrattenA

  Forhandlingsleder i YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen (til høyre) og administrerende direktør i Spekter, Anne Kari Bratten.

  Det skal nå forhandles lokalt på den enkelte overenskomst. I Posten, Bring Linehaul og Bring Warehousing er frist for å be om bistand i b-delsforhandlingene satt til 25. april kl. 15. Frist for avslutning er satt til 28. april kl 15. I Ruter og Sporveien er frist for å be om bistand satt til 2. mai kl. 15. Frist for avslutning er 5. mai kl. 15.

  I Nettbuss er oppgjøret nå avsluttet. For medlemmer som er omfattet av Nettbuss sin funksjonæravtale gis et generelt tillegg på kr 3,50. For de som har lønn på kr 407 265 eller lavere kommer kr 1,50 pr time i tillegg. BBA Nettbuss får oppgjør lik NHO oppgjøret. Noe som innebærer at bussjåførenes lønn øker med kr 3,50.

  Image not available

  YS og Virke kom fredag ettermiddag til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret. – Resultatet er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget, sier Vegard Einan, forhandlingsleder for YS.

  Rammen for oppgjøret er i tråd med NHO-oppgjøret på 2,4 prosent. Det gis ikke et generelt tillegg, men det er avtalt et lønnstillegg på 50 øre per time til følgende tariffavtaler: Begravelsesbyråavtalen, overenskomst for IKT- og serviceelektronikkbransjen, overenskomst for ansatte i NKI, kranoverenskomsten og verkstedoverenskomsten.

  Medlemmer som tilhører farmasiavtalen og landsoverenskomst for kinoer får 2 kroner per time.

  For medlemmer i Studentsamskipnader er det satt av 1 prosent til lokale forhandlinger

  Alle minstelønnssatsene (inkludert ungdomssatsene) er som følge av økning av garantisatsene økt med kr 2,75 pr time på funksjonæravtalen og reiselivsavtalen.

  – Resultatet av det sentrale oppgjøret betyr at de fleste av våre medlemmer får økt kjøpekraft. Vi har dermed nådd målet med oppgjøret, som var å opprettholde eller forbedre kjøpekraften, sier forhandlingsleder Vegard Einan, som også har forventninger om gode lokale forhandlinger i mange av virksomhetene.

  Oppgjøret omfatter rundt 7000 YS-medlemmer i følgende forbund: Parat, Negotia, Yrkestrafikkforbundet, Finansforbundet og Delta.

  Når de sentrale forhandlingene nå er ferdig, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger.

  Image not available

  – Målet med lønnsoppgjøret i privat sektor er å minst bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland. Mandag ettermiddag leverte YS sitt inntektspolitiske dokument til NHO under oppstarten av frontfagsoppgjøret.

  – Vi har vist ansvarlighet i de siste lønnsoppgjørene. Dette er for å bidra til styrket konkurransekraft i norsk økonomi. Når veksten nå tar seg langsomt opp igjen, må lønnstakerne få ta del i den økte verdiskapingen, understreker YS-lederen.

  DSC_4471

  YS-lederen Jorunn Berland overrakte kravene til NHO mandag 06. mars. YTFs forhandlingssjef Linda Jæger deltok på den offisielle starten på mellomoppgjøret 2017. Foto: Audun Hopland/Ta Del

  Sentralt mellomoppgjør

  Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at partene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser i tariffavtalene. Forbundene i YS Privat har vedtatt å forhandle samordnet.

  – Dette betyr at det er YS som forhandler på vegne av våre medlemmer, sier forhandlingssjefen i YTF, Linda Jæger. Hun deltok på overrekkelsen av kravet i dag.

  YS Privat består av seks forbund, med til sammen 55 000 medlemmer.

   

  Image not available

  Mange av sakene advokatene får fra logistikk er lønnskrav. – Vi ser at mange sliter med at man ikke får utbetalt overtid og feriepenger eller at de får urettmessige trekk i lønnen, sier leder av arbeidslivsavdelingen, Linda Jæger. Hun oppfordrer logistikk-medlemmene til å være nøye med innsamling av dokumentasjon.

  Uten dokumenter som viser hvor mye du har jobbet og hva man faktisk har fått utbetalt, er det vanskelig å hjelpe.

  – Advokatene må ha dokumentasjonen for å kunne gjøre noe med lønnskrav, sier Jæger.

  Linda Jæger

  Send inn dokumentasjonen du har sammen med beskrivelse av saken din, oppfordrer leder av arbeidslivsavdelingen og advokat, Linda Jæger.

  Ønsker å hjelpe – men må ha bevis

  Hun sier det dessverre er slik at flere ikke får den lønnen de fortjener fordi de ikke kan fremlegge den dokumentasjonen som trengs.

  – I retten må man kunne fremlegge bevis for sin sak. Hvis ikke man har bevis er det ikke mulig å vinne en sak uansett hvor flink advokaten er, sier Jæger. YTF kan derfor ikke ta ut søksmål i saker uten tilstrekkelig bevis.

  Feriepenger

  Når det gjelder manglende eller feilberegnede feriepenger kan du for eksempel levere selvangivelsen og lønnsslipper fra fjoråret.

  – Vi ser at feilutbetalinger og manglende utbetalinger er en stor utfordring i logistikkbransjen. Det er på ingen måte greit at arbeidsgiverne behandler våre medlemmer på denne måten, men vi er nødt til å ha bevis for å kunne kreve riktig utbetaling. Det er også viktig at man tar tak i problemet så snart det oppstår. Jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det å føre tilstrekkelig bevis, avslutter Jæger.

  Image not available

  Nå får våre lagerarbeidere på Grossist Virke nesten 8 kroner i tillegg på minstelønnen. –Lønnsgarantien på denne avtalen har ført til en god lønnsvekst for minstelønnsgruppene, sier assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen.

  Lønnsgarantien sier at medlemmene på grossistoverenskomsten skal få 90 % av gjennomsnittlig lønn på overenskomstområdet. Tillegget gjelder for våre medlemmer i Alliance Healthcare fra 1. februar 2017.

  – Gjennomsnittlig lønn for lagerarbeidere, transportarbeidere og maskinførerere var på dette området 236,68 kroner i timen. Våre medlemmer vil derfor få minimum 213,01 kroner i timen, sier Gulbrandsen.

  Fakta:

  • Alle tilleggene gjelder fra 1. februar 2017, og skal etterbetales fra dette tidspunktet
  • Minstelønnen for voksne arbeidere og minstelønnen for midlertidig ansatte øker med 7,92 kroner. Dette gir en minstelønn på 213,01 kroner.
  • Minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere øker til 216,37 kroner fra samme dato
  • For unge arbeidstakere fra 16-17 år øker lønnen til 149,1 per time
  • For unge arbeidere fra 18-19 år øker lønnen til 170,41 per time

  Image not available

  I Harstad, Narvik og Vesterålen skulle bussjåfører fra Boreal buss på nyåret virksomhetsoverdras til Boreal Travel og Flybussen. – Dette var helt uaktuelt for bussjåførene. Ved et nytt anbud i områdene ikke ville være garantert jobb hvis et nytt busselskap skulle ta over driften, ettersom sjåførene kjørte 50% rutebuss og 50% Flybuss, sier hovedtillitsvalgt i Boreal, Fred Ove Nibe. Denne prosessen er nå utsatt til nytt anbud i Harstad og Narvik er på plass.

  Nibe opplevde at Boreal ikke drøftet overdragelsen med han som hovedtillitsvalgt og selskapet var heller ikke lydhøre for lokale tillitsvalgte.

  – Jeg ble involvert sent i saken da ledelsen i Boreal ikke tok meg med i drøftingsmøtene i Harstad, Vesterålen og Narvik. Jeg fikk ingen informasjon om disse møtene i forkant, forteller han. For å sikre at virksomhetsoverdragelsen ikke kunne gjennomføres sendte han inn krav om forhandling etter brudd på hovedavtalen.

  Fikk juridisk hjelp fra YTF

  Nå får sjåførene i Hastad velge selv om de vil kjøre flybuss eller i nytt anbud.

  Nå får sjåførene i Harstad velge selv om de vil kjøre flybuss eller følge nytt anbud.

  – De tillitsvalgte var ikke fornøyd med måten Boreal håndterte denne prosessen, så vi tok kontakt med advokatene i YTF for å få bistand, sier Nibe. Her varslet advokatene etter møte med Boreals ledelse at YTF ville gå til sak og krevde alle dokumenter utlevert.

  – Etter at vi involverte advokatene i YTF ble Boreal mer samarbeidsvillige. Jeg sendte inn et forslag til løsning; å utsette overdragelsen til Harstadpakkens oppstart i november, sier Nibe. Dette forslaget ble godtatt mellom alle involverte i januar. Sjåførene i Harstad for nå bestemme selv om de vil fortsette å kjøre rutebuss eller kjøre flybussen i Boreal Travel.

  Sjåførene i Narvik fikk utsatt overdragelsen til 1. april i år, for da er nytt anbud på plass her. Vesterålen ble med på virksomhetsoverdragelsen.

  – For oss tillitsvalgte er det uvurderlig å ha advokater vi kan få hjelp av når ting låser seg helt. I dette tilfelle betydde det forskjellen på løsning eller en overdragelse som sjåførene var imot, avslutter Nibe.  Image not available

  Arnold Tveit har tatt over rollen som leder for pensjoniststyret. – Det kom som en overraskelse at jeg var ønsket som leder, jeg hadde egentlig tenkt å trekke meg stille og rolig tilbake når jeg var ferdig i forbundsstyret, sier den erfarne YTFeren som tok det nye vervet på strak arm.

  Nå er han i full gang i YTFs pensjoniststyret. Her skal han, sammen med Karsten A. Larsen, Leif O. Westerheim og Harald Eilertsen, ta vare på pensjonistmedlemmene. – Vi er nye i styret alle sammen, men vi får gode innspill fra det gamle styret, sier Arnold.

  første kveld landsmøte 040 (683x1024)Han påpeker at det er gunstig å gå over i YTFs pensjonistgruppe den dagen man ikke lenger ønsker å jobbe. – Hos oss får du beholde en del av medlemsfordelene for en liten kontingent i året. I tillegg er de automatisk medlem av pensjonistforbundet, sier Arnold.

  Håper på initiativ lokalt

  Arnold oppfordrer også de lokale pensjonistgruppene til å arrangere sosiale kvelder.

  – Mange ønsker fortsatt å holde kontakten med gode kollegaer over mange år. Jeg håper flere av våre lokale grupper kan ta initiativ til å holde sosiale kvelder, for eksempel i en kommune, sier den nye lederen.

  Det er mange saker som er aktuelle for YTFs pensjonistforeningen å jobbe med, blant annet med tilrettelegging for pensjonister som ønsker å jobbe litt ved siden av pensjonen. – Vi kan også ta med oss generelle utfordringer inn i pensjonistforbundet, hvor jeg også deltar på møtene, avslutter Arnold.

  Faktaboks:

  Hvis du blir pensjonist i YTF er det fint om du melder ifra om dette på «min side» eller til post@ytf.no.