• Image not available

  Avstanden mellom partene i spørsmålet om tariffhopping var for stor, sier YTFs forhandlingsleder på funksjonær, Josefine Wærstad. Det ble derfor etter kort tid brudd i forhandlingene.

  Forhandlingsleder på funksjonær, Josefine Wærstad og leder av YTF funksjonær Ove Helleseth.

  Forhandlingsleder på funksjonær, Josefine Wærstad og leder av YTF funksjonær Ove Helleseth.

  Funksjonæravtalen vil dermed mekles for første gang på mange år. – Vi vil legge ut informasjon om tidspunkt for mekling så snart vi har fått dato for dette.

  Yrkestrafikkforbundet forhandler sammen med YS- forbundene Negotia og Parat, som også har partsforhold på funksjonæravtalen.

  Tariffhopping er heldigvis ikke en aktuell problemstilling for våre funksjonærer, men YTF støtter kravet som skal hindre lønnsdumping ved tariffhopping. Det er et prinsipielt viktig krav, sier Wærstad.

  Til mekling stiller også leder av funksjonæravdelingen, og styremedlem, Ove Helleseth.

  Image not available

  Natalia Brzdak på snart 19 år er den nye kontorlærlingen hos Yrkestrafikkforbundet. – Jeg var veldig takknemlig når jeg ble tilbudt lærlingplass hos YTF. Det passet jo også godt siden både pappa og bestefar er lastebilsjåfører, sier hun. 

  009-1280x828

  Natalia Brzdak er ny kontorlærling hos YTF.

  – Vi i YTF er stolte av å kunne hjelpe lærlinger inn i arbeidslivet, og har derfor kontorlærling hos oss, sier Wenche Nyjordet, som er Natalias leder på medlemsavdelingen.

  En lærlingperiode er på to år før de tar fagbrev. – Jeg gleder meg til å lære masse om kontorfaget, sier Natalia.

  Hun har gått service og samferdsel på Ringerike videregående. – Hos YTF skal jeg blant annet svare på spørsmål om medlemskap, kontingent og andre praktiske spørsmål, sier Natalia.

  Hun fikk hjelp av opplæringskontoret til å finne lærlingplass, og var ikke i tvil når Charles Galaasen foreslo YTF. – Alle virker veldig hyggelige og hjelpsomme, avslutter Natalia om sitt inntrykk av sekretariatet så langt.

  Image not available

  På hvert landsmøte deles det ut fagringer, til tillitsvalgte som har gjort en utmerket jobb for sine medlemmer. I år fikk Kristin Schrøder, Steinar Olsen og Leif Arne Myhre fagring og utmerkelse under landsmøtets første middag.

  Fagring (1280x853) – Det er jo veldig stort og overraskende å få fagringen, sier Schrøder. Det hun trekker frem som viktigste arbeid er både styrevervet hun har hatt de siste årene, men også det arbeidet hun har gjort for medlemmene i den lokale avdelingen.

  Steinar Olsen i Harstad har jobbet svært aktivt for sine medlemmer. – Når jeg tok over tillitsvervet var det en svært lite aktiv avdeling, men nå har vi 60 yrkesaktive medlemmer, sier Olsen. Et av hans hjertebarn er fagbrev.

  Olsen er også imponert over samboeren, som tok mål av fingeren mens han sov. – Ringer sitter godt, så hun har jo tydeligvis målt godt, sier en lattermild Olsen.

  Leif Arne Myhre har hatt tro tjeneste i YTF siden tidlig på 90-tallet, hvor han har hjulpet mange medlemmer i sin vei. – Jeg lærte svært mye i de 12 årene jeg satt i forbundsstyret, men jeg tror det er hverdagssakene vi løser for våre medlemmer som er det viktigste, sier Myhre. Han er hovedtillitsvalgt i Unibuss, og jobber som bussjåfør i Oslo.

  Fagringen deles ut kun hvert fjerde år til tillitsvalgte som utmerker seg.

  Image not available

  Nå skal det velges nye representanter til bedriftsforsamlingen i Sporveien og Unibuss. – Sporveien eier Unibuss, og i bedriftsforsamlingen tas det beslutninger som påvirker driften av selskapene og dermed vår arbeidsdag, sier hovedtillitsvalgt i Unibuss, Leif Arne Myhre.

  Myhre sitter i dag bedriftsforsamlingen, og håper han får fortsette å arbeide med saker som er viktig for de ansatte. – Blant annet har Oslo kommune flere ganger vurdert å selge Unibuss. I bedriftsforsamlingen fikk vi diskutert dette på en god måte, slik at Sporveien har klart å beholde Unibuss, sier Myhre.

  Vil ha flere plasser

  Myhre står som nummer en på listen, og håper at listeplass nummer to, Bjørn Nytrø fra t-banen i Oslo, får en plass i bedriftsforsamlingen.

  – Jeg håper jeg får muligheten til å delta i bedriftsforsamlingen, og dermed jobbe for saker som er viktig for våre medlemmer som kjører trikk og t-bane, sier Nytrø.

  Husk å stemme på Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Nito sin liste i valget, som for første gang er digitalt.

  Fristen for å stemme er 7 september, og du som er stemmeberettiget skal ha fått epost og SMS med lenke til avstemmingen.

  Image not available

  Det skal utarbeides en norsk standard for nyproduksjon av busser. – Vi inviterte oss selv inn i prosjektet til Norsk standard, fordi vi ser at bussjåførens arbeidsplass ofte blir glemt når nye busser produseres, sier YTFs organisasjonssekretær Håvard Bovim Galtestad. YTF er eneste organisasjon på arbeidstakersiden som deltar i prosjektet.

  IMG_5502 (1280x853)

  Organisasjonssekretær i YTF, Håvard Bovim Galtestad, bidrar i utarbeidelsen av norsk standard for busser.

  Bussene som produseres nå blir større og førerplassen mindre. – Vi har til og med hørt om relativt nye busser som produseres uten regulerbar rygg, sier Galtestad. Petter Louis Pettersen, YTFs konserntillitsvalgt i Nettbuss, er også deltaker i prosjektet.

  – Vi har blant annet målt opp det vi mener må være standard plass for sjåførplassen. Våre krav er blant annet regulerbart ratt og rygg, bedre aircondition, solskjerming og ranssikring, sier Galtestad.  I tillegg må hendler, brytere, pedaler og betalings- og billetteringsløsning være plassert slik at det ikke påfører førerne slitasjeskader.

  Norsk standard på buss skal bidra til at bussene kan brukes gjennom flere anbud, gjennom at alle har like krav til hvordan bussene skal utformes. YTF har utarbeidet et dokument som oppsummerer alle krav og ønsker til en bedre buss. – Vi håper vi kan påvirke slik at den nye standarden ivaretar sjåførene bedre enn det vi ser de tekniske kravene i anbudet gjør, sier Galtestad. Standarden skal ut på høring når utkastet er utarbeidet.

  Image not available

  Godsrådgiver Gunnar Nordvik og YTF Logistikk-leder Jan Arne Laberget setter i dag snuten mot Vestlandet for en turné med YTF-bilen. – Vi skal stoppe på en del hvileplasser på vegen, i tillegg til å besøke bedrifter og medlemmer som har ønsket at vi kommer en tur innom, sier Nordvik.

  Vil du eller din arbeidsplass ha besøk av godsgutta på tur? Ring dem da vel!

  Vil du eller din arbeidsplass ha besøk av godsgutta på tur? Ring dem da vel!

  Omtrentlig turplan er:

  Fredag – ende opp på Bromma
  Lørdag – Gol/Voss
  Søndag – Voss/Hardanger
  Mandag, tirsdag og onsdag – Bergen og omeng
  Torsdag og fredag – Sunnhordaland

  Vil du ha besøk av godsgutta på tur for å høre mer om YTF eller stille de noen spørsmål? Send en SMS eller ring til Gunnar på 400 76 482 eller Jan Arne på 480 53 123. De har noen besøk planlagt, men vil gjerne ha flere!

  Image not available

  Rauf Hussain hos YTF Jernkroken arrangerer familiedag på Ekeberg på lørdag 20. august. – Her stiller YTF med grillmat, mineralvann og gode råd, sier Rauf. Det er meldt fint vær, og Gjensidige kommer for å fortelle om YS-fordelene og svare på spørsmål forsikring, bank, og lån

  Familiedag på EkebergRauf, som også er årets tillitsvalgt, har fått prosjektmidler fra YTF sentralt til arrangementet. – Familiedagen er åpent for alle, og vi håper mange vil komme og nyte sola og god mat sammen med oss, sier han. Grillmaten vil være halal.

  Rådgiver Petter Sommervold fra YTF kommer også til å være tilstede og svare på arbeidsrelaterte spørsmål for ansatte i transportbransjen. – Dette blir et hyggelig arrangement for YTFere og andre som ønsker å delta. Grillene tennes opp klokken 12.00 og familiedagen varer til cirka 16.00, sier Sommervold.

  Image not available

  Yrkestrafikkforbundet følger med på forhandlingene av TISA og TPP. – På vegne av YTF deltar jeg i et samarbeid med andre fagforeninger som følger med på utviklingen og lekkasjer rundt forhandlingene av TISA og TTIP, sier assisterende forhandlingssjef i YTF, Lin Andrea Gulbrandsen.  

  YTF er ikke imot handelsavtaler, men er sterkt kritisk til hemmeligholdet og flere aspekter ved hvordan disse avtalene ser ut nå.

  – Vi er med på å jobbe for åpenhet rundt forhandlingene. Dette kan ha stor betydning for norsk økonomi og arbeidsliv, og det må derfor praktiseres full åpenhet. Det må være en åpen prosess der mulige konsekvenser av avtalen kan evalueres og utredes, sier Gulbrandsen.

  Det er også uakseptabelt med elementer i avtalen som svekker arbeidstakeres rettigheter, eller hindrer Norge i å opprettholde og innføre regulering til vern for forbrukere, miljø, helse og sikkerhet.

  Må beholde demokratiet

  – Vi vil ikke ha en avtale som begrenser Norges mulighet til selvbestemmelse over offentlige tjenester og velferdstjenester. Det gjelder også muligheten til å senere gjeninnføre offentlig eierskap på allerede konkurranseutsatte områder dersom dette blir demokratisk vedtatt, sier Gulbrandsen.

  Det er også viktig at avtalen ikke binder opp fremtidige regjeringer eller gir selskaper makt over demokratiske prosesser gjennom tvistesystemer der selskapene kan kreve erstatning for innføring av nye lover

  På grunn av det store hemmeligholdet rundt avtalene er det vanskelig å si noe mer konkret om innholdet. Det aller viktigste nå er å få åpenhet i prosessene slik at vi kan ha en god og opplyst samfunnsdebatt om elementene i avtalen og det Norge nå står overfor.

  – Dette jobber YTF for gjennom vår deltakelse i fagforbundenes TISA-gruppe, sier Gulbrandsen.

  Fakta: 

  TISA (Trade in services agreement) er en ny multinasjonal avtale om handel med tjenester.

  TTIP (Transatlantic trade and investment partnership) er en handelsavtale mellom EU og USA som skal bygge ned handelshindringene og opprette en felles handelssone mellom de to markedene.

  Image not available

  I sommer har turister rundt om i Norges land klaget i media på dårlige toalettforhold veiene. Turistene er i Norge en uke eller to, mens yrkessjåførene må benytte de samme toalettene hele året.

  _60A4608liten

  Godsrådgiver i YTF, Gunnar Nordvik.

  Av: Gunnar Nordvik, godsrådgiver i YTF

  En yrkessjåfør er nødt til å være uthvilt på jobb. Det er viktig for både trafikksikkerhet og helse. Ettersom yrkessjåfører kjører tunge kjøretøy, er vi underlagt strenge kjøre- og hviletidsregler. Dette er regler som ofte kontrolleres, og som har som hensikt at jeg skal være trygg bak rattet. Da er det et paradoks at jeg ikke kan etterfølge reglene fordi Statens vegvesen, de samme som iherdig kontrollerer at jeg følger reglene, ikke sørger for at det er nok hvileplasser.

  Mange yrkessjåfører bor i bilen hele uken. Det betyr at man er avhengig av oppstillingsplasser eller hvileplasser hvor man får ro til å sove. Som sjåfør på veien er man avhengig av sanitære fasiliteter som toalett og dusj. Hva ville du gjort om du ikke fikk gå på do i løpet av et døgn? Det finnes en del hvileplasser som har toalett, og noen har til og med dusj. Felles for svært mange av dem er at de er tilgriset og i dårlig stand. Totalt mangel på renhold og vedlikehold har satt sine tydelige spor, og mange ganger er skogen et bedre alternativ.

  Det er langt mellom hvileplassene i vårt langstrakte land. Stadig vekk opplever sjåførene at hvileplassene man har planlagt å bruke er fulle når man ankommer. Da blir det et kappløp med tiden for å finne et alternativt sted å stå for natten. Kjøretiden er brukt opp, og det første og beste må duge. Det kan for eksempel være en busslomme. Alle som har overnattet på en busslomme, og det er en del, kan bekrefte at man ikke får den gode søvnen der.

  Et tilleggsproblem er store opphopninger av utenlandske lavkostbiler som venter på neste lass. Disse kan oppta hvileplassen i dagevis, i de ekstreme tilfellene ukesvis. I sommersesongen brukes også hvileplassene vi sjåfører sårt trenger som campingplasser.

  Vi har altså strenge reguleringer som pålegger hvile, men ikke infrastruktur til å avholde den pålagte hvilen. Krav om bedre og flere hvileplasser har vært flagget fra næringen siden den gang fargefjernsynet så dagens lys. Man har alltid møtt forståelse og tomme løfter, men lite har skjedd.

  Foto: Olav Bjørgum

  Foto: Olav Bjørgum

  I 2014 oppfordret politikerne til et gigantisk prosjekt i samarbeid mellom Statens Vegvesen og organisasjonene i bransjen. Resultatet er håndbok V 136 døgnhvileplasser. Denne håndboken beskriver hvileplassene som store, trygge, opplyste og støyskjermede plasser med god kapasitet slik at det blir plass til alle. Når jeg videre leser om rene, innbydende toaletter og dusjer med renhold flere ganger om dagen, blir jeg nesten litt rørt. Når man også finner beskrivelser av servering av sunn kost, oppholdsrom med lesestoff og strøm til aggregatene slik at man kan falle til ro for natten uten at dieselaggregatet hamrer seg inn i øregangene, så tenker jeg plutselig på min gamle bestemor. Hun kunne vise meg pekefingeren og sette opp en ganske alvorlig mine og si: Gunnar! Når noe er for godt til å være sant, ja så er det nettopp det.”

  Nå har det gått enda noen år og lite har skjedd. Jeg vil berømme Statens Vegvesen sin nye hvileplass i Fauske. Den er gjennomført og trygg. Jeg vet de skal bygge et par til i Nord-Norge. Det finnes også noen gode, private hvileplasser som virkelig fortjener ros. Men i det store og det hele er utviklingen kritisk, og det er vanskelig for sjåførene å overholde regelverket de er pliktet til.

  Det trenger ikke være så vanskelig å utvikle gode hvileplasser. En asfaltert oppstillingsplass, en jordvoll mellom parkeringen og veien og et par toaletter og en dusj som får jevnlig renhold. Det trenger ikke være vanskeligere enn det.

  Image not available

  Dokumentasjon på at kompetansen er i orden er at førerkortet er merket med kode 95 eller at sjåføren har et eget yrkessjåførbevis.

  Noen er feilregistrert

  Enkelte personer som har førerkort i klasse C1, C1E, C eller CE som ble fornyet eller utstedt i Norge i 2006 eller 2008 (med utløpsdato i 2016 eller 2018), fikk ved en feil registrert sin yrkessjåførkompetanse gyldig til 31.12.2016.

  Feilen gjelder kun for norske førerkort med førerrett i klasse C1, C1E, C eller CE som er:

  ◾Utstedt i 2006 med 10 års gyldighet og som har utløp i perioden 10. september – 31. desember 2016.

  ◾Utstedt i 2008 men før 10. september med 10 års gyldighet og som har utløp i 2018.

  Sjåfører som skal utføre godstransport utenfor Norge må ha gyldig yrkessjåførkompetanse og må gjennomføre etterutdanning og fornye kompetansen innen 10. september 2016. Eventuelt kan sjåfører ta kontakt med en trafikkstasjon for å fornye førerkortet og få påført yrkessjåførkompetanse i form av kode 95 med gyldighet frem til 31. desember 2016. De som er registrert med yrkessjåførkompetanse for godstransport til 31. desember 2016 kan kjøre i Norge til 31. desember 2016 uten at det medfører sanksjoner.

  Les mer om yrkessjåførkompetanse på www.vegvesen.no