• Image not available

  I et nytt høringssvar til Yrkestransportlova stiller YTF spørsmål til både økonomiske og faglige konsekvenser ved forslaget. – Vi er kritiske til at tilsynsordningene fjernes, spesielt sett i sammenheng med de tilfellene av fusk på førerprøven NRK har vist til det siste året, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy.

  I tillegg ønsker Statens vegvesen (SVV) at alle eksamener skal gjennomføres hos SVV. – Vi er kritisk til at elever og lærlinger i den videregående skolen ikke lenger kan ta eksamen og få utstedt kompetansebevis på lærestedet. I tillegg må de betale gebyr for å avlegge eksamen med den nye ordningen, sier Furøy. Forbundslederen sier YTF krever at et eventuelt gebyr ikke settes høyere enn kostnader er per i dag.

  Les hele høringssvaret her (PDF)

   

  Image not available

  Som YTF-medlem er det flere av medlemsfordelene dine som kan brukes i sommer. – Når du har rabattavtaler er det viktig å huske å bruke dem, for å få mest ut av medlemskapet ditt, sier markedsansvarlig i YTF, Anette Light.

  Noen av medlemsfordelene du kan dra nytte av i sommer:

  10 % rabatt på cruise med DFDS Seaways og Color Line: http://www.ytf.no/medlem/cruisetilbud/

  Rabatt på Avis bilutleie: http://www.avis.no/YS

  Rabatter på hotellovernatting: http://www.ytf.no/medlem/hotelltilbud/

  Rabatt på forsikringer hos Gjensidige. Blant annet reiseforsikring er det viktig å ha i ferien: https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys/ys-nyheter?WT.mc_id=advyr_191601064422_pri

  Vi i YTF ønsker deg en flott ferie med fine opplevelser!

  Image not available

  YTFer Petter Louis Pettersen sitter fornøyd på sin nye kontorpult i Schweigaardsgate 23. – Her har alle hovedtillitsvalgte fra fire forbund plass og hovedverneombud, slik at vi kan samarbeide bedre i saker vi håndterer, sier Pettersen. Han har vært hovedtillitsvalgt for YTFs medlemmer i Nettbuss siden 1. januar 2013.

  Hver måned har de tillitsvalgte møte med ledelsen. – Her gjennomgår vi en fast saksliste, som blant annet er å se hvordan selskapet ligger an i forhold til de mål som er satt. Alle drøftinger på selskapsnivå gjøres også her, sier Pettersen.

  Agendaen for samarbeidsmøtene med mulighet for å komme med tilbakemeldinger sendes til alle avdelingstillitsvalgte, slik at de kan komme med sine innspill. Referater og protokoller sendes også ut i etterkant, slik at alle tillitsvalgte skal ha samme informasjon.

  Et viktig tilleggsarbeid er å følge opp saker som skal tas opp på avdelingsnivå. – Vi sørger for at samarbeidsmøtene i alle avdelingene gjennomføres. I samarbeidsmøtene kan vi også melde inn saker vi mener må diskuteres, ser Pettersen.

  Nettbuss tillitsvalgte (1280x960)

  Fra venstre: Ove Andreas Solberg (fagforbundet), Petter Louis Pettersen (YTF), Harald Sehm (hovedvernombud), Geir Tore Kravdal (NTF) og Jan Audun Strand (NJF),

  Felles utfordringer

  Det at de nå har fått et felles kontor, tror han vil føre til et bedre samarbeid mellom de ulike hovedtillitsvalgte. – Ja, vi hører til ulike forbund, men vi må samarbeide for å skape best mulig resultater for våre medlemmer. De fleste utfordringene vi har er felles, og da håndteres de best i fellesskap, sier han. Pettersen påpeker at det er kort vei opp i 5 etasje til ledelsen i Nettbuss, og at de tillitsvalgte har meget god kommunikasjon med dem, selv om de ikke bestandig blir enige.

  Medlemmer og tillitsvalgte kan avtale møter ved behov på kontoret i Schwigaards gate. – Vi har flere stillerom her vi kan bruke til møter med tillitsvalgte og medlemmer. Har du behov for et møte er det best å kontakte meg på telefon eller epost, ettersom jeg reiser mye rundt i Nettbuss Norge, sier Pettersen.

  Samarbeid på tvers av avdelinger

  Pettersen bruker ellers mye tid på samarbeidet mellom alle avdelingene i Nettbuss. – På torsdag og fredag er jeg i Sandnes og Egersund i forbindelse med oppstart av anbud her. Her er Jan Gunnar Sjøthun avdelingstillitsvalgt, og det blir en stor glede å få han inn i YTFs tillitsvalgtsapparat, sier Pettersen.

  Han opplever at de tillitsvalgte i avdelingene bidrar i stor grad. – I regionene Møre og Trøndlag ar jeg god hjelp fra Kjell Arne Myrvold. Ole Jonny Staven har koordineringsansvar i Østfold, Oslo/Akershus og Hedmark/oppland. Selv har jeg ansvar for Vest, Sør, Sogn og Buskerud. Sammen med hovedtillitsvalgt i Nettbuss Travel, Kjell Arne Brunsvik, deltar vi alle i YTF sitt samarbeidsutvalg i Nettbuss.

  Image not available

  Mobbing på arbeidsplassen er alltid vanskelig, både for den det gjelder og advokatene som skal håndtere sakene. – Vi har de siste årene fått inn flere saker om mobbing på arbeidsplassen, men dokumentasjonskravet i slike saker er så stort at det er vanskelig å få gjennomslag i retten, sier advokat Josefine Wærstad.

  Hva skal du gjøre hvis du opplever mobbing?

  Informere verneombud og/eller tillitsvalgt: For å sikre dokumentasjon på mobbing eller trakassering er det viktig å fortelle detaljert om enkelthendelser ovenfor verneombud og eller tillitsvalgt. Dette bør skje med en gang hendelsen har inntruffet.

  Mobbedagbok: Vi anbefaler alle som blir mobbet/trakassert til å skrive en mobbedagbok. Her bør man skrive ned informasjon om hendelsene sammen med dato og klokkeslett.

  Snakk med venner og familie: Venner og familie kan også være vitner i mobbesaker, og man bør snakke med utvalgte venner eller familiemedlemmene om problemene på jobb.

  Meld fra til arbeidsgiver: Husk at alle ansatte har en plikt etter arbeidsmiljøloven til å varsle verneombud og/eller arbeidsgiver om trakassering og diskriminering.

  Mobbesaker krever bevis

  Wærstad sier dette er spesielt vanskelige saker fordi de pågår over tid, og man bør ha meldt fra om mobbingen i flere instanser før man kan ta saken til retten. – Medlemmene som opplever mobbing har det svært tøft på arbeidsplassen, og da er det sårt å ikke kunne ta saken videre fordi man mangler beviser, sier hun. For å vinne frem i en mobbesak er det arbeidstaker som må legge frem beviser.

  Arbeidsgiver har en rekke plikter etter arbeidsmiljøloven som går på ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet, for eksempel å verne deg som ansatt fra trakassering. – Brudd på disse pliktene kan gi den enkelte ansatte rett på erstatning for økonomisk tap, sier Wærstad.

  Vanskelig å dokumentere

  Trakassering/mobbing skjer ofte i form av utfrysning, kroppsspråk, væremåte og annet som kan være vanskelig å sette ord på og dokumentere. – Det holder ikke å dokumentere at man har oppfattet det som mobbing. Man må også dokumentere at handlingene objektivt sett er mobbing/trakassering, sier Wærstad.

  Det er ikke alle arbeidsmiljøproblem gir krav på erstatning. – En jevnbyrdig personkonflikt vil eksempelvis ikke regnes som trakassering, sier Wærstad. Tidligere rettssaker har vist at man må tåle mye før det regnes som mobbing eller trakassering.

  – Først dersom det er en skjevhet, enten fordi den ene er overordnet, eller fordi ledelsen og/eller de andre ansatte tar den ene sides parti, kan en personkonflikt regnes som trakasserende, påpeker Wærstad.

  Image not available

  Nylig ble det gjennomført nytt valg av ansatt-representanter til Nettbuss sitt konsernstyre. – Her fikk jeg igjen muligheten til å være de ansatte sin stemme i saker som er relevant for hele konsernet, sier Myhre. Hun er også leder i YTFs avdeling 37 – Ålesund.

  Etter noen års erfaring med styrevervet oppsummerer hun arbeidet som spennende og utfordrende. – En av de mest spesielle saken for meg var når Nettbuss kjøpte bussdriften i Fjord 1. Nettbuss hadde tidligere tapt anbudet i pakke 1 som omfattet by/flybuss i Ålesund kommune, samt kjøringen i Sula kommune, for Fjord 1. Dette gjaldt mitt eget stasjoneringssted i Ålesund. Først når kjøpet var godkjent kunne jeg snakke om det. Dette var en utfordring ettersom jeg jobbet side om side med de ansatte i Fjord 1, sier Myhre.

  Tar opp alle saker fra medlemmer og tillitsvalgte

  Linda fra Ålesund (ID 4579) (2)Myhre er opptatt av at alle ansatte skal få ta opp saker om opptar dem. – Før hvert styremøte sender jeg en epost til alle tillitsvalgte og medlemmer jeg har kontaktinformasjonen til, hvor de kan sende meg relevante saker. Jeg tar alltid opp de sakene jeg får innspill om, så lenge det hører til på konsernnivå, sier hun.

  Dette betyr at sakene må gjelde hele Nettbuss AS i stedet for på avdelingsnivå. – De gangene jeg har fått saker som hører til på avdelingsnivå har jeg sendt de videre til avdelingene, og da har det blitt ordnet opp. Derfor anbefaler jeg medlemmer og tillitsvalgte å sende meg saker uansett, så videreformidler jeg de sakene som ikke hører hjemme i konsernet, sier Myhre.

  Etter styremøtet skriver Myhre er referat og sender til medlemmer og tillitsvalgte. – Her informerer jeg om saker som ble tatt opp i styret som jeg kan snakke om, slik at alle får informasjon om hva som foregår i konsernet, sier Myhre.

  Myhre ønsker å takke alle som stemte og gav henne muligheten til å sitte i konsernstyret videre. – Jeg er ikke redd for å ta opp saker, og det vet mange av medlemmene. Det er stor takhøyde på styremøtene, og saker rundt arbeidsmiljø er saker jeg hyppig fronter, avslutter Myhre.

  Får du ikke informasjon på epost?

  Da anbefaler vi at du sjekker kontaktinformasjonen din på «min side». Her kan du oppdatere både epost, telefon og adresse.

  Image not available

  Nå er den nye planen for kollektivtrafikken i Vest-Agder for 2015-2020 vedtatt. – Vi opplever at vårt høringsinnspill om et felles samarbeidsforum ble avvist, sier rådgiver Petter Sommervold i Yrkestrafikkforbundet (YTF). YTF ønsket at fylkeskommunen i større grad lytter til sjåførenes innspill.

  Felles samarbeidsfora mellom fylkeskommunen, busselskapene og sjåfører fungerer godt andre steder, blant annet i Vestfold og Nordland. – YTF er opptatt av å skape formelle kontaktpunkter mellom fylkeskommune, oppdragsgiver og de ansatte. Det hadde kostet fylkeskommunen lite med et åpent forum for eksempel hver annen måned, hvor felles utfordringer kunne blitt diskutert, sier Sommervold.

  Fylkeskommunen skriver i høringsdokumentet at det er busselskapets ansvar at informasjonen fra sjåførene blir tatt opp. – Bussjåføren er essensiell for god kvalitet på busstjenesten som leveres. I de fylkeskommunene hvor sjåførenes utfordringer blir tatt på alvor opplever vi bedre trivsel og sannsynligvis en bedre kvalitet på bussturen, sier Sommervold.

  Enveiskommunikasjon på tidligere møter

  Tillitsvalgt i YTF Kristiansand, Kjell Holbek, forteller at tidligere informasjonsmøter mellom AKT og Nettbuss, hvor sjåførene har fått delta, har vært preget av enveiskommunikasjon. – Det var i stor grad AKT som informerte, uten at våre tilbakemeldinger ble nevneverdig vektlagt, sier Holbek.

  Utfordringene bussjåførene føler behov for å diskusjon er blant annet rutetider, toaletter, busstopp som ikke er tilrettelagt for utkjøring og anleggsarbeidene i Kristiansand hvor busstraseene endres. – Dette er utfordringer hvor både busselskap og fylkeskommunen har et ansvar, påpeker Holbek. Han peker på at samarbeidsforum i andre fylker er preget av løsningsorienterte sjåfører som ønsker å komme med tilbakemeldinger som kan gjøre kollektivtilbudet bedre.

  Tillitsvalgte i Kristiansand påpeker at en annen utfordring er at planene utarbeides av fylkeskommunen. Driften av kollektivtrafikken er det AKT som står for, både i Aust- og Vest-Agder. – Vi mener både fylkeskommunen, AKT, busselskapet og sjåførene ville fått et positivt utbytte av et slikt forum. Frustrasjoner kunne vært unngått og vår arbeidsdag hadde blitt lettere, avslutter Holbek.

  Les hele høringsuttalelsen til YTF her

  Her kan du lese Vest-Agders kommentarer til høringsutspillet

  Image not available

  Det ble brudd i miljøforhandlingene i kveld. – Partene sto for langt fra hverandre i spørsmålet om minstelønn, sier assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen. Bruddet kom etter to dager med konstruktive forhandlinger.

  – Vi opplevde at det var god dialog rundt øvrige krav, sier Gulbrandsen. Nå går forhandlingene til mekling, som sannsynligvis gjennomføres etter sommerferien.

  Fra YTF deltok også rådgiver Petter Sommervold og tillitsvalgt Rune Halvorsen.

  Image not available

  Kravet om fortsatt allmenngjøring på turbuss ble sendt felles fra YS og LO etter årets hovedoppgjør på buss. – Allmenngjøringen på turbuss ble ikke innført før i oktober 2015, og har derfor ikke fungert en hel turbuss-sesong ennå, sier assisterende forhandlingssjef i YTF, Lin Andrea Gulbrandsen.

  Turbusskravet ble sendt etter at resultatet på uravstemmingen for buss var klar. – Vi må kreve allmenngjøring hvert andre år, etter hovedoppgjøret, sier Gulbrandsen. Minstelønnssatsen i kravet som ble sendt er 154 kroner.

  Hun forteller også at Arbeidstilsynet har planer om kontroller i sommer. Sommeren er høysesong for turbuss-kjøringen i Norge, og YTF er veldig spent på resultatet av disse kontrollene.

  Tariffnemnda skal nå ta stilling til om allmenngjøringen skal videreføres. – Vi ser på det som naturlig at allmenngjøringen fortsetter, slik at alle som kjører turbuss i Norge skal ha rett på lik lønn. Vi må ha allmenngjøring i en lenger periode før vi ser en klar effekt, sier Gulbrandsen.

  Image not available

  Meklingen for lastebilsjåførenes lønn pågår for fullt. – Fristen for enighet er i kveld klokken 24.00. Blir det ikke enighet vil det bli streik fra arbeidsdagens start i morgen, sier kommunikasjonsansvarlig Ida Langdalen Kristiansen i Yrkestrafikkforbundet. En streik vil trappes opp med 350 nye sjåfører fra 20. juni.

  Sjåførene i andre streikepulje kjører blant annet matvarer, stykkgods og tankbiler.  – Før meklingen var vårt hovedmål å heve minstelønnen til sjåførene, i tillegg til å sikre at kompetanse skal lønne seg, sier Kristiansen.

  Gods_hele delegasjonen

  Hele arbeidstakers delegasjon på gods, men YTFs forhandlingssjef Linda Jæger i front.

  Sjåførene i andre streikepulje jobber i:

  • Suldal Transport AS
  • Svensrud Transport
  • Veitransport AS
  • Haukebøe Transport AS
  • Transferd AS
   • Transferd AS avd Førde
   • Transferd AS avd Sogn
   • Transferd AS avd Stryn

  Fakta:

  • Første streikepulje kjører blant annet drivstoff til Oslo, Bergen og Trondheim. De henter også melk i hele Nordland og LNG Naturgass fra Melkøya. I tillegg kjører de stykkgods.
  • Andre streikepulje kjører matvarer, næringsmiddel, stykkgods, tankbiler, containere og distribusjon av stål, kjemikalier og gipsplater.
  • YTF forhandler sammen med NTF, og motpart er NHO Transport og NLF.

  Image not available

  Etter to dager med forhandlinger ble det brudd mellom partene torsdag. – Oppgjøret går nå til mekling, og dette er relevant for våre medlemmer i kommunalt eide renovasjonsbedrifter,  sier YTFs forhandler Petter Sommervold.
  Bruddet skyldes et krav fra KS Bedrift om ny pensjonsløsning for ansatte. Det er ikke avklart når meklingen vil foregå.