• Image not available

  Nå har du som nettbussansatt muligheten til å påvirke hvem som skal inn i Nettbuss og NSBs konsernstyrer. Valget er i gang, og har frist 8 juni 2016. Her er det mulig å få tillitsvalgt fra YTF, Linda Myhre, inn i begge styrer.

  Myhre sitter per i dag i Nettbuss sitt styre. – Linda er en dyktig tillitsvalgt som fremmer våre meninger på en god måte, sier Petter Louis Pettersen, konserntillitsvalgt i Nettbuss.

  Pettersen sier at Myhre informerer de tillitsvalgte både før og etter hvert styremøte, slik at alle skal være oppdatert på det som skjer i Nettbuss sentralt. Han håper Myhre nå får muligheten til å fortsette det gode arbeidet, og kanskje også utvide til NSBs konsernstyre. – Det er viktig at våre medlemmer blir hørt, og det blir de om Myhre får fortsette sin tid i konsernstyre, avslutter Pettersen, som håper alle YTFs medlemmer i Nettbuss benytter seg av stemmeretten.

  Kandidater på YTFs valgliste er:

  1. Linda Myhre, Ålesund
  2. Petter Loius Pettersen, Drammen
  3. Ole Jonny Staven, Gjøvik
  4. Eva Anderson, Sorgenfri
  5. Geir Robert Pedersen, Straume/Haugeland, Bergen
  6. Jostein Hundvin, Lommedalen, Oslo
  7. Kjell Arne Myrvoll, Eidså, Volda
  8. Geir Nesthorne, Hokksund/ Vikersund

   

  Hvordan stemme:

  Som ansatt i Nettbuss har du rett til å delta i to valg, et valg til konsernstyret i NSB AS og et til styret i Nettbuss AS.

  Det er sendt ut e-poster med informasjon og link til valget. Alternativt kan det avgis stemme ved å gå inn på denne nettsiden: www.tns-gallup.no/nsbvalg2016

  Du logger inn med ditt ansattnummer og fødselsdato som brukernavn (ansattnummer og ddmmåå). For eksempel vil en ansatt med ansattnummer 12345 som er født 01.01.1980 ha brukernavn 12345010180.

  Det er viktig at du gjennomfører alle stegene og kommer til avslutningssiden for å være sikker på at din stemme er registrert.

  Kravene til anonymitet er ivaretatt i henhold til personopplysningsloven gjennom en egen avtale med leverandøren av valgløsningen, TNS Gallup.

  Du kan avgi stemme i perioden 25.05.2016 kl. 00:00 til og med 08.06.2016 kl. 23:59.

  Du kan ikke avgi stemme mer enn en gang.

  Får du ikke logget inn, eller har spørsmål? Ta kontakt med:

  Valgstyret i Nettbuss AS v/ Torgeir Gjermstad: torgeir.gjermstad@nettbuss.no  telefon 948 87 331

  Valgstyret i NSB AS v/ Roar Olsen Johannessen: roar.olsen.johannessen@nsb.no

  Image not available

  Foreløpig har kun 19.3 % av de stemmeberettigede benyttet muligheten i uravstemmingen på buss. – Det er svært viktig at du som er omfattet av bussbransjeavtalen og Nettbuss funksjonær avgir din stemme, sier forhandlingssjef Linda Jæger. Stemmene blir telt opp sammen med LO-forbundene, og hver stemme teller like mye. Fristen er 2. juni klokken 12.00.

  Mandag 23 mai ble det blitt sendt ut en SMS til alle YTFs bussmedlemmer som ikke har stemt. Her er det svært enkelt å avgi sin stemme: bare klikk på lenken, velg ja/nei/blankt og klikk «avgi din stemme».

  Vi i YTFs sekretariat har som et mål at 50 % skal ha avgitt sin stemme innen fristen. Ved sist oppgjør oppnådde vi 39.7 %. – Dette er den eneste muligheten du har til å si din mening om oppgjøret. Det er like viktig at du stemmer uansett om du er positiv eller negativ til oppgjøret, sier Jæger.

  Valget du skal ta er enten ja til oppgjøret eller nei for streik. Hvis flertallet blant alle forbundene på avtalen stemmer nei blir det streik. – Til informasjon er det med årets ramme svært usannsynlig at vi oppnår et bedre resultat etter en streik, avslutter Jæger.

  Her kan du se resultatet av meklingen

  Her kan du lese mer om hvordan du kan avgi din stemme

  Image not available

  YTF deltok i forrige uke på møte hos Statens vegvesen, hvor vegvesenet gikk gjennom sine planer for å minimere juks på førerprøven. Tiltakene er blant annet strengere ID-kontroll, strengere språklige krav og tydeligere instrukser til trafikkontorene. YTF fikk også høre om viktigheten av å melde fra om ulovligheter.

  Vårt innspill for å forhindre urettmessige førerkort er en strengere praktisk prøve. – Vi ønsker at den praktiske oppgaven som utdeles på oppkjøring skal gjøres obligatorisk. Vi mener det å feile på oppgaven slik bør føre til at man stryker på oppkjøring, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy.

  Dette er et av tiltakene YTF mener vil kunne synliggjøre om kandidaten har gjennomført tilstrekkelig opplæring. – I tillegg mener vi at antall oppgaver bør økes på den praktiske prøven for yrkessjåfører, sier Furøy.

  Meld fra om ulovligheter

  Bente Skjetne og Jon Molnes fra Statens vegvesen.

  Bente Skjetne og Jon Molnes fra Statens vegvesen.

  Jon Molnes, leder for den nye krimenheten hos Statens vegvesen, deltok også på møtet. Han sier det er svært viktig at det blir meldt fra om ulovligheter i bransjen, slik at krimenheten får tips til steder det er verdt å følge opp.

  Statens vegvesens nye krimenhet skal jobbe målrettet med å forebygge og avdekke kriminell og samfunnsskadelig aktivitet innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. For å lykkes i dette arbeidet er det avgjørende å ha et godt samarbeid med næringen, hvor det er et felles ønske om å gjøre det vanskeligere for de som bygger virksomheten sin på ulovligheter.

  – Vi ønsker tips om forhold som bidrar til ulike konkurransevilkår. Dette kan for eksempel være manipulering av fartsskrivere, urettmessig bruk av sjåførkort, manglende løyver, kjøring med overlast og juks på teoriprøven, sier Molnes. Det er svært viktig at dere som er på veien hver dag melder ifra om dere ser noe.

  – Et tips bør si noe om hva som skjer, hvor det skjer og eventuelt hvem som er involvert. Det er mulig å tipse anonymt, men vi ønsker helst kontaktinformasjon slik at vi kan ta en telefon for å høre litt med, sier Molnes.

  Tips kan meldes til krimtips@vegvesen.no.

  Image not available

  Det har kommet inn en del spørsmål om frikortet etter bussmeklingen, hvor ett av spørsmålene som går igjen er hvorfor det ble innført egenandel. Totalt vil man før skatt få 3900 kroner i året, som kompensasjon for egenandelen i frikort. Dette betyr at om du tar ut frikort til deg selv, samboer og tre barn, vil du gå i null med frikortordningen.

  Hvorfor egenandel?

  Årsaken til at frikortegenandelen ble innført er fordi arbeidsgiver må betale en andel for kortene til fylkeskommunen. Egenandelen skal derfor sørge for at kortene som tas ut brukes, og vi har blitt kompensert for økningen gjennom en økning i timelønn på 2 kroner fra 1. juli 2016.

  Hvorfor endret man frikortordningen? 

  For anbud utlyst etter 1 juli 2016 skal frikortet gjelde for hele oppdragsgivers ruteområde. Dette betyr at der man i tilfeller tidligere kun kunne reise på ruter arbeidsgiver kjører, kan man nå reise i hele ruteområdet til oppdragsgiver.

  Hva med funksjonærene?

  Funksjonærene i Nettbuss med frikortrettigheter vil få de 2 kronene i kompensasjon, slik som buss- og baneførerne får. De funksjonærene som er i funksjonæroverenskomsten med NHO som motpart, må forhandle dette lokalt. Vi anbefaler å ha disse to kronene som et krav i lokale forhandlinger.

  Hva med pensjonistene?

  Pensjonistenes frikortrettigheter skal anbudsoverdras til nye selskaper i ruteområdet, hvis de har 15 års ansiennitet. Pensjonistene mister dermed ikke sine frikortrettigheter i fremtiden, slik de kan gjøre per i dag.

  Hva med ekspressbuss?

  Bedriftens fast ansatte reiser fritt med bedriftens kommersielle ekspressbuss- og rutekjøring, gitt at det er plass. Ektefelle/samboer og barn under 18 år kan etter søknad innvilges frireiser. I de tilfelle flere bedrifter har samkjørende ekspressruter, gjelder frireisen også på de samkjørende bedrifters busser for de fast ansatte. Frikortbestemmelsene gjelder dessuten på tvers av bussbransjeavtalene (NHO og Nettbuss/Spekter).

  Hva er egenandelen?

  Med umiddelbar virkning er det innført en egenandel på 500 kroner for ansatte og barn, 1000 for ektefelle/samboer og oppdragsgiver pris, maksimalt 1500 kroner for pensjonister.

  Image not available

  Vår samarbeidspartner på forsikring, Gjensidige, feirer den 23. mai 200-årsjubileum. De har derfor et supertilbud på Reise Ung (gjelder for de under 30 år) kun denne dagen:

  Du får reiseforsikringen i et helt år for kun 200 kroner!

  Normalt koster Reise Ung 1 152 kroner i året.

  Vilkår for tilbudet:

  • Tilbudet gjelder kun bestilling på nett mandag 23. mai 2016 kl. 00:01-23:59
  • Tilbudet gjelder kun for nye kunder eller kunder som ikke har egen reiseforsikring hos oss fra før
  • Prisen er 200 kroner første året, normal pris er 1 152 kroner for Reise Ung
  • Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter
  • Forsikringen gjelder for ett år av gangen, og kan tidligst sies opp ved neste hovedforfall

  Her kan du be om påminnelse om tilbudet 23. mai: https://www.gjensidige.no/privat/kampanje/ung/reise-ung-200?WT.mc_id=sosys_21605130447_pri 

  Image not available

  YS-lederen Jorunn Berland oppfordret tirsdag til ikke å bruke hoteller og restauranter som holder åpent til tross for at ansatte er i streik. YTF ble i går utfordret av Parat til å ta stafettpinnen videre. – Vi vil ikke gjennomføre kurs og konferanser så lenge streiken varer, sier YTFs forbundsleder Svein Furøy.

  YS-lederen oppfordret tirsdag til ikke å bruke hoteller og restauranter som holder åpent til tross for at ansatte er i streik.

  YTF vil nå flytte medlemsmøter fra hoteller til sjåførrom. – Vi har en del medlemsmøter i tiden fremover, og disse vil flyttes fra hoteller til sjåførenes pauserom, sier Furøy.

  – YTF støtter Fellesforbundet og deres kamp for lokale lønnsforhandlinger, sier Furøy. I de fleste av YTFs overenskomster har man rett på lokale forhandlinger, slik at lønnsdannelsen lokalt følger utviklingen i bedriften og området. – Vi kan ikke se hvorfor NHO service nekter lønnsdannelse lokalt i hotell, når NHO i andre sammenhenger er så tydelig på at lønnsdannelsen skal skje lokalt, sier forbundslederen.

  Han vil nå sende stafettpinnen videre til Norsk transportarbeiderforbund i LO. – Flest mulig må støtte opp om streiken, slik at hotell- og restaurantarbeidere får lønnen de fortjener, sier Furøy.

  Image not available

  Posten ønsker å nedbemanne ytterligere, denne gangen i kundeservice. – Nedbemanningen vil føre til flere arbeidsledige, i hovedsak i Larvik, sier tillitsvalgt i YTF PostenBring, Geir Løland. Posten Norge AS har siden 1998 nedbemannet cirka 20 000 stillinger. Kundeservice i Larvik vil bli lagt ned i løpet av 2017.

  Løland er sterkt kritisk til sentraliseringen som foregår i Posten. – Flere av medarbeiderne vil nå flyttes til Oslo. De øvrige som jobber på gulvet vil sannsynligvis bli sagt opp, uten store muligheter for omplassering, sier Løland.

  Dette er fordi Posten har inngått en avtale med Postkom om at de ansatte kun skal omplasseres under samme tak. – Vi mener at man må se hele konsernet som en enhet, slik at utvalgskretsen for omplassering skal bli størst mulig, etter tjenestetidprinsippet, sier Løland.

  Geir Løland_oppgjør2 (1024x768)

  Tillitsvalgt Geir Løland sier man må se hele Postens konsern som en enhet, for å kunne omplassere i stede for å nedbemanne.

  Konsekvensene av denne avtalen er graverende. – En på 57 år hos kundeservice Larvik kan risikere å miste jobben, mens en på omdelingssentralen i Larvik på 30 år får beholde jobben. Dette er fordi de ikke jobber under samme tak, sier Løland.

  Et umenneskelig press på de eldre

  En utfordring med nedbemanningen som nå foregår er høy alder på de ansatte. – I IA-avtalen som partene er enige om, er målet at vi skal stå lenger i arbeid. Når Posten legger ned hele sentraler og ikke gir tilbud om jobb andre steder i Posten, vil mange som nærmer seg 62 år og AFP kunne stå uten jobb, sier Løland. De som kunne tenke å stå lenger i jobb enn 62 vil også kunne oppleve et utidig press for å gå av med pensjon.

  Posten Norge AS er et statlig eid selskap med nesten 500 millioner i overskudd i 2014 og milliardoverskudd i årene før. – Vi stiller spørsmål ved om det er samfunnsøkonomisk nyttig å nedbemanne og sentralisere i så stor grad. Skal et statlig eid selskap med viten og vilje sende folk på NAV? Det kan ikke være et motiverende signal å sende ut til sine ansatte, avslutter Løland.

  Image not available

  Det ble enighet på overtid i bussbransjemeklingen. – Vi har oppnådd en lønnsøkning på cirka 16 000 kroner per 01.04.17. Bussjåførene har også fått en bestemmelse som sier at rutene skal tilrettelegges for toalettbesøk, sier forhandlingssjef Linda Jæger.

  Under årets oppgjør ble kompetansetilleggene viktig. – Baneførerne i Bergen får nå samme mulighet for kompetanseløpet som på buss, sier Jæger. I tillegg må busselskapene legge mer til rette for etterutdanning og kompetansemoduler. Fagbrevtillegget på 10 kroner skal nå også gjelde for verkstedansatte og renholdere.

  Sjåførene som jobber helg får nå bedre betalt. – For anbud utlyst etter 01.07.16 vil sjåførene få betalt 40 % tillegg for jobb i helg fra lørdag morgen til skiftslutt søndag natt, sier Jæger. Dette er en stor forbedring for mange av landets bussjåfører.

  Må få toaletter på plass

  – Toalettforhold er noe vi skal jobbe målrettet med. Våre medlemmer og tillitsvalgt har nå fått beskjed om å melde fra om uverdige toalettforhold og stramme rutetider for å få nytte av den nye bestemmelsen, sier Jæger.

  I 2008 ble det bestemt i tarifforhandlingene at bussjåfører skal ha lønn mer på linje med industriarbeiderne. – I dette oppgjøret er det avtalt trinnvise lønnsøkninger, i 2016 og 2017. Dette håper vi vil gi en lønn nærmere industri, sier Jæger.

  – Det innføres et fagbrevtillegg på 10 kroner i timen, sier advokat Josefine Wærstad, som har forhandlet for Nettbuss funksjonær.

  Fakta om resultatet:

  • Økning i lønn på kroner 4 fra 01.04.16 og 3 kroner fra 01.04.17. De som har rett til frikort vil få 2 kroner fra 01.07.16.
  • For anbud utlyst etter 01.07.16. vil sjåførene som jobber helg få 40 % tillegg fra lørdag morgen til skiftslutt søndag natt.
  • Nytt kompetansebilag for baneførere i Bergen. Dette skal legges opp et eget kompetanseløp for baneførere, som vil gi lik uttelling som på buss. Å fullføre kompetanseløpet vil dermed gi en økt timelønn på 12 kroner.
  • Det er presisert i tariffavtalen at bussrutene skal tilrettelegges for personlige behov.
  • Enighet om oppdatering av kompetansebilaget på buss. Busselskapene må skriftlig informere sine ansatte om muligheten for etterutdanningstest og bedriftsintern kompetansemodul. Selskapene må tilby disse testene minst to ganger i året. Det å bestå disse testene kan til sammen gi en økt timelønn på 12 kroner.
  • For alle nye anbud som utlyses per 01.07.16 er frikortet endret slik at det skal gjelde for hele fylket. Egenandel er endret til 500 kroner for barn og ansatt, 1000 kroner for ektefelle, og pensjonister får frikort for selvkost inntil 1500 kroner.
  • Baneførerne får samme kompetanseløp som bussjåførene, og når kompetanseløpet er fullført får man kronetillegg på 12 kroner.
  • Fagbrevet for renholdere og verkstedansatte løftes til samme nivå som bussjåfører. Dette tilsvarer en økning på 10 kroner.

   

  Enighet fra frontfaget:

  • I de tilfeller lærlingen stryker til førstegangs fag-/svenneprøve, og dette ikke kan tilbakeføres til lærlingens eget forhold, anmodes bedriften om å tilrettelegge for videreføring av nødvendig praksistid for gjennomføring av ny fag-/svenneprøve.
  • Forskuttering av sykepenger anbefales å diskuteres lokalt.

  Image not available

  I dag, fredag 29.04.16, ble kravene for godsforhandlingene overlevert på Næringslivets hus. – Vi ønsker blant annet en bedring i bestemmelsen for minstelønn, sier forhandlingssjef Linda Jæger.

  imageForhandlingene på gods vil skje 26 og 27 mai, og motpart er NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund. – Vi har også levert krav knyttet til arbeidstid og pensjon, sier Jæger.

  I tillegg ønsker YTF å fortsette arbeidet med kompetanse. – Det å ha fagbrev skal lønne seg, avslutter Jæger.

  Image not available

  – Vi fikk dessverre ingen representanter inn i styret i år, sier tillitsvalgt i YTF PostenBring, Geir Løland. Det var mye som ikke ble gjennomført som det burde i årets valg, blant annet fikk ikke alle stemmematerial.

  – I likhet med forrige valg vurderer vi å klage på valgets gjennomføring, sier Løland. I sist valg ble det besluttet omvalg etter klage. – Vi har fått mange henvendelser fra medlemmer som ikke har mottatt stemmematerial, og derfor ikke fikk stemt ved årets valg, sier Løland.

  Tillitsvalgte i YTF PostenBring er ikke imponert over gjennomføringen. – Ved et rettferdig og demokratisk valg skal alle ha like muligheter til å delta. Det vil jeg påstå ikke er tilfelle her, sier Løland. Materiale ble sendt ut sent og det var lite informasjon tilgjengelig for Postens ansatte. I tillegg har det vært ulik mulighet til å drive valgkamp internt i Posten.

  YTF PostenBring vil ta en beslutning om de vil klage på valget i løpet av uken. Har du kommentarer til måten valget ble gjennomført på, kan det sendes til info@ytf.no.